Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Samo za Registrovane članove je moguć pristup u kategoriji '' Ljubav & Sex & Lepotice''
Obavezno pročitajne uslove korišćenja Foruma ->
Uslovi Korišćenja

Autor Tema: ADSL u Jagodini  (Pročitano 62469 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #80 poslato: 15-02-2007, 15:46:19 »

E ja stvarno ne znam sta se vi nervirate, toliko dugo smo cekali taj adsl u jagodini i sad ne mozete da se strpite tih nekoliko dana jos? Sta ja da kazem na to, cimam se sa ovim wifi netom a potrebam mi je kvalitetan internet zbog vezom sa fakultetom. P.S. Cuo sam neke informacije da Telekom stvarno nema agregaciju na linijama, mada ja to tek verujem kada vidim svojim ocima, ali bilo bi super da je to tacno.

Pa npr da sad imamo vise potreba za adsl-om. :aq17:
A za agregaciju ne verujem bas. Kad su oni govorili istinu. :aq24:
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #81 poslato: 16-02-2007, 10:54:01 »

evo ga petak  i još h nema

malo pre sam ih zvao

i kažu mi da je velika gužva  i da ne mogu  sve da stignu

a pitao sam ih za ugovor da li može da se dobije nekako pre

kažu da nemože  i citiram

''  pročitaš na licu mesta, ili prihvatiš  il  ne  ''

smućkaće oni nešto nama, ima da se češamo  godinu dana  ja kad vam kažem

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #82 poslato: 16-02-2007, 14:56:37 »

Evo ga ugovor

Ugovor o korišćenju telekomunikacione usluge
brz pristup Internet mreži preko ADSL-a
- ADSL paket 1-
Zaključen između Ugovornih strana:
1.Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d., Sektor za internet usluge (mat. broj: xxxxxxxx, PIB: xxxxxxxxx, račun
generalne direkcije broj: xxx-xxx-xx kod Banke (XXXXX) iz Beograda, ul. XXXXXXXXX (u daljem tekstu: Telekom)
2.xxxxxxxx, Živote Stanisavljevića br. x, Jagodina - JMBG: xxxxxxxxxxxxx   (u daljem tekstu: Korisnik)
Uslugu plaća: xxxxxxxxxx , Jagodina - JMBG: xxxxxxxxxxxxx
PREDMET UGOVORA               Član 1.
Ovim    Ugovorom    (u    daljem    tekstu:    Ugovor)   Telekom    i    Korisnik   uređuju    međusobne   odnose    u    vezi    sa    korišćenjem telekomunikacione usluge brz pristup Internet mreži (u daljem tekstu: Usluga).
DEFINICIJA USLUGE                                                                     Član 2.
ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line) je asimetrična digitalna pretplatnička linija koja omogućava brz i neograničen pristup
internetu  po već postojećoj telefonskoj  liniji a  bez njenog zauzeća.  Internetom se u smislu  ovog  ugovora smatra globalna
informativno-računarska mreža. ADSL usluga je dostupna u tri paketa koji podrazumevaju različite pristupne brzine i to:
-ADSL 1 256/64 Kb/s downstream/upstream;
-ADSL 2 512/128 Kb/s dovvnstreatn/upstream;
-ADSL 3 768/192 Kb/s dovvnstream/upstream;
U uslugu je uključeno i sledeće:
- ADSL modem i spliter koji se daje korisniku i koji je njegovo vlasništvo.
-   jedna dinamička IP adresa;
- jedna e-mail adresa;
- 20 Mbit prostora po adresi
OBAVEZE TELEKOMA
Član 3.
Telekom se ovim Ugovorom obavezuje:
da aktivira Uslugu na broju 035/xxx-xxxč;
da svoju telekomunikacionu mrežu neophodnu za korišćenje Usluge održava u ispravnom stanju u skladu sa tehničkim
propisima i standardima, u cilju neprekidnog i neometanog korišćenja Usluge od strane Korisnika;
da obezbedi Korisniku odgovarajuću telefonsku i e-mail podršku u rešavanju problema vezanih za korišćenje Usluge;
da redovno dostavlja Korisniku račun za izvršenu Uslugu.
OBAVEZE KORISNIKA
Član 4.
Korisnik se obavezuje :
- da se prilikom instaliranja opreme pridržava uputstava Telekoma
- da smetnje u korišćenju Usluge odmah prijavi Telekomu

