Razne zanimljive teme > Hobi

Nove originalne igre sa kartama (Srpske Karte)

(1/2) > >>

Dok Holidej:
[size=24]NOVE  IGRE  SA  KARTAMA[/size][/color]


Društvenim igrama i igrama sa kartama se bavim već više od 30 godina i stalno se pitam,gde je kraj novim idejama.Taman kada sam pomislio da sam formirao jednu prelepu zbirku igara,dogodi mi se jedno iznenađenje.Naime,upoznao sam se sa grupom ljubitelja kartanja Damjanicus,a od skora sam i sam član tog udruženja.I to poznanstvo mi otkri nove vidike.Ovi entuzijasti se bave isključivo novim i autorskim igrama,koje zatim proveravaju i praktično dokazuju kroz igru.Kao plod toga,nastala je igra SubRosa,u kojoj već postoje i turniri i šampionati,a ima oko 30-ak registrovanih igrača.Teorijski sam ispitao njene mogućnosti i uvideo da zaista ni najmanje ne zaostaje za Bridžom.A u mnogim estetskim elementima je i daleko ispred.Možda se ovo čini pretenciozno,ali je zaista tako.
Nove igre pre svega imaju cilj da promovišu nove karte sa Srpskim sastavom boja i specijalnom hijerarhijom,koje možemo sobodno nazvati Srpske karte jer su komponovane i dizajnirane na ovim prostorima.Detaljnijom analiom,može se jednoznačno zaključiti,da su daleko preglednije i uprošćenije,a sa njima se može igrati bilo koja već poznata i tradicionalna igra.Tako igrač svu pažnju može usredsrediti na samu logiku igre i rezone poteza.Ovde je najpre dat kratak opis i pralela sa standardnim špilom.Međutim,pošto njihova masovna proizvodnja još uvek nije započela,opis samih igara je dat sa standardnim špilom,uz dodatno objašnjenje logike i suštine,koja je vezana za ovaj oblik karata.
Broj karata je 32,plus 1 Džoker.
Četiri boje i to: Ruža (odgovara Hercu), Dunja (Karo) , Zeleno (Pik) i Šišarka (Tref). Boje ovih znakova upravo predstavljaju boje,koje standardni znaci simbolišu,a i iz kojih su nastali.Podsetimo se samo,da su prvobitne karte bile raspoređene u 4 boje,bez znakova.
Da ne dođe do zabune,Četiri gornje Velik-Jedinice su praktično Žandari u standardnom špilu,jer su karte po jačini rangirane 1,2,3 i 4 Veliko,pa bi Kečevima iz standardnog špila bile adkvatne Velike-Četvorke.Međutim,na grnjoj slici su i tako pokazane samo boje u srpskom sastavu i u standardnom špilu.
Što se tiče rangova,tu stvari stoje malo drugačije.Ovde su 8 rangova podeljeni u Gornji (Veliki znakovi) i Donji (mali znakovi) Dom.To je analogno sikama i brojčanim kartama,ali za razliku od standardnog špila gde su brojevi od 7,od 10 i slike,ovde se u oba Doma nalaze po četiri karte 1,2,3,4.Upravo zbog toga su one i lakše,jer igrač barata samo sa 4 najmanja broja i umesto slovnih oznaka,vodi računa da li su oni Veliki,ili Mali.
Tako ceo niz u jednoj boji izgleda ovako:
Sa slilke se može uočiti,da je poredak po jačini obrnut.Dok srpske karte idu od najslabije ka najsačoj i to s leva u desno,standardni špil je raspoređen u opadajućem nizu. Najjača karta je velika Četvorka i ona je analogna Kecu,zatim sledi Trojka-Kralj,Dvojka-Dama i Jedinica-Žandar.Kod malih je isti slučaj.Mala četvorka je Desetka,mala Trojka-Devetka,mala Dvojka je Osmica,a mala Jedinica je najslabija karta,Sedmica.
Na svakoj maloj Jedinici sa druge strane ima još po 5,a na maloj Četvorki,10 znakova,pošto u pojedinim igrama se one tako i broje,odnosno,poprimaju takve vrednosti.
Označavanje ovih karata je takođe prosto.Uvek stoji broj i malo ili veliko slovo boje.Tako mala Trojka-list se označava sa 3l,a velika sa 3L,mala Dvojka-ruža je 2r,a velika 2R i tako redom.tokom opisa igara,uvek će mo se najpre osvrnuti na ove karte,ali zbog poteškoća sa nabavkom istih,opis će ipak biti sa standardnim.
Trnutno ima 32 igre,od kojih je većina potpuno originalna,dok su neke varijante pozantijih igara Preferansa,Bridža,Skata.Svaku od igra simbolizuje jedna karta iz špila i ona ima posebnu ulogu u igri.Ali pre toga,dve igre,koje su preteča celog ovog poduhvata i koje su se prve igrale.Praktično,oko Ružićke i Velikog Satira je sve i započelo.

