Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Razne zanimljive teme => Religija => Temu započeo: nickollica 18-02-2009, 10:30:07

Naslov: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 18-02-2009, 10:30:07
ove teme smo se dotakli u par pod-tema...
ajde da vidimo koliko ne znamo o toj veri i vasa pojedinacna misljenja....
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:36:15
Hazreti Muhamed rodio se 20. aprila 570. godine u Meki. Rođen je na isti dan kada i Adolf Hitler mnogo vekova kasnije, i njegov horoskop ukazivao je na to da je sklon misticizmu i religioznim fantazijama, kao i kompleksu veličine. U 25- oj godini oženio se Hatidžom i tada je već bio uspešan trgovac. U četrdesetoj godini doživeo je napad psihoze, odnosno vizije koje je razumeo kao „božju objavu”, kada počinje da piše Kuran. Od 616. do 617. godine bio je pod opsadom idolopoklonika koji nisu prihvatali njegove propovedi, a od 617. do 619. godine i u zatvoru; te godine umire mu prva žena Hatidža. Njegovo učenje počinje se širiti 621. godine, a 621-622. dogodio se takozvani Miradž. Prvi muslimani su se zakleli na vernost islamu i počeli se seliti iz Meke u Medinu. Dana 20. juna 622. Muhamed prelazi iz Meke u Medinu i taj se događaj smatra oficijelnim početkom islama. Arapi se masovno obraćaju na islam. Decembra 623. naređen je prvi ramazanski post. Od 623. do 626. godine Muhamed vodi ratove sa okolnim paganskim plemenima. Godine 626. Muhamed se ženi sa tri žene, Zejnebom, Ummi-Selemom i Zejnebom Džahš. Budući da su muškarci masovno izginuli u ratovima, preživeli se žene sa nekoliko žena i tako uvode poligamiju u islam. Od 626. do 630. godine vode se ratovi sa ostalim arapskim plemenima i sa Vizantijom koja napada Arape. Godine 630. poslednje arapske poglavice primaju islam. Godinu dana kasnije Muhamed se ženi Kopćankom Marijom. Godine 632. Muhamed sprema veliku vojsku za pohod na Siriju, ali ga iznenadna smrt u 63-oj godini života sprečava u tome. Njegove planove ostvaruju njegovi naslednici i za nešto više od 100 godina arabljanska država postaje vodeća svetska vojna i kulturna sila.

Najgora godina za muslimane bila je 1358. kada su Mongoli zauzeli Bagdad i sabljama i mačevima za jednu noć poklali preko 500.000 Arapa. (Bagdad je pre toga bio najveći, najlepši i najkulturniji grad na svetu, sa preko milion stanovnika, kada su Pariz i London imali manje od 30.000. Verski tolerantni Arapi primali su na dvor i na svoje univerzitete umetnike i naučnike sa svih strana sveta, bez obzira na njihovu nacionalnu i versku pripadnost.) Smatralo se da je to kraj islama, ali dogodilo se nešto neočekivano. Tursko-tatarska plemena koja su kao vazali išla u pohod zajedno sa Mongolima primaju islam i tako ga spašavaju od propasti. Do tada blaga arapska verzija islama, ili takozvani visoki islam, preko noći postaje agresivna religija koju Turci donose u Evropu, a arapski trgovci šire u Afriku i Aziju sve do Indonezije. U XX veku islam prerasta u opasnost po svetski mir, jer gde god se ta religija graniči sa nekom drugom religijom vode se krvavi ratovi.

Hipotetički, ako bi muslimani uspeli da ostvare svetsku dominaciju putem džihada, onda bi svi muslimani bili građani prvog reda, a hinduisti, budisti, hrišćani i pripadnici ostalih velikih svetskih religija bili bi građani drugog reda, odnosno raja. A masoni, iluminati, Jevreji, novoverci svih profila, satanisti i ateisti bili bi pobijeni do jednoga. Iz tog razloga  iluminati, tajni vladari sveta, podelili su Arape i oni sada žive u dvadeset i jednoj arapskoj državi, i to 11 u Aziji i 10 u Severnoj Africi, koje su međusobno sukobljene. Ako bi se ne daj bože oni ujedinili, imali bi oko 300 miliona stanovnika i mogli bi da pariraju Americi.


Bekare 24:190-193

190. Borite se na božjem putu protiv onih koji se bore protiv vas! Ne prelazite granice! Zaista Allah ne voli one koji prekoračuju granice!
191. Ubijajte ih gde god ih nađete! I prognajte ih odakle god su oni vas prognali. Ne borite se protiv njih kod Mesdžidil-harama, dok se oni ne budu borili protiv vas u njemu. Ako oni udare na vas, ubijajte ih! Takva je kazna nevernicima.
192. Ako se ustegnu od borbe, i vi se okanite! Allah uistinu prašta i milostiv je.
193. Borite se protiv njih sve dok ne bude istrebljena smutnja, a vera u Allaha primljena! Ako se ustegnu, nema neprijateljstva osim prema silnicima.

Nisa 12:89 (govori o odnosu između muslimana i Jevreja)

89. Oni žele da ni vi ne verujete kao što ni oni ne veruju, pa da budete jednaki. Nipošto ne uzimajte između njih prijatelje, sve dok se oni ne isele na božji put (pređu u islam). A ako se oni okrenu od Božjeg puta, kaznite ih i ubijajte gde god ih nađete! Ne uzimajte od njih ni prijatelja ni pomagača.