da Uslugu koristi isključivo za sopstevene potrebe , u svrhu pristupa Internet mreži, a u skladu sa  ovim Ugovorom i pozitivnim
propisima
da u slučaju promene imena, statusa, načina organizovanja, identifikacionih elemenata ili drugih promena značajnih za
identifikaciju korisnika, o istom blagovremeno obavesti Telekom;
da blagovremeno, u roku označenom na ispostavljenom računu plati cenu za zasnivanje pretplatničkog odnosa, kao i
blagovremeno u  skladu sa važećim Cenovnikom Telekoma plaća mesečnu pretplatu za korišćenje Usluge.
da uslugu koristi najmanje godinu dana od dana njenog aktiviranja.
CENE I NAČIN PLAĆANJA USLUGE                 Član 5.
U skladu sa Cenovnikom Telekoma, Korisnik je po osnovu ovog Ugovora u obavezi da plati naknadu za zasnivanje pretplatničkog odnosa za Uslugu i mesečnu pretplatu za korišćenje Usluge. Telekom zadržava pravo da donese odluku o promeni Cenovnika o čemu će blagovremeno na uobičajen način obavestiti Korisnika.
Član 6.
Naknada za zasnivanje pretplatničkog odnosa iznosi 5000 dinara bez PDV-a i uključuje cenu modema. Naknadu iz prethodnog stava korisnik ne plaća, a u skladu sa promotivnom kampanjom Telekoma Srbija.
Korisnik za Uslugu ADSL paket 1, plaća mesečnu pretplatu shodno važećem Cenovniku Telekoma Srbija.
Korisnik je obavezan da uredno i blagovremeno, u roku označenom na ispostavljenom računu plaća mesečnu pretplatu za
korišćenje Usluge uvećanu za pripadajući PDV.
Član 7.
U slučaju da Korisnik u roku ne izmiri svoje dugovanje, Telekom ima pravo da u skladu sa pozitivno pravnim propisima i Opštim uslovima za pružanje usluga ograniči ili ukine privremeno ili trajno korišćenje Usluge, kao i da na ne izmireni deo potraživanja zaračuna zakonsku zateznu kamatu.
PRIMENA UGOVORA
Član 8.
Korisnik je saglasan da Uslugu, opremu i kapacitete mreže Telekoma koji su mu dostupni korišćenjem Usluge, ne koristi na način koji je suprotan njihovoj nameni, što obuhvata i posredno ili neposredno bavljenje telekomunikacionim uslugama za potrebe trećih lica.
Član 9.
Korisnik je upoznat da telekomunikaciona mreža ostaje isključivo u vlasništvu Telekoma i da po Ugovoru ima samo pravo korišćenja Usluge bez mogućnosti prenošenja tog prava na treća lica po bilo kom osnovu i/ili omogućavanja trećim licima da koriste kapacitete i resurse telekomunikacione mreže Telekoma koji su Korisniku dostupni korišćenjem Usluge.
Član 10.
Telekom ima pravo, a Korisnik je obavezan da dozvoli, da Telekom u svakom trenutku i bez prethodne najave vrši proveru primene Ugovora, kao što je provera ispravnosti korišćenja Usluge u tehničkom i eksploatacionom pogledu i u pogledu namene. O izvršenoj proveri Telekom sačinjava odgovarajući zapisnik.
NEDOZVOUENO PONASANJE KORISNIKA
Član 11.
Nije dozvoljeno ponašanje Korisnika koje ugrožava rad ili nanosi štetu Opremi Telekoma i ugrožava rad i nanosi štetu funkcionalnosti mreže. Nedozvoljeno je i svako ponašanje koje je suprotno pozitivnim pravnim propisima, međunarodnom pravu, kao i kojim se uznemiravaju drugi korisnici, neovlašćeno pristupa tuđim informacijama i resursima, kao i:
ponašanje kojim se ugrožavaju ili krše nečija lična prava,
ponašanje kojim se vrši povreda dobrih poslovnih običaja,
SPAM-distribucija nezatraženih e-mail poruka,
korišćenje Usluge za neovlašćen pristup ili kontrolu drugog sistema na Internetu,
distribucija virusa ili drugih programa sa infektivnim ili destruktivnim osobinama.
AUTORSKA PRAVA I PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE
Član 12.
Korisnik je u obavezi da poštuje pozitivne pravne propise i međunarodno pravo u pogledu zaštite autorskih prava i prava industrijske svojine. U slučaju da usled ponašanja Korisnika dođe do pokretanja bilo kakvog postupka pred pravosudnim i drugim nadležnim organima, Korisnik je u obavezi da preuzme celokupnu odgovornost za učinjenu povredu autorskih prava i prava industrijske svojine i da nadoknadi Telekomu celokupnu štetu prouzrokovanu u vezi sa tim.
PRAVA TELEKOMA KADA SE KORISNIK PONAŠA NA NEDOZVOUEN NAČIN
Član 13.
