Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Molim vas da se prijavite ili se registrujete.

Prijavite se korisničkim imenom, lozinkom i dužinom sesije
Napredna pretraga  

Vesti:

Samo za Registrovane članove je moguć pristup u kategoriji '' Ljubav & Sex & Lepotice''
Obavezno pročitajne uslove korišćenja Foruma ->
Uslovi Korišćenja

Autor Tema: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...  (Pročitano 8776 puta)

0 Članovi i 1 gost pregledaju ovu temu.

autentik_paracin

 • Gost
[Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« poslato: 29-04-2006, 11:20:35 »

Ovan - Strah od ropstva
Ovan je èovjek kojeg nije lako zaplašiti, jer svako zastrašivanje djeluje kao izazov njegovoj uroðenoj hrabrosti. No kad tad Ovan postaje svjestan neumitnosti protoka vremena i iz te èinjenice proizlazi njegov strah od starosti i gubitka tjelesne snage i moæi. Iz istog razloga strah ga je i bolesti i ogranièenja koja ona nosi te naposlijetku smrti. Na psihološkom planu, Ovan se pribojava da æe ga okolina ignorirati i da mu neæe biti odano priznanje za njegov trud. U svakom Ovnu takoðer postoji podsvjesni strah od zatvaranja ili bilo kakvih ogranièenja fizièke slobode, što je kod predstavnika nižeg tipa ovog znaka glavna prepreka nekontroliranim izljevima vatrenog temperamenta. Ovnu je svojstveno da na strah reagira nasiljem, pod geslom "napad je najbolja obrana"

Bik - Bauk siromaštva
Dobro isplaniran život koji Bik vodi ne ostavlja mnogo mjesta strahovima. Ali, strah od siromaštva, dakle od gubitka posjeda i stvari, visi poput Damoklova maèa iznad života ljudi ovog zemljanog znaka. Buduæi da Bik mora sve kontrolirati, ovaj strah Bika èini još opreznijim i sporijim, pa æe se u skladu s time pribojavati svih situacija u kojima se od njega oèekuje da postupa brzo ili brzopleto. U svoju "imovinu" Bik dakako ubraja i voljenu osobu, pa se njegov strah od siromaštva proširuje i na strah od gubitka ljubavi. Bik je meðu najljubomornijima u zodijaku, a biti ljubomoran u biti znaèi nemati povjerenja u samoga sebe. Buduæi da je u biti èestit èovjek koji voli razmirice rješavati mirnim putem, Bik osjeæa dobru dozu straha od rovarenja i zazire od zaštite svojih interesa kroz svaðu s okolinom.

Blizanci - Igra štiti od straha
Buduæi da sve shvaæaju kao igru, Blizanci nisu osobito strašljivi. Prije su plahi i reagiraju na svaki, i najmanji poticaj, i ako se ozbiljno uplaše, svoj æe strah brzo uspješno prikriti. Površni Blizanac se pribojava situacija u kojima treba zauzeti odluèan kurs i gdje treba jasno, bez izvrdavanja, izraziti svoju volju. Stoga osjeæa strah od ozbiljnih, strogih, odluènih i sistematiènih ljudi, koji više cijene djela od rijeèi. No, situacija koja miriši na avanturu ili stvarnu opasnost, prije æe radoznalog Blizanca privuæi negoli nagnali na panièan bijeg. Na psihološkom nivou, Blizanac se pribojava starosti, jer smatra da æe zbog nje biti "prikovan" na isto mjesto i postati ovisan o drugima. No još više od starosti, komunikativni Blizanac se boji samoæe i šutnje koju ona nosi, tako da cijeli život provodi u nastojanju da ne ostane sam sa svojim zbrkanim mislima.

Rak -Mašta pothranjuje strahove
Gotovo je lakše govoriti o tome na kojem životnom podruèju Rak ne pokazuje strah nego obrnuto. Obzirom da je ovaj èovjek vrlo vezan za obitelj, dom i zavièaj, na top listi strahova tipiènog Raka vodi strah od raspada obitelji. Sama pomisao na razvod braka, braènu nevjeru, gubitak ili odlazak djece iz roditeljskog doma i sliène nevolje, Raka gura u duboku depresiju.
Slièan, gotovo paranoièan strah, pokazuje od preseljenja, gubitka ili ošteæenja doma, i tu je poslovièno bujna mašta ovog znaka u stanju proizvesti gotovo nepreglednu paletu imaginarnih nesreæa i nevolja koje mogu zadesiti njegov dom ili kuæu. Rak se takoðer iskreno pribojava zlobe, osvete, izazivanja, svaða i nesloge, a velik dio svog profesionalnog života provest æe u stalnoj strepnji od šikaniranja od strane nadreðenih.