 „Ko prolije samo jednu kap krvi u borbi protiv nevernika zaradio je mesto u džennetu (raju)” – 

Kao što se može zaključiti iz navedenog, Muhamed jeste pozivao u rat protiv nevernika, ali pod određenim uslovima, naime ne u totalni rat. Ali današnji muslimani su iskrivili njegovo učenje  i napravili agresivnu versku zajednicu koja ozbiljno ugrožava mir u svetu. Kao što je katolička crkva nekad bila „Hristova vojna organizacija”, odnosno „Eclessia militans”, tako je danas islam nosilac agresivnog islama koji bi nas mogao, ako bi to dozvolila tajna svetska vlada, bukvalno vratiti u srednji vek.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:39:09
Vrlo poucan citat sa sudjenja Abu Hamzi, egipatskom muli u Londonu.

Prvo ide dosta o Jevrejima, pa onda:

„Rekao je slusaocima da Alah ni jednu tecnost ne voli vise od krvi.

'Bilo da je jagnjeca krv, ili srpska krv, ili jevrejska krv, ili krv ma kog Alahovog neprijatelja,' rekao je.

'Ova krv je veoma draga.'”

***

He went on to tell his audience that there was no liquid loved more by Allah „than the liquid of blood”.

„Whether you do it by the lamb, or you do it by a Serb, you do it by a Jew, you do it by any enemies of Allah,” he said.

That drop of blood „is very dear”.

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/4616968.stm
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:40:52
Како куран нема везе са Божијом речи...јер је једина Божија реч Јеванђеље и ништа више...

ево неких доказа!


Ево о Хришћанима шта веле.

"Mi smo zavjet prihvatili i od onih koji govore: "Mi smo hrišćani"- ali su i oni dobar dio onoga čime su bili opominjani zaboravili, zato smo među njih neprijateljstvo i mržnju do Sudnjega dana ubacili; a Allah će ih, sigurno, obavijestiti o onome što su radili." (Kuran 5, 14).
__________________
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:41:16
Мухамеданске забалуде и лажи...

''Prava vjera, koja je objavljenja Isau (Isus), iskrivljena je!'' (Harun Yahya, Isa će doći, str. 11).

''Sljedbenici Isaova poslanstva (hrišćani) su držali vjeru neiskvarenom tri stoljeća…'' (Halid Tulić, Islam i druge vjere, str. 16).

''Ono što su (Hristovi) apostoli dodavali su ljudski nanosi. Oni Objavu u najmanju ruku, u njenom kasnijem shvaćanju zamućuju i čine njenu autentičnost nepoznatom.'' (Smail Balić, Zaboravljeni islam, str. 174).
__________________
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:42:01
Шта уче мали мухамеданци:

A kada je opsovao Alahovog Poslanika, salalahu alejhi ve selem, on upita: “Ko će ubiti Ka’ba b. Ešrefa, uistinu on vrijeđa Alaha i Njegovog Poslanika?!” Ustade Muhammed ibn Mesleme, pa reče: “Alahov Poslaniče, želiš li da ga ja ubijem?” Odgovori: “Da!”(10)

А ово је ..право лице мухамеданства.

Preuzeto iz knjige ''Isukana sablja'', Muhammed el-Makdisi, izdavač ''Kelimetul haqq'', Plav, Sandžak, str. 21-24.

Nagrada muslimanu za ubojstvo protivnika islama je imovina ubijenog:

Život onog koji vrijeđa Alahovu vjeru, psuje Alaha ili Njegovog Poslanika, salalahu alejhi ve selem, nije svet, i njegov status je kao i status onog koji se bori protiv muslimana, bio muško ili žensko, i ma koje vjere i nacije bio.

Isto tako, njegov imetak pripada onome ko ga ubije od muslimana. Alahov Poslanik, salalahu alejhi ve selem, u hadisu kojeg bilježi Buharija u svome Sahihu kaže: “Ko ubije neprijatelja, njemu pripada njegova oprema”, tj. ko ubije kafira koji ratuje protiv islama i muslimana, njemu pripada sve ono što je taj kafir imao uza se u trenutku kada je ubijen, kao što je oprema, jahalica, odjeća, nakit, oružje ili novac.

Neispravno je reći da se to odnosi samo na borbu, zato što hadis ima opće značenje, bilo da ga ubije u bici, svezanog ili iz zasjede. Poenta je u sve-obuhvatnosti značenja teksta, ne samo u posebnosti povoda zbog kojeg je izrečen. Ibn-Hazm u svom djelu El-Muhala odgovara i potvrđuje neispravnost mišljenja onih koji su htjeli krivo prestaviti ovu općenitost.(16)
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:42:36
Пазите када сте у близини мухамеданаца..ко зна можда пукну од знатижеље...

Džihad kao put za Raj

Islamska predaja (hadis) iznosi da musliman koji pogine u borbi protiv neprijatelja ide u Raj, džennet: ''Prenosi se od Džabira, r.a., koji kaže. 'Pitao je neki čovjek, na dan Uhuda Allahovog Poslanika, s.a.v.s., 'Što misliš, ako ja poginem, gdje ću?' Reče (Muhammed): 'U džennet!' Pa on (čovjek) baci hurme koje je držao u ruci, a zatim stupi u borbu protiv neprijatelja dok ne poginu.'' (Muttefekun alejhi).