Dok Holidej:
[size=24]VELIKI   SATIR[/size][/color]


Veliki Satir je autorska igra,koja je nastala pre 20-ak godina na ovim prostorima,a zahvaljujući uputstvu koje ide uz koplet od 52 karte,popriličo je postala rasprosranjena i van granica naše zemlje.Upravo od nje je i rođena ideja grupe Damjanikus za stvaranjem novih i originalnih igara sa kartama.
Komplet od 52 karte koji prmoviše Velikog Satira je originalan u tom smislu,što on polazi od činjenice,da su boje Herc,Karo,Tref i Pik na prvobitnim kartama zaista bile boje,pa su i ovdc u crvenoj,žutoj,plavoj i zelelnoj boji,a simbolizuju vatru,sunce,led i list.Upravo na činjenici,da led ne može da gori,a da ga sunce,ako je dovoljno jako može otopiti,odnosno da lišće gori bez problema,ali mu sunce prija,nastao je Veliki Satir.
Naravno da su u primeni mnogo češće standardne karte,jer su ove ipak još uvek retkost,a informacija o igri se razvijala i širila mnogo brže od samih karata.
BROJA  IGRAČA : Veliki Satir je previđen za 4 igrača,od kojih su po dvoje partneri i sede,jedan naspram drugog.Postoje i varijante za troje i dvoje,koje su opisane nešto kasnije,a gde igra svako za sebe.
KARTE : Standardni špil od 52 karte,sa uobičajenom hijerarhijom A,K,Q,J,10,9,8 itd,do 2,kao najslabije.
Ipak,u ovoj igri treba malo prokomentarisati boje.Svaka ima neku svoju osobinu koja je nepromenljiva i ostaje tokom cele partije.Za razliku od većine igara,one nisu rangirane i nemaju svoje jačine.
-Herc (Crvena,Vatra) je stalni adut i sa njim se može „seći“ u nedostatku boje.
-Karo (Žuta,Sunce) je tzv. DŽOKER-BOJA,a to je novi pojam.U nedostatku boje i aduta,može se igrati karonom,ali samo po želji.Da bi se sa džoker-bojom odneo štih,ona mora biti bar ista ili jača od do tada najjače odigrane karte.Džokerom se može nadjačati i adut po istom principu.
-Tref (Plava,Led) je obična boja,ali se polazi od ideje da led ne može da gori,tako da mu vatra ne može ništa.Znači,ako se krene iz trefa,u slučaju seče aduta,isti mu ne može ništa.Znači,treg je otvporan  na Herca,pa se još zove i ADUTELIMINATOR.Ko god je prinuđen da seče,praktično tim činom gubi aduta.Sa druge strane,Sunce može otopiti led,ako je dovoljno jako,pa se tako tref ipak može odneti Karonom,ali samo istim ili jačim.
-Pik (Zelena,List) je tako đe obična boja,koja se može seći adutom,ali je otporna na Džoker boju,odnosno karon.Naime,na list sunce deluje čak pozitivn i ne može mu ništa naškoditi.zato se još ova boajnaziva i DŽOKERISTREBITELJ.
Jasno je da su Herc i Karo jedan drugom konkurencija.Karon se može seći Hercom, ali je neophodno da ovaj bude jači,dok u protivnom adut gubi štih.Na suprot tome,ako Karon pokušava nadjačati Herc,kao i kod svih boja,dovoljno je da je isti ili jači od najvećeg odigranog.
DELJENJE : Delitelj deli po 5 karata svakome,pa zatim još po 3.Prvi igrač jedini uzima karte u ruke i donosi odluku,pri čemu može izjaviti:
-Zatvoreno,
-Aktivno,
-Pasivno.
Svi preuzimaju svoje karte u ruke,a delitelj zatim daje svakome još po 5.
-Zatvoreno znači da svi odmah uzimaju svih 13 karata i teče igra,a svako upisuje ono  što ostvari.
-Aktivno je igra,gde I igrač misli da će sa svojim partnerom odneti više štihova od protivnika.Pri tome,on samo izjavljuje da strana koja odnese više,dobija dupo bodova za njih,u nadi da će to biti njegova.Ako ne ostvari taj cilj,nema klasičnog pada,već će samo učiniti uslugu protivničkoj strani koja piše duplirane bodove,dok on ostaje u istoj situacjiji kao da nije ni zahtevao pomenutu vrstu igre.
Igra se odvija na drugačiji nači,pa svako uzima samo po prvih 8 dodeljenih karata,dok se 5 na talonu ofiraju i postavljaju u lepezu,tak da se vidi koja je gornja,pa sledeća itd po redu.Pri tome,sve se vide.
-Pasivno je igra,gde je cilj odneti što manje.nači,strana koja odnese više,svoj rezultat upisuje kao minus,a protivnici pišu svoje bodove uobičajeno.Kako se igra na isti način kao i Aktivno,po 5 karata ostaju otkrivenen na talonu ispred svakog igrača.
Odmah se prelazi na igru.
TOK  IGRE : Igra se na standardan način,kao i mnoge druge igre na štihove.Vrlo jednostavno.Prvi na potezu je desni igrač,koji se iizjašnjavao o vrsti igre.Svi ostali moraju:
-odigrati kartu iste boje sa prvom odigranom,
-u nedostatku karata u otvorenoj boji,sečenje adutom je obavezno,znači,igra se obavezno Herc.
-u nedostatku otvorene boje i aduta,igrač igra bilo šta.Tek sada,po želji može odigrati i Karona,koji ima ulogu Džoker-boje.