Lav -Strahuje od izdaje
U skladu s osobinama životinje èije ime nosi, Lav je, uz Ovna, vjerojatno najhrabriji èlan zodijaèke zajednice. Pravi razlog njegove odvažnosti krije se u strahu od tuðeg prezira, javne sramote ili neuspjeha. Buduæi da mu je važno tuðe mišljenje, Lav æe izvesti junaèka djela, da ne bi sluèajno ispao kukavicom. Èesto izvede neki pravi podvig samo da se napravi važnim pred okolinom. Buduæi da se radi o fiksnom znaku, Lav se pribojava situacija koje od njega zahtijevaju da mijenja postojeæe stanje, pogotovo ako dinamiku i smjer te promjene on ne može kontrolirati. Dodatno, Lav æe se dosta baviti razmišljanjima o moguæoj izdaji prijatelja ili bliskih suradnika, što æe s vremenom preæi u pravu paranoju. Lavovi na vlasti ili položaju, svojoj listi pridodat æe vrlo snažan strah od naprasnog gubitka položaja i povratka u "obièan puk"..

Djevica - Zazor od nereda
Svjesna svog nedostatka hrabrosti, Djevica je dovoljno promuæurna da izbjegava situacije koje zahtijevaju hrabrost kao glavno oružje. Ona temeljito i dugoroèno planira sve moguæe probleme i svoje reakcije na njih, pa kad se neki problem pojavi, ona spremno vadi iz svog arsenala odgovarajuæe rješenje. No, ukoliko se radi o nekoj neuobièajenoj situaciji koju nije predvidjela, moguæe je da æe je strah potpuno blokirati. Pomisao da bi mogla živjeti u neredu ili prljavštini takoðer zauzima zapaženo mjesto na listi strahova ovog znaka, kao i strah od dezorganizacije i bezvlašæa. Izuzetno osjetljiva, Djevica cijeli život muku muèi s hipohondrijom, a što se tièe afektivne sfere, bojat æe se izražavanja osjeæaja, bilo vlastitih drugoj osobi, bilo tuðih prema sebi samoj.

Vaga- Užasavaju je sukobi
U potrazi za životnom harmonijom Vaga æe se povremeno morati suoèiti i s ljudima koji ne dijele njezine životne vrijednosti. Strah od sukoba, svaða, uvreda i grubosti primarni je strah Vage, i samoæe i izolacije.
Na intimnom planu, Vaga æe se tijekom cijelog svog života pribojavati ljubavnog odbijanja, razoèaranja i iskorištavanja, no to je neæe dovoljno zastrašiti da prestane hrliti iz jedne promašene veze u drugu. Naime, ona æe radije prihvatiti suživot s nekim manijakom i pervertitom, nego ostati sama. Kako je Vaga i hipohondar broj dva u Zodijaku (iza Djevice), gotovo i nije potrebno spomenuti da meðu stalno prisutne Vagine strahove pripada i cijela kolekcija strahova od razlièitih bolesti, poèevši od obiène prehlade pa do umišljanja daleko opasnijih poremeæaja.

Škorpion- Boji se nemoæi
Naizgled je Škorpion jedan od najhrabrijih znakova zodijaka, no iza hladnokrvne i dijaboliène "maske" krije se biæe koje baš i nije toliko imuno na strahove, iako bi Škorpion volio ostaviti baš takav dojam. Njegov obrambeni mehanizam od straha je mazohizam, tako da Škorpion ne bježi od opasnosti i nasilja, èak s njima pomalo i "koketira". Kako se radi o najseksualnijem znaku horoskopa, strah od spolne nemoæi je tu najizraženiji, a odmah potom slijedi strah od starosti, ovisnosti o drugima, uèmalosti i ogranièenja. Kod Škorpiona takoðer postoji izražen strah od smicalica, izdaje i laži, a u vezi s time, Škorpion se pribojava i situacije da postane žrtva nevjere ili raskida.

Strijelac-Strah od tlaèenja
U svom bezbrižnom i altruistiènom svijetu, Strijelac pronalazi malo pojava koje mu ulijevaju strah. Ipak, kad se naðe u situaciji od tlaèenja ili ogranièavanja slobode, i taj se optimistièan i vedar èovjek u odreðenoj mjeri uplaši. Takoðer ga ravnodušnim ne ostavlja moguænost da bude žrtvom nepravde, okrutnosti i nasilja, osobito ako oni dolaze od predstavnika vlasti. Još jedna od stalno prisutnih bojazni ovog vatrenog znaka je strah od nepriznavanja zasluga za neki poslovni ili drugi uspjeh i s tim vezano ometanje u napredovanju u poslu ili hijerarhiji. Na širem psihološkom planu, kod Strijelca je prisutno i pribojavanje od nastupa opæeg nereda, odnosno poremeæaja poretka, a u kriznim situacijama Strijelac æe jasno iskazivati strah od ugrožavanja demokracije i graðanskih sloboda.

Jarac- Strah od tuðeg podsmjeha
Hladna organiziranost i efikasnost Jarca dobro prikriva i prilièno dug popis bojazni koje more ovaj zemljani znak- Vladar ovog znaka, zastrašujuæi planet Saturn, pobrinuo se da svaki Jarac, u veæoj ili manjoj mjeri pati od imaginarnih strahova, koji su više rezultat Jarèevih promišljanja o svim (ne)moguæim nepovoljnim ishodima, nego što poèivaju na realnim moguænostima. U ovom odjeljku Jarèeve psihe, èelno mjesto pripada strahu od spletki, podvala i izdaja.
Na drugom je mjestu strah od nesretnog spleta okolnosti koje, po njegovom uvjerenju, vrebaju samo njega. Posebnu težinu u Jarèevom svijetu straha ima panièna bojazan da bi nekim svojim potezom ili iskazom mogao ispasti smiješan, odnosno postati predmet neukusnih šala.