Također, u Kuranu piše da poginuli muslimani na džihadu (Allahov put) nisu mrtvi, nego žive kod Allaha i uživaju: ''Nikako ne smatraj mrtvima one koji su na Allahovu putu izginuli! Ne, oni su živi i u obilju su kod Gospodara svoga, radosni zbog onoga što im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se još nisu pridružili, za koje nikakva straha neće biti i koji ni za čim neće tugovati; radovaće se Allahovoj nagradi i milosti i tome što Allah neće dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.'' (3, 169-17
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:43:14
Članak Ivana Ugrina iz Slobodne Dalmacije.
Vezano čitanje: Islamski citati o kršćanima.

U ovoj 2007. godini, 250 milijuna osoba podnijet će progonstva radi ispovijedanja kršćanske vjere. Mišljenje je to organizacije “Release International” sa sjedištem u Velikoj Britaniji, koje je objavila katolička informativna agencija ZENIT.

Organizacija “Release International” promatra slučajeve vjerskih progona u svijetu, te otkriva kako se progonstva osoba samo zato jer slijede Isusa Krista vrlo brzo povećavaju osobito u islamskom svijetu. Osim toga navode se još tri zone: komunistička, hinduistička i budistička u kojima se događaju progoni kršćana.

Prema “Release International”, zloporabe koje podnose kršćanski vjernici manifestiraju se na različite načine, kako što su prisilna obraćenja, pustošenja crkava, torture, nasilja, zapljena dobara, zatvaranja i smaknuća. Čak i vlade umjerenih muslimanskih zemalja često ne uspijevaju obraniti prava kršćanske manjine, navodi isti izvor.

Ubojstva u Turskoj

U kontekstu netom spomenutog, najdrastičniji primjeri koji su šokirali svjetsku javnost su ubojstva koja su se dogodila u Turskoj. Jedno se zbilo prošle godine kad je ispred crkve u Trabzonu ubijen rimski svećenik don Andrea Santoro.

Drugo se dogodilo prije nekoliko dana kad je u središtu Istanbula na ulici ispred redakcije ubijen poznati novinar Hrant Dink. U oba slučaja ubojice su bili adolescenti zadojeni islamskim fanatizmom, koji za zločine nisu iskazali niti trunku kajanja.

Dink je bio kršćanin armenskog porijekla i urednik dvojezičnog tursko-armenskog tjednika “Agosa”. Turski nacionalisti, uključujući političare, često su ga kritizirali zbog toga što je masovne pokolje Amenaca tijekom Prvog svjetskog rata nazivao genocidom.

Oni koji su protiv njega vodili kampanju, oni koji su ga proglasili neprijateljem Turske i označili ga kao metu , oni su odgovorni za njegovu smrt - rekao je turski nobelovac Orhan Pamuk.

Za razliku od Turske koja se smatra umjerenom muslimanskom zemljom, Saudijska Arabija, koja čuva povijesna islamska mjesta Meku i Medinu, registrira se kao jedna od zemalja s najviše zloporaba vjerske slobode.

Saudijska Arabija zabranjuje sve druge religije osim islamske. Musliman koji je proglašen “krivim” za obraćenje može dobiti smrtnu kaznu, a tko privede muslimana Kristu, izložen je zatvoru, progonu ili smaknuću.

“Postoji urota šutnje oko Saudijaca,” ustvrdio je Andy Dipper, ravnatelj “Release International,” “vjerojatno zato jer Zapad želi njihovu naftu i novac. No, radi se o vladi koja primjenjuje kaznu smrti za svoje građane koji žele slobodu izbora vlastite vjere. S jedne strane Saudijci zabranjuju svu kršćansku literaturu, a s druge troše milijarde dolara na širenje islama u svijetu.”

O progonim kršćana u Saudijskoj Arabiji govorio je za Radio Vatikan Attilio Tamburrini, talijanski ravnatelj organizacije “Pomoć crkvi u nevolji,” koja također prikuplja podatke o stanju vjerskih sloboda u svijetu. Po Tamburrinijiu, u Saudijskoj Arabiji ima oko 800 tisuća kršćana, uglavnom radnika doseljenih s Filipina, kojima se brani svaki oblik izražavanja vlastite vjere.

Suzavac u crkvama

Slične stvari događaju se i u Africi, u zemljama u kojima su muslimani većina. U Nigeriji su militanti protjerali kršćane iz njihovih kuća kako bi eliminirali političku opoziciju i pripremili put za šerijatski zakon.

U mnogim većinski islamskim zemljama postoji pokret nametanja šerijatskog zakona i to je najveća opasnost za kršćane. Tijekom mise lani na Silvestrovo, u katoličku katedralu u Khartumu, glavnom gradu Sudana, policija je bacila granate sa suzavcem, pri čemu je ozlijeđeno šest osoba.

Organizacija “Pomoć crkvi u nevolji” upozorava i na probleme koji rastu u Indiji zbog razvoja hinduističkog fundamentalizma. U Vijetnamu, prijam u sjemeništa podvrgnut je nadzoru vladina povjerenstva koje odlučuje tko može ući u sjemenište.
Od komunističkih zemalja apostrofira se Sjeverna Koreja, gdje se zna da je stanje krajnje dramatično, ali se niti ne uspijeva dobiti prave informacije.