Ovo su stalna pravila i nema veze koja je boja otvorena.
Kod Aktivne i Pasivne igre,obavezno se igra jedna karta iz ruke.Po završenom krugu, svako uzima u list svou gornju kartu od onih sa stola.Tako se postupa u prvih pet krugova igre,posle čega svako ima po 8 karata i produžava se na uobičajen način.
Pošto je u igri ukupno 13 štihova,važno je ko odnese 7-i,jer sa tim obezbeđuje višak u odnosu na protinvike.U Aktivnoj igri,to samo znači da će se njihov rezultat upisati dvostruko pa se igra nastavlja uobičajeno.U Pasivnoj igri,njihov rezultat će se upisati u misnusigra se produžava,a naravno da se trude odneti što manje.
ŠTIH : Kada svako odigra po kartu,najjača u boji prve nosi štih,a zatim isti igrač igra prvi.Pre toga svi podižu po jednu kartu,ako je u pitanju jedna od dve najavljene igre i prvih 5 krugova.Ipak,najčešće nisu sve četiri karte u istoj boji pa stog atreba sve detaljno objasniti.
Herc je odigran kao prvi.Svi moraju postovati adutski polaz i igrati herčeve.Onaj ko nema ni jednog herca,može igrati bilo šta.Međutim,ako se odluči za Karona koji je Džoker boja,on čak sa njim može i odneti štih i to,ako je najjači,odnosno bar isti sa najjačim hercom.
Karo je prva karta.Svi moraju igrati karone,a u slučaju nedostatka istih,obavezno moraju igrati Herca.Pri tome,Herc seče,odnosno nosi štih,samo ako je jači od najjačeg odigranog karona.
Pik je prva karta u štihu.svi moraju igrati pikove,a u nedostatku,obavezno je sečenje hercom.Pri tome,bilo koji herc je nadjačao sve pikove i odnosi štih.U slučaju da nema ni herčeve,igrač odbacuje bilo šta.Pri tome,karon je obična boja,jer je Pik imun na Karone,kako smo već rekli na početku.
Tref je započeo krug.Svi igraju trefove,ali ko nema,mora seći Hercom.Pri tome, tref je otporan na herca,pa je adut samo kao obična odbačena karta i ne može nikako nositi štih. U slučaju da nema ni herca,tek tada igra bilo šta,a to može biti i Karon,koji sada ima funkciju Džoker boje.U slučaju da je najjači ili isti sa najjačim trefom,osvaja štih.
Ovo važi za svih 13 krugova igre.
BODOVANJE : Štihovi jedne strane se drže kod bilo kog člana te ekipe.Svaka strana na kraju igre broji odnete karte,sve ravnopravno.Zatim se broj deli sa 5,pošto ovde 5 karata vrede 1 bod,a preostale su Resto.To se upisuje kao broj bodova,pa zatim tačka i resto.
Npr,ako je jedna strana odnela 16 krata,to su 3 boda i jedna karta preostaje,pa bi se pisalo 3.1.Ovo se najboljemože videti na primeru upisa nekoliko deljenja.
I deljenje je prošlo Zatvoreno i A su osvojili 28 karata,što je 5 bodova i 3 resto,a B su uzeli 24 karte što iznosi 4 boda i 4 resto.To se i upisuje pa se podvlači rezultat.
U II deljenju,igračkji se izjašnjavao je rekao Aktivno,a više nošenja je ostvarila ekipa A pa im  se rezultat od 6.2 (32 karte) duplirao na 12.4,dok su protivnici za 20 karata upisali uobičajenih 4.0 bodova.Zatim se to sabira sa predhodnim rezultatom i dobija se ishod posle II deljenja a on je 18.2:8.4 u korist ekipe A.
U III deljenju,igrač koji je bio prvi na potezu je zahtevao igru Pasivno.Pošto su igrači ekipe A osvojili 7 nošenja,odnosno 28 karata,rezultat od 5.3 im se upisuje negativno i oduzima od prethodnog skora.Ekipa B upisuje za ostvarene 24 karte,uobičajeno 4.4.Skor posle III deljenja je 12.4:13.3.
Voditi računa pri sabiranju i oduzimanju,da 5 resto čine jedan bod.Tako se pri sabiranju bodova ekipe B posle III deljenja,ne sme pojaviti 12.8,jer 5 reso od onih 8 čine 1 bod,pa imamo 13 bodova i 3 resto.Drugim rečima,resta sme biti najviše 4,a peti već prelazi u bodove.
Korekcija se vrši,ako jedna ekipa ode u minus.To ovde nije dozvolejno,pa se vrednost u minusu dodaje i jednoj,i drugoj strani,tako da igrači iz minusa stižu na nulu,a protivnicima se uvećava njihov rezultat.
Partija traje do 50 i više bodova.
Ceo Meč čine 3 dobijene partije,ali to bogami može potrajati.
KAZNE : Pošto igra zna često povući,događa se da igrač ne odgovori adekvatnom bojom.U tom slučaju,kada se ustanovi da je odigrao npr, džoker-boju,a imao je aduta,igra u tom deljenju se prekida i odmah se uisuje kazna za prekršaj.
Ako se to dogodi na Zatvorenoj igri,protivnicima se upisuje 10.0 bodova.
U slučaju da se prekrša bilo koje strane dogodi na Aktivnoj igri,protivnicima se piše 20.0 bodova.
Ako je pak grešak nastala na Pasivnoj igri,protivnicima se upisuju +5.0 bodova,a strani čiji igrač je napravio grešku -10.0 bodova,koji im se oduzimaju od tekućeg rezultata.