Vodenjak- Briga za cijeli svijet
Kod Vodenjaka postoji stroga podjela na osobnu sferu i opæu sferu, u koju ulaze njegovi stavovi o društvu, politici, religiji i sliènom, i strahovi su kod Vodenjaka podijeljeni po istom principu. Po toj podjeli, Vodenjak se može ubrojiti u neustrašive "stanovnike" Zodijaka kad se radi o osobnim bojaznima, no s druge strane je prepun briga koje se tièu opæeg dobra. Užasnut je pojavama koje su sastavni dio života na Zemlji, poput okrutnosti, nasilja, zloèina, rata, gladi, zagaðenja, nejednakosti po rasi, vjeri, spolu i drugim obilježjima, bez obzira prijete li te opasnosti njemu osobno ili ne. Vodenjaka muèi i strah da æe jednog dana biti prisiljen napustiti svoje ideale te se podvræi vladajuæem sistemu i hijerarhiji, a u osobnoj sferi zaèudo najveæu bojazan pokazuje od trajnog vezivanja.

Ribe- Plaši je sve živo
Na ljestvici znakova Zodijaka koji najviše naginju strahu, èelno mjesto bez sumnje pripada Ribama. Njihovi strahovi zapravo predstavljaju zbroj strahova svih ostalih znakova zodijaka i teško je precizno izdvojiti èega se najviše plaše. Njihov dijapazon strahova ukljuèuje tjelesno nasilje, prijetnje i uvrede, samoæu i odbacivanje, bolest i smrt, a posebno se boje duhova, vampira i drugih èudovišta i likova iz bajki. U skladu s okolnostima u kojima žive, pokazuju strah od katastrofa, vlasti, vojske i sistema opæenito. U stalnom su strahu od nereda i prirodnih katastrofa, a i obièna gužva i buka, izazivaju u njima nelagodu koja granièi s panikom. Usprkos tome doista dugaèkom popisu strahova, Riba ima sposobnost pronalaženja izlaza i iz najtežih situacija, tako da nije posve paralizirana u trenucima krize.
Sačuvana

anny

 • Gost
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #1 poslato: 16-05-2008, 20:04:18 »

Sviđa mi se objašnjenje... :aq29:
Sačuvana

Schnuffel

 • Stalni učesnik
 • **
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Žena
 • Poruke: 682
  • Schnuffel
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #2 poslato: 21-05-2008, 22:07:23 »

Za mene to ne važi - strelac se ničeg normalnog ne plaši.
Sačuvana
Živimo ljubav, budimo ljubav, zračimo ljubav.
Radnik svetlosti

Fanta

 • Prijatelj
 • *****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Žena
 • Poruke: 5101
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #3 poslato: 15-03-2009, 18:13:47 »

kod mene je apsolutni promašaj.
Sačuvana

Dak

 • Zvezda u usponu
 • ****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 3110
 • Svetski putnik
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #4 poslato: 15-03-2009, 18:43:00 »

Mene bas potrefilo.
Sačuvana
"Pazite sta zelite,mozda vam se zelje i ostvare".

Betty Boop

 • Stalni učesnik
 • **
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Žena
 • Poruke: 828
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #5 poslato: 15-03-2009, 23:32:29 »

nerado priznajem ali istina je...potpuno.
Sačuvana
Svi problemi blede kad razvijes sposobnost da smireno posmatras!

gremlin

 • Zvezda u usponu
 • ****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 3213
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #6 poslato: 16-03-2009, 06:20:45 »

Pa ne znam za moj znak da li je ovo sve tačno
Sačuvana

NameNo

 • Prijatelj
 • *****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Poruke: 6631
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #7 poslato: 12-01-2010, 14:55:42 »

 Veze s vezom nema.

"Bojim se samoce te cu radije prihvatiti da budem sa nekim pervertidom".

"Hipohondar, najveci, odmah posle device".

 E, bas se ne bojim. :xq064:
Sačuvana

zdravlje

 • Zvezda u usponu
 • ****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 2985
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #8 poslato: 12-01-2010, 15:11:15 »

jedino cega se plasim je sudbina
ali to naravno ne pise...
Sačuvana

Sone

 • Zvezda u usponu
 • ****
 • Karma: +0/-0
 • Van mreže Van mreže
 • Pol: Muškarac
 • Poruke: 4121
 • te noci kad me stignu putevi
Одг: [Astrologija] Chega se koji znak plasi ...
« Odgovor #9 poslato: 16-01-2010, 15:05:10 »

nije lose svidja mi se  :xq004:
Sačuvana
 

Stranica je napravljena za 0.071 sekundi sa 24 upita.