Posebna su priča progoni kršćana u Kini. Iz te daleke komunističke zemlje svako malo stižu vijesti o uhićenju svećenika i biskupa Katoličke “podzemne” crkve, koja je u jedinstvu s Rimom. Prije godinu dana zatvoren je bio biskup Julius Jia Zhigu s kojim je policija razgovarala o prelasku u režimski priznato Kinesko katoličko patriotsko udruženje, osnovano 1957. godine. Zhigu je na čelu biskupije Zhengding koja se s gotovo dva milijuna katolika smatra jednom od najaktivnijih u provinciji Hebei.

Isto se događa protestantskim kršćanima, pripadnicima tajne od države nepriznate protestantske Crkve, koje često hapse za vrijeme bogoslužja, a uhićenike šalju na “preodgoj” u radni logor.

Kineska kontrola

Unatoč represiji, broj kršćana u Kini porastao je u posljednjih trideset godina sa dva na 50 milijuna. Od toga deset milijuna protestanata i četiri milijuna katolika pripada pod državno priznate i kontrolirane Crkve, dok su ostali pripadnici tajnih Crkvi. Broj tajnih kršćana posebno je velik u selima, gdje se bogoslužja održavaju u privatnim kućama.

Prije desetak dana u Vatikanu je održan sastanak na poticaj pape Benedikta XVI., koji je uz sudjelovanje članova nadležnih kongregacija i ustanova s kineskim biskupima predvodio državni tajnik, kardinal Tarsicio Bertone.

U priopćenju se navodi kako Sveti Otac namjerava uputiti kineskim katolicima posebno pismo. Dodaje se kako će Sveta Stolica nastojati uspostaviti diplomatske odnose s Pekingom, a zna se da Kina zamjera Vatikanu što održava veze s Tajvanom koji Peking smatra svojom pobunjenom provincijom.

Unatoč svemu, “rast kršćanskih zajednica potiče Crkvu da s nadom nastavlja s naviještanjem Evanđelja u kineskom društvu koje se suočava s novim izazovima,” poručuje se u priopćenju Svete Stolice nakon sastanka o Crkvi u Kini.

Kad je svojedobno papa Benedikt XVI., citirajući bizantskog cara, koji je u lošem kontekstu spominjao proroka Muhameda, muslimani su se digli na noge.

Postoji li s druge strane, prije svega u islamskom svijetu, razumijevanje za one koji nisu isti, odnosno, za osobe čiji je jedini kriminal to što slijede Isusa Krista, i hoće li podatak o 250 milijuna kršćana progonjenih u ovoj godini nekoga od odgovornih u muslimanskim zemljama zabrinuti, pitanje je, na koje je odgovor, nažalost, već sada poznat.

- Raste broj ekstremističkih interpretacija pojmova poput “džihad”, kao jedan vid poziva na nasilje. Smatraju svojom vjerskom dužnošću prisiljavati kršćane da prijeđu na islam. Oni koji to odbiju, trebaju biti protjerani ili ubijeni - zaključuju u “Release International.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:46:31
http://www.faithfreedom.org/Gallery/BOOKOFDEATH

http://www.faithfreedom.org/Gallery/terrorist.jpg

http://www.faithfreedom.org/Gallery/islamic_jihad_w_koran_and_rifle.jpg

http://www.faithfreedom.org/Gallery/Hamas-Koran-BombBelts.jpg

Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 11:57:00
U Kur'anu se kaze da kad ubijate, ubijte na lijep nacin.Dozvolite osudjeniku da bira na koji nacin ce mu se izvrsiti smrtna presuda.
Ellhamdulillah, samo Bog jedini cini znanje dostupnim.

Posto Islam promovira iskrenost i cojstvo (fetrat) tako i zadnja kazna ima svoj cojstven prilaz i olaksanje osudjenom da bira kakva ce mu kazna bit izvrsena.

kakva tolerancija kakva milost u kuranu?
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 18-02-2009, 12:02:54
nisam pitao sta misli Wiki(pedia) o islamu nego obicni smrtnici...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 12:13:24
Оснивач Ислама или Сергеј Калачедо

Ислам је измислио увријеђени поп Сергије Калачедо, који је од папе имао задужење да се брине о часним сестрама - лијепим и блаженим девицама које живе без икаквог додира мушке руке.

Поп Сергије Калачедо, изузетно уман, учен и лијеп - да узвишени папа дуго о томе није знао, имао је један велики порок без којег није могао да живи. Не само да је манастирке лијепотице више волио од Бога него их је мењао као бумбар цвијеће, заводио и обљубљивао. Прво прекрсти и њу и себе, онда је разголити и загосподари њеним тијелом и душом.
У цркви се понашао као у харему, крстио се и поскакивао од једне до друге ... Што је најгоре, манастирске девојке су га вољеле, страсно падале у његов загрљај, предавале се и слатко цвркутале „Што је ово лијепо - лијепо”

За њих је Сергије Калачедо био већи од Бога, неба и сунца. Од свега. Расни Сергиј оплођава; само такне у женски цвијет, и трбух до зуба, а накод девет мјесеци заплаче дете.

Сазанвши за највећу срамоту и греоту у историји цркве, папа га је одвраћао од гријеха, претио, али поп је и даље радио оно без чега није могао да замисли живот.

Папа одреди суд, посавјетова га да донесе најстрожу одлуку и хришћанство одслободи напасника. Суб без размишљања донесе смртну пресуду, али папа рече да је то јако благо. ... Папа се прекрсти, а за њим и судије. Папа подиже руку и свечано предложи да Сергија Калачеда лише оног што му је најдраже. Шта је милије од главе, чудом се чуде уважене судије.
Папа постаде свечанији и рече : „Муда, муда!! Сергија Калачеда ћемо да ушкопимо ко мачка”

Пресуда је донета

Судије се побожно прекрстише, пољубише папу у руку и један за другим одоше да обезмуде Сергија Калачеда из Калачедола на Кавказу и хришћанство ослободе напасника.
Премилостиви га позваше, а он им се побожно поклони јер није ни знао да је тајно донесена одлука.