Dok Holidej:
[size=18]Veliki  Satir  za  3  igrača[/size]
Špil se skraćuje na 40 karata,tako što se izbacuju sve Dvojke,Trojke i Četvorke.
Deli se svakome po 5+3 karte,a zatim se još po 5 postavljaju sa strane od prvih 8 dodeljenih,a poslednja se postavlja na sredinu stola zatvoreno.Ako prvi desni igrač od delitelja naznači Aktivnu,ili Pasivnu igru,on je može uzeti i zameniti za neku drugu,po slobodnom izboru, koju odbacuje sa strane.Ako se pak igra Zatvoreno,ona se odmah omera sa strane.U oba slučaja, na kraju pripada osvajaču poslednjeg štiha.
Bodovi se u Aktivnoj igri dupliraju igraču,koji prvi uzme pet štihova,a na kraju igre u tom deljenju,on čak i ne mora biti najbolji od sve trojice.Ipak,samo njemu se piše duplo.U Pasivnoj igri,igrač koji prvi odnese 5 štihova svoj rezultat je u tom deljenju gurnuo u minus, dok se ostalima piše uobičajeno.
Ovde po 4 karte donose 1 bod,a ostale su Resto.
Kada neko stigne do 50,ili više,dobija 3 Igraća Boda,drugi ima 2 Igraća Boda,a treći 1 Igraći Bod.Međutim,ako jedan ili čak dva igrača ne dostignu 25 bodova,ostaju u toj partiji bez Igraćih Bodova.
Meč traje do 10 Igraćih Bodova,ili više.[size=18]Veliki  Satir  za  2  igrača[/size][/color]

