Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Jagodina - Ćuprija - Paraćin => GRADOVI SRBIJE => Temu započeo: autentik 18-10-2009, 11:39:36

Naslov: Žagubica - Kultura - Sport - Turizam
Poruka od: autentik 18-10-2009, 11:39:36
Žagubica je naselje sa oko 4.000 stanovnika i sedište istoimene ošptine Istocne Srbije i Homolja.Leži na severnoj  strani
Beljanice na obali ciste i bistre reke Mlave.Okružena je još uvek nedirnutom prirodom kojom dominiraju pravi biseri i spomenici
prirode , koji po svojim osobenostima  zaokupljuju pažnju svetskih strucnjaka.Homoljska potajnica ili u narodu poznata pod nazivom
„Stojanje“ je jedna od  cetrdeset  reka potajnica u svetu i jedna od tri u Srbiji,Vrelo Mlave cija ispitana dubina je 74 metara predmet je
naucnih istraživanja ronilaca iz brojnih zemlaja Evrope, a Krupajsko vrelo spada u red još uvek nedovoljno ispitanih izvorišta.Ne treba
zaboraviti ni Osanicku prerast, Gornjacku i Ribarsku klisuru, Buk….Medju kulturno istorijskim spomenicima dominiraju Manastir
Gornjak (1378.god) zadužbina je Kneza Lazara, nalazi se na levoj obali reke Mlave, na samom islasku iz opštine Žagubica.Trška crkva
je najstariji manastir u Branicevskoj eparhiji i nalazi se na 4-om kilometru reginalnog puta Žagubica-Petrovac.

              Žagubica je  od  Petrovca udaljena 46 , od Bora 46, Majdanpeka 46 i Despotovca 60 kilometara .Svi putni pravci su
regionalni.Privreda Žagubice zasnovana je na, korišcenju prirodnih resursa ovog podrucja, drvnoj industriji, rudarstvu i eksploataciji
mrkog uglja, mermera i ukrasnog kamena, šumarstvu, a osnovna delatnost stanovništva  je poljoprivreda,odnosno
stocarstvo.Razvojni planovi opštine upravo su strateški opredeljni prirodnim resursima, a šansu za brži i ofanzivniji razvoj opština  ce
tražiti u razvoju turizma,stocarstva i ratarstva, kao i u  razvoju privatnog preduzetništva. U opštini Žagubica   postoje tri osnovne škole sa
podrucnim odeljenjima u svim naseljima opštine i srednja Tehnicka škola u kojoj se školuju ekonomski tehnicari, kuvari, konobari i
mašinbravari. Zdravstvena zaštita organizovana je kroz rad Doma zdravlja u Žagubici i ambulanti u Krepoljinu i Laznici a, kulturne
aktivnosti i dešavanja organizuju se i u nadležnosti su Kulturno-prosvetnog centra u Žagubici koji  je smešten u Domu kulture u
glavnoj ulici u Žagubici.

Položaj i velicina:
Opština Žagubica , nalazi se u jugoistocnom delu Branicevskog okruga  i istocnom delu Srbije na 170 kilometara jugo-istocno od
Beograda, i 83 kilometara od Požarevca. Opština Žagubica nalazi se izmedju 45005’ i 44022’  severne geografske širine i i izmedu
21031’ i 21050’ istocne geografske dužine, i  zahvata gornji deo doline Mlave i njenih pritoka pa je prirodno izdiferencirana na dva
kotlinska dela, pobrde i planinski obod. Glavni i središnji deo predstavlja žagubicka kotlina ciji je niži deo prosecne nadmorske visine
oko 300 m. Drugi, manji i niži deo je Krepoljinsko-krupajska kotlina, sa nižim delom oko 220m n.v. Izmedu kotlina je pobrde. Najveci
deo kotlinskog oboda sa zapadne, severne i severoistocne strane lucno zatvaraju niže Gornjacke (do 825m) i Homoljske planine (do
940 m) do Omana (963 m), dok joj južni i istocni obod cine viši i strmiji delovi Beljanice (1.339 m) i masiv Crnog vrha (1.043 m).
Granica opštine vodi najvišim vencima ovih planina. Ima oblik razvucenog pravougaonika, dužine oko 35 i širine oko 26 km. U tim
okvirima zahvata površinu od 760 km2, u 16 naselja, i uz prosecnu gustinu naseljenosti od 19,5 stanovnika na kvadratni kilometar te
iako, po površini spada  medu najvece opštine u Srbiji ona je i u kategoriji najnenaseljenijih.

Teritorija opštine ima bogatu i pretežno specificnu krašku hidrografiju. Sve reke su usmerene na Mlavu, pa ona cini okosnicu
hidrografske mreže i bogat vodoprivredno-energetski potencijal.

Prirodno-geografski faktori, narocito reljef i klima uticali su na izvesnu geografsku zatvorenost i osobenost ovog podrucja, što je imalo
velikog uticaja na naseljenost, organizaciju i razvoj privrednog i kulturnog života, a geografski položaj uticao je i na  strukturu
saobracaja na podrucju ove opštine.

Postoji prirodna predisponiranost za izgradnju saobracajnih koridora kroz opštinu Žagubica, prateci tok reke Mlave. Medutim, Homolje
daleko zaostaje u izgradenosti saobracajne infrastrukture za republickim prosekom. Opština Žagubica udaljena je od Beograda 170
km i glavni saobracajni koridor jeste regionalni put R105 Požarevac – Petrovac – Žagubica - Bor.

Od Žagubice vodi još jedan regionalni put, R104 (Žagubica – Laznica – Jasikovo - Majdanpek) koji je lošijeg kvaliteta. Ista konstatcija
važi i za regionalni put R 216 (Krepoljin - Despotovac). Lokalnom mrežom puteva su sva sela povezana na teritoriji opštine, ali je ona u
dosta lošem stanju jer se neredovno održava (prema Kucevu postoji šumski put Milatovac - Bukovska koji nema asfaltnu podlogu, a
može biti znacajan sa aspekta saobracajnog položaja opštine). Od nekategorisanih puteva treba posebno izdvojiti put Žagubica – Buk
- Beljanica, imajuci u vidu potencijalnu važnost Beljanice u turistickom pogledu. Ukupna dužina puteva na teritoriji opštine iznosi 204
km, od cega savremenom kolovozu pripada 154 km puta. Magistralnim putevima pripada svega 14 km, regionalnim 88 km, dok je
najduža lokalna putna mreža sa 102 km.

Opština nije povezana železnickom mrežom, niti postoji razvijen vazdušni saobracaj.
Opština Žagubica se nalazi na granici sa  pet opštine iz tri okruga od koji su Bor , Majdanpek i Petrovac udaljeni po 46 kilometara dok
je Despotovac od Žagubice udaljen 60 kiloematra, a Kucevo preko Petrovca 75 kilometara