Сад иде део како га шкопе.

Пошто је ушкопљен, попови, судије, калуђери најурише га из цркве. пљунуше за њим као за највећим отпадником.

Док је скитао пустињом, сусрећао се са Бедуинима; једино је желео да се освети папи, хришћансту и учини их несрећнијим од себе. Претоври се у злог човјека. Гори од жеље да се освети, али - ма колико уман и јак - сам човек не може ништа.
И на корак два од смрти, очајан, обезнађен, намјери се на чаробњака, брадатог и црног момчину који људима чита из дланова, из очију, с вратам са стопала. И сви га обилато дарују, заносно падају око њега и изговарају му име.
То је био Арабљанин Мухамед

Сетгије Калачедо се удружи са њим, подучи га да се издаје за пророка.
Мухамеду се то допаде - побратими се са њим и прими га у своју кућу.

Да би лакше окренуо неуке, затуцане и босоноге скитаче који су ишли бесциљно, Сергије је данима у посебној просторији глађу морио бијелог голуба. И као његов спаситељ или дресер, у десно Михамедово уво стављао је елду или пшеницу, голуба приноси да кљуца, па га измицао и поново примицао. Гладни голуб је као луд летио за Мухамедом, спуштао се на његово раме, кљувао и гукао.
Клопаво Мухамедово уво постало је највећа голубова радост. Облијетао је око његове главе, препознавао га у великој маси и пада му на раме.

Мухамед је радозналој маси говорио да га шаље Бог. Он је његов анђео, преноси поруке да Мухамед уређује Бедуине, Арабљане у све људе који пређу на нову вјеру.

Одушевљен Божјим послаником, први је Сергије Калачедо прешао на ислам, окрену се према небу, раширио руке с длановима према небу и захваљивао се Богу кога је називао Алах.
Да би чудо било веће и све постало уверљивије, голуб је са Мухамедовог рамена долетио на његову главу, чупкао је као да прави гнездо. Сергије то искористи и саопшти омађианој маси да преко голуба и он прима поруке од Алаха да је Мухамед његов посланик. И Мухамед ће усрећити људе које је неко вјековима варао.

Голуб одлете на Мухамедово раме. А Сергије из свег гласа повика :
--Голуб преноси Алахову жељу. Голуб преноси Алахов аманет; сви да пређемо на ислам, сви у свету веру - под заштитом јединога Бога... Хришћанство јури за златом. По манастирима попoви заводе и обљубљују наше сестре. Земља и небеса - све ће да попуца од хришћанског безумља. Ујединимо се, спасимо се, будимо браћа у истој вјери коју Мухамед проповједа. ...

Сергије Калачедо обавјести радозналу масу да је и он од Алаха добио поруку да се разјуре на четири стране, да причају о Мухамеду и Божјој вези о анђелу у облику голуба да долазе на поклоњење и примају ислам.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 18-02-2009, 12:16:26
У прилогу ево пар стихова корана које европски муслимани прећуткују а на блиском истоку анд ин езија веома јасно примењују!
[бројеви су суре и ајтеи - главе и стихови]

8 * 60. I protiv njih pripremite koliko god možete snage i konja za boj, da
biste time zaplašili Allahove i vaše neprijatelje, i druge osim njih - vi ih ne
poznajete, Allah ih zna. Sve što na Allahovom putu potrošite naknadeno ce
vam biti, nece vam se nepravda uciniti.


4 * 56. One koji ne vjeruju u dokaze Naše Mi cemo sigurno u vatru baciti;
kad im se kože ispeku, zamijenicemo im ih drugim kožama da osjete pravu
patnju. Allah je, zaista silan i mudar.


47 * 4. Kada se u borbi s nevjernicima sretnete po šijama ih udarajte
ih ne oslabite, a onda ih vežite, i poslije, ili ih velikodušno sužanjstva
oslobodite ili otkupninu zahtijevajte, sve dok borba ne prestane. Tako
Da Allah hoce, On bi im se osvetio, ali On želi da vas iskuša jedne pomocu
drugih. On nece poništiti djela onih koji na Allahovu putu poginu,

4 * 89. Oni bi jedva cekali da i vi budete nevjernici kao što su i oni
nevjernici, pa da budete jednaki. Zato ih ne prihvacajte kao prijatelje dok se
radi Allaha ne isele. A ako okrenu leda, onda ih hvatajte i ubijajte gdje god ih
nadete, i nijednog od njih kao prijatelja i pomagaca ne prihvacajte,


8 * 39. I borite se protiv njih dok mnogoboštvo ne išcezne i dok samo
Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane - pa, Allah dobro vidi šta oni rade;


evo, pa recite sta mislite?  jer mnogi nisu ni citali njihovu svetu knjigu pa nemaju misljenja.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 18-02-2009, 13:02:02
nema svrhe..tema pod kljuc...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Tony Clifton 18-02-2009, 13:26:46
nema svrhe..tema pod kljuc...