Telekom ima pravo da privremeno isključi ili ograniči Uslugu u slučaju postojanja bilo kakve nedopuštene, prevarne ili zlonameme radnje ili zloupotrebe koja može naneti štetu Korisniku i/ili Telekomu i/ili trećim licima ili u cilju očuvanja integriteta sistema, primene propisa ili naloga nadležnog organa ili operatora sa kojim je povezan.
OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TELEKOMA
Član 14.
Telekom ne odgovara za gušenje, kašnjenja ili greške u funkcionisanju delova Interneta na koje objektivno ne može da utiče. Telekom ne odgovara za nepravilno funkcionisanje ADSL priključka korisnika ukoliko do problema u radu ADSL priključka dođe iz razloga na koje Telekom ne može da utiče. Telekom ne odgovara za štetu koju Korisnik nedozvoljenim ponašanjem učini trećim licima. Telekom ne odgovara za povedu prava i sigurnost Korisnika koju na Internetu učini treće lice i ne garantuje da podaci preuzeti sa Interneta nemaju neki od kompjuterskih virusa ili programa koji manifestuju infektivne ili destruktivne osobine i ne odgovara za štetu učinjenu na taj način.
TRAJANJE UGOVORA                                                                  Član 15.
Ovaj ugovor se zaključuje na neodređeno vreme. Ugovorne strane ne mogu otkazati Ugovor u prvoj godini korišćenja usluge. Nakon isteka godinu dana, ugovor se otkazuje sa otkaznim rokom od 30 dana od dana dostavljanja pismenog obaveštenja o otkazu Ugovora. Telekom ima pravo da jednostrano i bez poštovanja roka iz prethodnog stava, raskine ugovor u slučaju nepoštovanja odredaba čl, 8, 9, 10, 11. i 12. i u slučaju ponovljenih drugih povreda ovog Ugovora ili prevarnih radnji, ili dovođenja u zabludu ili zloupotreba prava. Telekom ima pravo da raskine ugovor kada Korisnik ne plati račun za pružene usluge u roku od 60 dana od dana privremenog isključenja, a u skladu sa pozitivno pravnim propisima i Opštim uslovima za pružanje usluga. Ugovor prestaje da važi u slučaju pokretanja postupka stečaja ili likvidacije ili drugog odgovarajućeg postupka koji može dovesti do prestanka neke od ugovornih strana. Ugovor prestaje da važi ako iz opravdanih razloga kao što su zamena tehnologije, tehničke mogućnosti, akt nadležnih organa, ekonomska opravdanost, Telekom odluči da generalno prestane sa pružanjem Usluge uz obavezu obaveštavanja 30 dana unapred i ponudu ugovaranja druge telekomunikacione usluge. Ugovor prestaje da važi i ukoliko njegova primena šteti poslovnom ugledu Ugovornih strana, dobrim poslovnim običajima, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.
Član 16.
Ugovorne strane su saglasne da ukoliko krivicom korisnika dođe do prestanka Ugovora pre isteka roka iz člana 15. stav 2 ovog Ugovora korisnik je u obavezi da isplati iznos naknade za zasnivanje pretplatničkog odnosa po važećem Cenovniku u trenutku zaključenja Ugovora a po ispostavljenom računu Telekoma Srbija.
POVERLJIVOST
Član 17.
Ugovorne strane su saglasne da sve pribavljene podatke koje je druga ugovorna strana označila kao poverljive u vezi sa zaključivanjem ili realizacijom Ugovora, čuvaju kao poverljive za vreme trajanja Ugovora u roku od 2 (dve) godine od prestanka Ugovora.
PRENOS UGOVORA
Član 18.
Ugovor u celini ili bilo koje pravo ili obaveza po Ugovoru se ne mogu preneti na treće lice bez prethodne saglasnosti Telekoma.
Član 19.
Nijedna odredba Ugovora samostalno ili zajedno sa drugim odredbama ili Ugovor u celini ne znače i ne mogu se primenjivati ni tumačiti kao bilo kakav oblik udruživanja ili kao bilo koja vrsta zajedničkog subjektiviteta Ugovornih strana. Ugovor ne daje pravo ni jednoj od Ugovornih strana da koristi znak ili logo ili bilo koju drugu oznaku identiteta druge Ugovorne strane.
Član 20.
Ugovorne strane će na međusobne odnose primenjivati važeće propise nadležnih organa, Opšte uslove i normativne akte Telekoma kojima je regulisana oblast telekomunikacija.
Član 21.
Svi sporovi među Ugovornim stranama koji proisteknu iz Ugovora rešavaće se sporazumno, a ukoliko se ne postigne saglasnost o spornom pitanju odlučivaće nadležni sud.
Član 22.
Ugovor je sačinjen u 2 (dva) istovetna primerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 1 (jedan) primerak.