Igra se sa špilom od 28 karata.Izbacuju se sve karte niže od Osmice.
Deli se identično prethodnim varijantama,ali na kraju ostaju 2 karte.Obe menja Starter, u slučaju da proglasi Aktvno,ili Pasivno.U Zatvorenoj igri,odmah se odbacuju sa strane.
Na kraju pripadaju osvajaču poslednjeg štiha.
Ovde 3 karte čine 1 bod,a ostale su Resto.
Meč traje do 3 dobijene partije,a partija se igra uobičajeno,do 50 i više bodova.[size=18]Veliki  Satir – Velika  Anarhija[/size][/color]

Ovo je varijanta Velikog satira za 4 igrača,ali sa nešto drugačijim pavilima,koja igru čine mnogo težom,ali po malo i haotičnom.
Jedina izmena je u pravilu nošenja štihova.
Nije bitno sa kojom kartom je započeo štih.Ako se u njemu na bilo koji način oakže Tref,aduti Herčevi su obična boja.To isto važi i za Pikove,ali oni amuliraju uticaj Karona.
Tako se može dogoditi,da recimo prvi igrač krene iz Pika,drugi nema i seče sa visokim hercom.Treći nema pika takođe,ali ni herca.Ipak,.on može pomoći svom partneru tako što odbaci bilo kog trefa,pa automatski herc koji je odigran je samo obična boja.
Na ovaj način se mogućnost varijanti odigravanja uvećavaju za 100-ak puta,ali je teško sagledati igru,pa sve po malo liči na jednu običnu anarhiju.
Ostala sva pravila su identična Velikom Satiru.

[size=18]Satir  u  duginim  bojama[/size][/color]

Ovo je takođe jedna varijacija Velikog Satira za 4 igrača,gde se dobija potpuno novi kvalitet i rezon u igri.Naime,ako iamte originalne karte,koje su opisane na početku igre,a gde su znaci u četiri različite boje,onda trebate znati da se proizvode u četiri različita dizajna na poleđini.Tako morate imati 4 špila,pa iz jednoga sa crvenom poleđinom izvadite samo 13 Herceva,iz žutog špila 13 karona,iz plavog 13 trefova,a iz zelenog,13 karata u piku.Pošto ih spojite u jednu grupu,dobijate komplet od 52 karte,gde se za svaku zna i sa druge strane koje je boje.

Tako igrači non stop prate i znaju ko šta drži u ruci,pa je mogućnost blefa i sreće znatno smanjena,a do punog izražaja dolazi kombinatorika.
Pored toga što je svakome poznat raspored boja kod protivnika,ovde se isključuje mogućnost slučajne greške,jer odmah može uslediti intervencija protivnika.
Vrlo zanimljaiva varijanta,pa ako posedujete četiri špila karata sa različitim pozadinama,nije čak ni obavezno da svaka bude odgovarajuće boje,već moge oslužiti bilo kakve, obavezno vam je preporučujem.Što se tiče kombinatorike i rezona,kao da je u pitanju potpuno nova igra.