Definitivno...ovo je cisto spamovanje. BORING  :xq010:
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 18-02-2009, 22:54:30
ove teme smo se dotakli u par pod-tema...
ajde da vidimo koliko ne znamo o toj veri i vasa pojedinacna misljenja....
mislila sam da cemo reci misljenja a ne da.... maltene citamo  ceo koran....dodje mi ko da sam u dzamiji. :aq15:
daj da ga naucimo napamet pa svi za Meku.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 13:18:21
http://www.youtube.com/watch?v=TqfDE4hGFvc

poslusajte ovu stvar....mozda je post trebao ici negde na neku drugu temu...

celi jucerasnji dan sam je slusao i usput pregledavao neke klipove vezane za islam kao veru.nakon toga sam dobio neopisivu zelju da zagrlim rodjenog burazera koga ne vidjam tako cesto.
zasto?
ne samo zato sto ga ne vidjam  vec zelim da budem jako emotivno i na sve druge nacine povezan sa necim sto mi je najrodjenije i najmilije...bez obzira sto nisam pored njega....
koliko je islam povezan sa porodicom i jakim postovanjem starijih...i koliko su jake te rodbinske veze..
pogledajte samo koliko ima turaka u nemackoj...12 miliona...e ljudi...to nije mala cifra...vise nego svih srba zajedno.vuku se,ispomazu,jedan zove drugog i ne broji mu koliko je dana proveo kod njega ili koliko je hrane pojeo..mnooogo bi mi trebali uciti od muslimana...u tom pogledu..

ako hoces da razbijes neku drzavu...pocni od porodice...tako sve pocinje..
a pocelo je!
imam utisak da i nas tako razbijaju polako...

malo su mi ne sredjene misli...ali ...skontacu se do kraja dana...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: sonja 20-02-2009, 18:09:36
Pomaze Bog,

Pa ,mozda nije  lose da odslusas ponekad i vesti,recimo nekom nemackom dnevniku, ili jos bolje da se preselis u Tursku,izvidis situaciju na licu mesta das izvestaj,ono reporter sa lica mesta i dogoadjanja i vratis se nazad s a,,dobrim razlozima za i protiv,,pa nas ubedis ,kako to mora da bude i svi mi predjemo  u islam ..i nema vise da dize brat  na brata ruku
sta reci dalje,a mi pricamo o nekom ujedinjenju  i o nekom kralju,a ovamo dolaze klinci i pricaju ti kako da postanes musliman,sramota,zasta smo se tolike godine borili i cuvali tradiciju i veru?Ljudi,pa ovo je neverovatno  o cemu mi danas  pricami  i sta mi danas velicamo,sta je bre ovo ,neki nacionalni islamisticki forum ili kako?.Halo ovo je 21 vek ,sloboda vera postovanje...,bolje bi bilo da vise citate  Novi  Zavet,no sve ostale stvari koje su pisane da bi bile pisane.Mogu da postujem kad neko ko je druge vere ,u ovom slucaju islama,zeli da upozna ljude sa svojom verom i nacinom verovanja,ali mi je mnogo tesko da vidim da ljudi ,,hriscani ,, tp rade i to ne razumem.Izvin'te meali ovo je smesno!
z'Bogom

Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 18:42:55


  i o nekom kralju,kralju koji za 9 godina nije uspeo da nauci sve padeze!pa bem mu misa...pre se ovi kinezi po blokovima snadjose od njega....

Ljudi,pa ovo je neverovatno  o cemu mi danas  pricami  i sta mi danas velicamo,sta je bre ovo ,neki nacionalni islamisticki forum ili kako?.Halo ovo je 21 vek ,sloboda vera postovanje
:xq010:
ovom recenicom si se sama pokopala...postedela si me pisanja...
idemo dalje
Mogu da postujem kad neko ko je druge vere ,u ovom slucaju islama,zeli da upozna ljude sa svojom verom i nacinom verovanja,ali mi je mnogo tesko da vidim da ljudi ,,hriscani ,, tp rade i to ne razumem.
bio ja ove ili one vere,ove ili one boje,rase..itd..zelim saznati sto vise o drugim ljudima,nacijama,verama...da bih vise ili manje voleo svoju......postoje dve strane medalje..
Izvin'te meali ovo je smesno!

i meni..veruj mi...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: sonja 20-02-2009, 18:54:16
Fala ti sto si me citirao,ne moram sama da ispravljam svoje pravopisne greske...
Bolje kralj koji se potrudio da nauci  jezik nego nepismen svet koji ga kritikuje.....

Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 18:56:46
ne ispravljam te...to je tvoj post...tvoje ne znanje svog jezika...ne moje...
...mislim da je svaki moj komentar suvisan posle tvog posta.....
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 20-02-2009, 18:58:33
mislim da je detinjasto da jedni drugima brojimo slova i greske koje su nastale pri tipkanju u brzini.sitnicavo je to.
dobro znamo da svi ovde umemo bar toliko da pisemo i vladamo padezima.
a i ako neko ne moze da se iz bilo kojih razloga pravilno izrazi(sto sa sonjom nije slucaj),ne treba mu se podsmevati.to ne znaci da manje vredi. :aq14:

sad i ja sigurno imam bar 5 gresaka ali mi to ni kod sebe ni kod drugih nije vazno.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 19:02:13
uopste nisam obracao paznju na greske...to me ne interesuje...
ma ko te pita za greske...nego kad je vec sama pocela...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 20-02-2009, 19:19:26
nije da nisi,dobro si ih iscitirao,ali to je nevazno.