Za KORISNIKA                                                                                                                                                          Za Telekom Srbija A.D.
xxxxxxxxxxxx                                                                                                                                                                 Marinko Marinković   

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #83 poslato: 16-02-2007, 17:42:25 »

evo prodje i petak  16  i ništa

toliko  o vrednostima telekoma

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #84 poslato: 16-02-2007, 17:44:15 »

evo ga petak  i još h nema

malo pre sam ih zvao

i kažu mi da je velika gužva  i da ne mogu  sve da stignu

a pitao sam ih za ugovor da li može da se dobije nekako pre

kažu da nemože  i citiram

''  pročitaš na licu mesta, ili prihvatiš  il  ne  ''

smućkaće oni nešto nama, ima da se češamo  godinu dana  ja kad vam kažem

Kako samo iskusno lazu...

thanx za ugovor.

Ma ajde neka, sad su nam rekli sledece nedelje. Videcemo i to cudo...
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #85 poslato: 16-02-2007, 18:02:28 »

e ovde je dobro za kladioncie

ma ja sam ovo otpisao  za ovaj mesec  ko zna  kad ce to da stigne

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #86 poslato: 17-02-2007, 14:10:31 »

Sad me zvao jedan drug, dobio jos juce adsl. Isao juce, potpisao i uzeo modem. Veceras idem da vidim kako je. On mi kaze ide mu download 60 kb/s, takodje ima paket 512.
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #87 poslato: 17-02-2007, 14:15:45 »

Ajde vidi kako radi  pa nam  javi

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #88 poslato: 17-02-2007, 22:46:19 »

Bio sam da vidim. Extra radi. Download se krece od 22 do 32 kb/s, mada pocne od 120 pa padne na ~28kb/s. :aq21: Probao sam B92 TV Stream i radi odlicno. Torenti i nisu bas nesto brzi, max. radi na 28 kb/s, uglavnom ide oko 25-26 kb/s, sto je opet odlicno. Stranice ne moram da napomnjem, zadovoljavajuce brzo ih otvara. :aq24: Ali zato P2P radi uzasno, jedva 3kb/s, mada ja sam probao samo jedan mp3 fajl...