Dok Holidej:
[size=24]MALI  SATIR[/size][/color]
Kao simbol Maloga Satira je uzeta 1d-mala Dunjina Jedinica,koja je u ovoj igri najjača karta i koju ni jedna druga ne može nadjačati.Pošto će većina od vas ipak koristiti standardan špil. Odgovarajuća karta je 7-karo.
Igra je predviđena za 4 igrača,od kojih su naspramni igrači partneri.
Špil se sastoji iz 32 karte.One su rangirane po jačini na standardan način,sa izuzetkom što je Sidmica u svakoj boji najjača i dolazi ispred Keca.Niz u Karonu (Dunji) bi izgledao ovako:
Osobine boja su identične Velikom Satiru.Herc je stalni adut, ali ne može „seći“ i nositi u krugu  koji je započeo sa trefo,Ipak se u nedostatku trefa mora odigrati i na taj način je igubljen.Ako se u nedostatku karona odigrava herc,on mora biti jači,da bi nosio štih.
Karon je Džoker-boja.Znači igra se tek ako igrač ne poseduje boju prve odigrane kartemniti herca.Tada može i nadjačati,ali mora biti najmanje jednak sa najjačom dotadašnjom kartom,ili veći od nje.Međitm,ako je krug krenuo sa pikom,u nedostatku boje se uobičajeno seče adutom,ali ako se herc ne poseduje,karon kao džoker-boja ne važi.Ako je krug započeo sa hercom,mora se naravno igrati herc,a ako nema,karon ga može i nadjačati,naravno ako je minuimum isti.
Tref  je AUDUTELIMINATOR.Znači,u nedostatku boje,mora se seći,ali adut ne može nositi.Ako nema ni adut,karon ipak može nadjačati.
Pike je obična boja,koja se standardno seče adutom,a ne reaguej na Karone.
Ovo je sve mnogo detaljnije objašnjeno u Velikom Satiru.
DELJENJE : Delitelj deli po 5 karata,koje igrači uzimaju u ruke i još svako me daje po 3 na talon,zatvoreno.
Prvi igrač desno od delitelja govori koja vrsta igre se igra:
-Zatvoreno
-Aktivno
-Pasivno
U druga dva slučaja,po tri karte se okreću u lepezu i ostaju ležati na stolu.
Ako se igra Zatvoreno,igrači odmah i njih uzimaju u ruke.
TOK  IGRE : Boja prve odigrane karte se mora poštovati.
U nedostatku boje prve odigrane karte,mora se seći adutom.
Ako ni adut ne postoji,igra se bilo šta.
Posle svakog od prva tri kruga igre,igrači uzimaju gornju kartu od one tri sa stola.
BODOVANJE : Na krau odigranog deljenja,prosto se broje karte.Po 5 donose 1 bod, a eventualne preostale su Resto.Npr, ako je odneto 24 karte,piše se 4.4 boda,odnosno,4 boda i 4 karte resto.
U Aktivnoj igri,strana oja prva osvoji svoj četvrti štih uisuje dvostruki iznos bodova, pa čak i ako na kraju odnos nošenja bude 4:4.Protivnicima se upisuje ostvareno.
U Pasivnoj igri,strani  koja prva ostvari četvrto nošenje,rezultat odlazi u minus,dok protivnici išu uobičajeno.Znači,cilje je nositi što manje,a pravila nošenja ostaju ista.
U slučaju da dođe do povrede pravila,igra se prekida,a za to deljenje,protivnicima se upisuje 6.0 bodova.Ako je bila Aktivna igra,piše se 12.0,a kod Pasivne,2.0,dok protivničkoj strani koja je narušila pravila se oduzima 6.0 bodova.
Partija traje do 50.1 bod,znači,mora se bar sa jednom kartom preći 50 bodova.

Dok Holidej:
[size=18]Uvod u SubRosu :[/size]
Poslednjih 30-ak godina se bavim sakupljanjem,zapisivanjem i proučavanjem društvenih i kartaških igara,a mnogo toga sam bivao prinuđen i da menjam i prilagodim našem podneblju.Pri tome su se rodile i mnoge nove ideje,pa sam tako postao i autor nekih igara.Međutim,postoji društvo zaljubljenika kartanja i novih i originalnih autorskih igara DAMJANICUS , čiji sam od skoro postao član,pa od njih dobio i pravo da novitete objavljujem.
Neki vrhunac Domjanicusa je igra SubRosa,koja je plod višegodišnjeg igranja i nadgradnji,a po složenosti i mogućnostima kombinatorike mislim da prevazilazi i sam Bridž. Lično sam ispitivao po matematičkom modelu,pa čak mogu tvrditi da je poprilično i iznad njega.Ipak,za promociju nove igre su potrebna materijalna sredstva,pa se tako niko ne nosi mišlju da SubRosa konkuriše na svetskoj pozornici,ali po svom sadržaju to zaslužuje.U Srbiji već postoji oko 30-ak igrača,te se održavaju turniri i šampionati.
Preteča SubRose je RUŽIČKA koju ću vam opisati ovde,a koja je lansirana kao prava opuštajuća,solidno teška i izvanredno zanimljiva igra sa kartama.Ona je istovremeno i osnova već pomenute SubRose,sa samo dodatkom nekih dopunskih pravila pa se i koristi u periodu učenja iste.
Probajte,mislim da će te uz Ružičku provesti lepe i nezaboravne trenutke.