mislim da je nesporazum druge vrste:
sonja se ne slaze sa tvojim misljenjem-pisanjem,a ti joj argmentuj zasto tako mislis i ok.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 19:21:24
ne...nisu greske bile u pitanju...ja sam samo citirao delove posta sa kojim se ne slazem....
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 20-02-2009, 19:32:10
ja sam tvoj post npr. razumela drugacije od sonje.
naveo si cunjenice koje se poklapaju sa stvarnoscu..vuku jedni druge,gde se pojave prave geta ,slozni su.(bar ovde gde ja zivim.)
mislim da si hteo da kazes da bismo mi srbi to "slaganje i pripadnost jedni drugima" trebali da ucimo od njih.
ako gresim ispravi me.
meni nisu potrebni clipovi,to sve imam live.postizu sta postizu slogom i agresivnoscu.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 19:53:13
 :aq05:
imas 5 bambija od mene...
ajde kazi...da li je to realnost ili bajka?
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 20-02-2009, 20:08:05
to je realnost.
taj sam mentalitet dobro upoznala.ovo sto sada kazem ne znaci i podrsku njima.
ovde "osvajaju" garadske cetvrti(koje broje po 250 000 stanovnika) upravo na taj nacin.gde je jedan dosao,vuce za sobom copor drugih.ostale nacionalnosti beze.
i nikada nece jedni na druge,vec suprotno.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 20-02-2009, 20:21:17
amin...o tome ja uporno pricam...video,doziveo svojim ocima...gde dodje jedan...za par godina njih 100..i svi imaju neke rodbinske veze sa ovim prvim....
to pokusavam da kazem i da prenesem...vi me odmah proglasite za muhameda "od jagodinu"....
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 20-02-2009, 20:34:29
verujem da te je sonja samo pogresno razumela.

ne od jednog 100,nego 500...dozivljavam to svakodnevno.
postoji jedna izreka ,a ako ovako nastavi,ostvarice se. kaze:
"poslednjeg nemca ce sahraniti turcin!"
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Suffocation 26-03-2009, 10:41:11
Jedna od boljih religija na svetu,doduse malo fanaticna ali ima dobru sustinu.= )
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Dak 26-03-2009, 10:51:02
Islam je proizasao iz hriscanstva...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Suffocation 26-03-2009, 11:00:00
hriscanstvo je proizaslo iz Zoroastrianism-a pa kakve veze ima?
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Dak 26-03-2009, 11:04:48
hriscanstvo je proizaslo iz Zoroastrianism-a pa kakve veze ima?

Sta je to?
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Suffocation 26-03-2009, 11:09:04
To je religija koje nastala 6 vekova pre Hristovog rodjenja,a hriscanstvo ima mnogo njene osobine,Zaratustra je doduse protiv toga da postoji bog,naime on veruje da je covek sam svoj bog i da ne postoji neka visnja sila koja kontrolise njegov zivot,vec on sam(drugim recimo protiv je toga i da postoji sudbina)...Nazalost o ovom proroku se danas mnogo malo zna,on je prvi koji je najavio,dolazak nekog ko ce izmeniti svet...
ako zelis da saznas vise
http://www.livius.org/za-zn/zarathustra/zarathustra.htm
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Suffocation 26-03-2009, 11:17:45
Mada sam zaboravio da pomenem da je tu i Judaizam koja je takodje reteca hriscanstva....ali ima tu mnogo stvari mnogo je sve to zamrseno hehe
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: sonja 27-03-2009, 08:21:41
Nikolice,
Duzna sam ti jedno izvinjenje,nisam  procitala od pocetka kako treba,pa se nismo razumeli kako treba.Zbog toga ,zelimda ti se izvinem,a ti drago gusenje idi pa se gusi  do mile volje....
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Alkar 27-03-2009, 11:05:59
Jedna od boljih religija na svetu,doduse malo fanaticna ali ima dobru sustinu.= )
Ne slazem se da postoje bolje i losije rligije. Jedno te isto religisko ucenje moze da se "konzumira" na sasvim razlicite nacine. U tome i jeste "snaga" religije.
Takodje se ne slazem da bilo sta moze da bude "malo fanticno" jer bi to znacilo da postoji i "srednje" i "mnogo fanaticno".
Ili jesi ili nisi" LAV"
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Suffocation 27-03-2009, 17:10:37
Naravno da postoje dobre i lose,bolje su one koje imaju nekakvog smisla a lose one sa manje ili bez...
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: posmatrac 28-03-2009, 09:38:26
Jagodina, izmedju dva svetska rata:
(http://www.dodaj.rs/t/2a/DI/3Guymlw7/jagodina-dzamija-porusen.jpg) (http://www.dodaj.rs/?2a/DI/3Guymlw7/jagodina-dzamija-porusen.jpg)
Gde se u Jagodini nalazila ova dzamija?
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Dak 28-03-2009, 16:05:21
Za dzamiju ne znam,ali mislim da je tursko groblje bilo na
mestu danasnje Sarine medje,nisam siguran.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Alkar 28-03-2009, 21:56:42
Naravno da postoje dobre i lose,bolje su one koje imaju nekakvog smisla a lose one sa manje ili bez...