A da, kaze mi da njega i nisu zvali da uzme modem, vec je on bio nesto da sredi oko telefona pa su mu usput rekli da je stigao modem za njega. :aq20: :aq21:
Odma' u ponedeljak idem da vidim, mozda su i za nas stigli modemi. :aq17:
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

skakavac7

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 61
 • _-Wisdom gatherer-_
  • wantedcafe
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #89 poslato: 17-02-2007, 23:07:10 »

Kad ces da ides? Da idemo zajedno... Ne mogu vise da cekam

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #90 poslato: 17-02-2007, 23:10:07 »

Ajd ako hoces. Ja idem posle skole.
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

skakavac7

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 61
 • _-Wisdom gatherer-_
  • wantedcafe
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #91 poslato: 17-02-2007, 23:12:00 »

A koliko je to sati?
Meni u 2 pocinju casovi

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #92 poslato: 17-02-2007, 23:27:37 »

poslao sam ti poruku, da ne pisemo ovde. :D :P
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #93 poslato: 18-02-2007, 01:44:44 »

nista  javite  ako je fora takva  da idem i ja

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #94 poslato: 19-02-2007, 12:39:29 »

Autentik,idi uzmi opremu. Skakavac7 i ja smo uzeli!!!
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #95 poslato: 19-02-2007, 13:09:38 »

Ajde   :aq21: :aq21: :aq21:

pa to je super


ali ima jedan problem  -  malo pre sam ih zvao   i   zamislite šta mi ljudi  kažu

na centralu  moju   na  233 ???

nisu još ni   podesili da može da radi   ADSL

 :aq20:

kao to će  da aktiviraju tek za   2 nedelje

mislim  katastrofa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

a kako ste vi to uzeli  -  otišli ste tamo  i rekli  -  čuli smo na TV da se daje ADSL pa smo došli da uzmemo

i oni vam dali     -    na tu foru ?!

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #96 poslato: 19-02-2007, 14:55:13 »

Ne.Ja sam pitao da li mogu da preuzmem opremu za adsl,onda me pitali da li su me zvali i trazili mi br telefona.Dali mi posle opremu i to je to
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #97 poslato: 19-02-2007, 15:18:21 »

Moj prvi post sa ADSL-a. Jupiiii. Nego cini mi se malo sporo, sporije nego kod mog druga...
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."

autentik

 • Administrator
 • Svedok stvaranja istorije
 • ******
 • Karma: +0/-0
 • Na mreži Na mreži
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 17263
  • Jagodina, Ćuprija i Paraćin kao na dlanu
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #98 poslato: 19-02-2007, 15:19:28 »

Super

tako cu i ja da uradim

a gde si tacno

bio  na zadnji ulaz  u Posti   ili   na glavni ulaz  ????

Phreak

 • Član
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 72
Одг: ADSL u Jagodini
« Odgovor #99 poslato: 19-02-2007, 15:26:33 »

Na zadnji ulaz. U sobu broj 3.

Evo sad sam malo testirao, statistika ovako stoiji:
223 kbps download, 51 kbps upload i odziv sa serverom 160ms. Bio sam u pravu kad sam rekao da je kod mog druga malo brze, kod njega je odziv 89ms.
Sačuvana
'"I don't go looking for trouble. Trouble usually finds me."
 

Stranica je napravljena za 0.11 sekundi sa 24 upita.