[size=24]R U Ž I Č K A[/size][/color]

Ružička je igra za 4 igrača,od kojih du po dvoje partneri i sede,jedan na protiv drugog.
KARTE : Koristi se skraćeni špil od 32 karte,koje su rangirane standardno: 7,8,9,10, J, Q, K  i A.
Boduju se samo Slike i to:
Žandar, 1 bod
Dama, 2 boda
Kralj, 3 boda
Kec, 4 boda
Ukupo ima ovakvih 40 bodova.Svaki odneti krug donosi još po 1 bod,a takođe i osvojeni poslednji štih,dodatnih 5 bodova.
U jednom deljenju su prisutna 53 boda.
Delitelj deli po obrascu 3-2-3,tako da svako dobija po 8 karata.Prvi igra desni igrač od njega.U sledećem deljenju,on meša i deli.Izuzetak je kraj jedne i početak sledeće partije,gde se igrač na funkciji delitelja preskače,ako pripada pobedničkoj strani.
TOK  IGRE : Prvi na potezu je desni igrač od delitelja i on odigrava bilo koju kartu.
Ostali redom igraju jaču u istoj boji „gaze“,ili istu i jaču u DŽOKER-boji.Primećujete da ovde postoji tzv, Džoker-boja koja ima sličnu ulogu adutu,ali se ipak bitno razlikuje od njega.
Pre svega,ona se igra samo po želji i ne postoji obaveza odigravanja.Da bi sa Džoker bojom nadjačala prethodno odigrana karta,ona mora biti bar ista,ili jača od nje.Znači,ne može se „seći“ sa slabijom,kao što je to slučaj sa adutom.
Na početku igre,Džoker-boja je uvek HERC,ali je u prvom krugu neko može i promeniti.
Svako je nadjačao predhodno odigranu kartu,ako igra jaču u istoj boji,ili istu i jaču u Džoker boji.
Ko nema,ili ne želi da nadjača,prosto odigrava na talon bilo šta,ali pored prethodno odigrane karte.To se naziva „Odbacivanje“.U tom štihu,on se više ne može boriti za njega.
Svaki krug se mora završiti,odnosno,svako mora igrati po isti broj karata.
Niko nema nikakvih obaveza,već može uvek svako igrati bilo šta,po sopstvenoj želji i nahođenju.
Štih se može sastojati od više krugova.Naime,kada sva četvorica odigraju po jednu kartu,ponovo dolazi na red prvi igrač.Ako mu niko nije „gazio“,odnosno,njegova ostala najjača karta,prosto nosi sve četiri i igra za sledeći štih.
Ako ga je nadjačao u prvom krugu samo njegov partner,štih je takođe završen i pripada partneru.
Međutim,ako je bilo ko od protivnika „zgazio“,prvi igrač mora nastaviti sa igrom i u sledećem krugu.Naime,svakome ko zgazi,mora se priužiti nova šansa za igru.Započeti krug se takođe uvek mora završiti do kraja.Znači,svako odigrava još po jednu kartu. Tek kada nema nadjačavanja od strane protivnika,štih pripada igraču sa poslednjom odigranom kartom.Pri tome, pod pojmom odigrane karte se računaju samo one na centralnoj gomili,koje su se mađusobno nadjačavale.Odigrane su istini za volju i odbačene karte i pripadaju štihu,ali se one igraju pored i ne učstvuju u borbi,već su unapred osuđene da budu plen osvajača.
Ko odbaci,ne može u sledećem krugu „gaziti“,pa makar i da ima jaču kartu.
 Primer jednog štiha koji je trajao čak 4 kruga:
   I igrač   II igrač   III igrač   IV igrač
I krug   7-pik   8-pik   8-herc(džoker)   9-herc
II krug   10-pik   9-karo(odbacuje)   A-Karo (odb.)   J-pik
III krug   K-pik   8-tref   Q-tref   A-pik
IV krug   A-herc   10-tref   K-karo   7-karo
I štih pripada I-om igraču.On igra zatim novu kartu za novi štih,itd.
Uvek svako može igrati bilo šta,bez ikakve obaveze.Jedino ako želi da ostane u borbi za štih,mora nadjačati predhodnu kartu i to sa odgovarajućom,ili Džoker-bojom,ponovo ne vezano,da li ima jednu od njih,ili obe.Ako je samo odbacio,on u sledećm krugu može igrati do tada najjaču kartu,ali je takođe odbacuje i ne učestvuje u borbi.