Okay, znaci postoje one sa smislom i one besmislene. Mada ne znaci da u necemu nema smisla samo zato sto ti ili ja ne mozemo da vidimo smisao. Ja pre svega ne vidim smisla u slepom verovanju. Ta dogmatska strana religije mi ne lezi najbolje a to je fundament svake i slovima svake religije.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Ivanka 29-03-2009, 11:15:40
Džamija je bila tamo gde je mezulana (ako još postoji). Odmah preko prelaza pruge, na putu za Ribare.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: posmatrac 30-03-2009, 15:04:16
Dzamija u Jagodini

U XX veku je u Jagodini ostala samo jedna dzamija, ali je i ona nakon I Svetskog rata porusena. Ova dzamija se nalazila na prostoru izmedju danasnjih ulica Koce Kapetana, Gine Pajevic i zeleznicke pruge.
U kolekciji Zavicajnog muzeja u Jagodini postoje tri fotografije – razglednice na kojima se vidi dzamija.

(http://www.dodaj.rs/t/1w/B8/1CqsGI0o/copy-of-0915.jpg) (http://www.dodaj.rs/?1w/B8/1CqsGI0o/copy-of-0915.jpg)
(http://www.dodaj.rs/t/1O/w6/2AbW4Phu/copy-of-09117.jpg) (http://www.dodaj.rs/?1O/w6/2AbW4Phu/copy-of-09117.jpg)
(http://www.dodaj.rs/t/3e/uA/1cLzls4C/copy-of-091117a.jpg) (http://www.dodaj.rs/?3e/uA/1cLzls4C/copy-of-091117a.jpg)

Na fotografiji snimljenoj sa silosa vidi se prostor gde se nalazila ova dzamija.
(http://www.dodaj.rs/t/2U/6C/3ziU0QFV/silos.jpg) (http://www.dodaj.rs/?2U/6C/3ziU0QFV/silos.jpg)

Fotografija sa neba
(http://www.dodaj.rs/t/3H/qN/12yTYfZQ/018.jpg) (http://www.dodaj.rs/?3H/qN/12yTYfZQ/018.jpg)
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: BOKYSTAMY 22-04-2009, 23:54:25
islam je kada dodje jedan dobar DJ i urari mix Hriscanstva i Judaizma...

malo stari zavjet, malo novi, jos malo novi, pa stari... i eto gaaaa
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: DEDA-EU 07-05-2009, 19:17:09
Muhamed, isto kao Isus i Buda, je bio entitet sa drugog sveta koji se inkarnirao na Zemlji u nadi da će raširiti znanje o duhovnom carstvu. Da i ne, oni su uspeli. Muhamed bi bio užasnut kada bi saznao za militarističke stavove koje su zauzeli neki od onih koji govore da su njegovi sledbenici. Njegova poruka je bila spajanje sa Univerzumom, u miru, da se ublaži agresivna priroda čoveka kako bi mogao da sluša šapat sfera. Većina njegovih sledbenika je dobro razumela njegovu poruku, ali su se izgubili u oluji koju su napravile mnoge Muslimanske vođe, koje se ne libe da prospu krv po celoj zemlji radi male pobede. Oni šalju svoje verne mlade ljude da ginu dajući im lažna obećanja o životu posle smrti koja ne mogu da ispune. I kao većina svetske religiozne elite, oni to dobro znaju. Oni su paraziti koji sisaju krv svojih mladih, za koje ih nije briga.
Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: Luna 08-05-2009, 09:40:18
Naravno da postoje dobre i lose,bolje su one koje imaju nekakvog smisla a lose one sa manje ili bez...

Okay, znaci postoje one sa smislom i one besmislene. Mada ne znaci da u necemu nema smisla samo zato sto ti ili ja ne mozemo da vidimo smisao. Ja pre svega ne vidim smisla u slepom verovanju. Ta dogmatska strana religije mi ne lezi najbolje a to je fundament svake i slovima svake religije.

slazem se potpuno,ne mogu ni ja da slepo verujem.ne volim ni fanatizam i zaslepljenost. sve u granicama.

ali jedno je sigurno,ISLAM ce kad-tad okupirati svet.
imaju veoma agresivan,drzak i fanatican prodor bez obracanja paznje i tolerantnosti prema ostalom delu sveta.
mi nasoj deci ostavljamo na volju dali ce na veronauku ili u crkvu,a njihova,od najranijeg detinjstva pohadjaju versku nastavu.
od rodjenja im se utiskuje u mozak "alah je jedini" i oni to slepo prate.
da,bas slepo.

Naslov: Одг: *ISLAM*
Poruka od: nickollica 09-05-2009, 17:59:14
jos da smo cistokrvni kao i oni...
gde bi nam kraj bio...
Naslov: Odg: *ISLAM*
Poruka od: draganmnikolic 28-10-2011, 18:35:13
http://connections.rock.com/_Terrible/video/1652889/116748.html (http://connections.rock.com/_Terrible/video/1652889/116748.html)
Naslov: Odg: *ISLAM*
Poruka od: donwlayco 26-02-2014, 09:45:30
(http://srbin.info/wp-content/uploads/2014/02/dzimija-SinanPasha-hram-Svetog-Save.jpg)

ПРАВОСЛАВЉЕ И ИСЛАМ: Зашто хришћани не признају Мухамеда за пророка (1)

http://srbin.info/2014/02/24/pravoslavlje-i-islam-zasto-hriscani-ne-priznaju-muhameda-za-proroka-1/

ПРАВОСЛАВЉЕ И ИСЛАМ: Зашто хришћани не признају Мухамеда за пророка (2)

http://srbin.info/2014/02/25/pravoslavlje-i-islam-zasto-hriscani-ne-priznaju-muhameda-za-proroka-2/