NUĐENJE : Ovo je situacija,kada I igrač dođe na red za igru,a bilo ko od protivnika je u prethodnom krugu „gazio“.Štih nije odlučen i mora se krenuti u sledeći krug.Ako I girač nema,ili ne želi da „gazi“,on odbacuje,ali za sada zatvoreno jednu kartu.Tek ako je jasno da se štih odigrava do kraja kruga,on je otvara i ista se smatra odbačenom.U protivnom,vraća je u ruke.
Primer: I-9 pik;  II-10 pik; III-10 herc(džoker boja) i IV-9 karo(samo odbacuje)
Sada su u igri I,II i III igrač,pošto je IV odbacio i ako dođe na red ponovo,samo će opet odbaciti.Ako I igrač ne želi da nadjača,spušta jednu kartu zatvoreno.On odbacuje,ali je moguće da se II krug neće ni igrati.Ako II igrač ne želi,ili nema da „gazi“,on može samo kucnuti i u konkurenciji ostaje samo III kome praktično i pripada štih.U tom slučaju,I igrač zatvorenu kartu vraća u ruke.
Ako II zgazi,zatvorena karta I igrača se odmah otvara i tretira kao odbačena.
Po istom principu,mogu nuditi i I i II,ako su u igri još uvek III i IV,pa se čeka njihovo rešenje.U slučaju da zgazi III,obe prethodne se otvaraju i tretiraju odbačenim.
Na kraju II kruga,princip je isti.Posmatra se da li je štih odlučen,ili se ide dalje.
Ako prvi dođe na red,a pri tome su gazili samo protivnički igrači,jedan ili oba,on u slučaju da ne želi da nadjačava,prosto kucne o sto i štih pripada onome,ko je poslednji gazio.
ŠTIGLJENJE : Ako jedna strana odnese svih 8 krugova,kaže se da je „oštigljila“ protivnike. Njima se ne sabiraju bodovi za krugove i zadnji štih,već im se pišu samo 40 bodova za vrednost karata,a protivnicima kaznenih -30 bodova.
BREJK : Brejk je pravilo,koje znatno ulepšava i daje draž igri.Kada igrači,koji u tom štihu sede na II i IV mestu,jedan drugog direktno nadjačaju,a da igrač između odbaci,oni ga odmah osvajaju,bez daljeg produžetka.Znači,to je uvek protivnička strana od onoga,ko kreće prvi u štihu.
Brejk preko III igrača je jasan.Znači II igrač gazi,III odbacuje,IV gazi svog partnera i I sada ne može nastaviti igru u sledećem krugu.Štih nosi IV igrač u tom potezu.
Brejk preko I-og igrača je u sledećoj situaciji.Ako poslednji igra IV,pa I zatim nudi,II može nadjačati svog partnera(IV-og) pa je opet u pitanju Brejk.Sada ipak III i IV moraju odbaciti još po jednu kartu,da bi se započeti krug završio.Partner prvog ne može nadjačati,pošto je II igrač Brejkom već odneo tekući štih.
PROMENA DŽOKER-BOJE : Samo u I-om krugu igre,svako može na svom potezu pokazati Žandara i njegova boja je za to deljenje Džoker-boja.Promena se može izvršiti samo jednom u deljenju i čim to pravo neko iskoristi,njegova boja postaje konačna.Igrač ne mora biti prvi,već se promena može izvršiti i u toku poteza.Pri tome,od tog trenutka novi Džoker stupa na snagu.Onaj ko je pre toga odigrao Herca,tretira se da je gazio,ali je nadjačan,a može ponovo gaziti,ako štih pođe i sledeći  krug.Ipak,ovoga uta to čini sa novom Džoker-bojom.
Ako u prvom krugu neko pokaže Žandara-herc,to deljenje protiče bez Džoker boje,tzv, EGALITI.
Igrač koji promeni Džoker-boju,preuzima obavezu da sa svojim partnerom odnese bar za 1 bod više od protivnika u tom deljenju.Znači,u standardnoj igri,to bi bio minimum 27:26,ali može biti i neki drugi broj,što će te videti u daljem toku.
Strana koja proglasi boju dobija dodatnu nagradu od:
+8 bodova, a upisuje se i prvo slovo boje koja je aktuelna u tom deljenju
+20 bodova, ako je u pitanju igra bez Džoker-boje.
U slučaju pada,strani se piše -30 bodova,a protivnicima ponovo samo njihovo ostvareno.
OTVORENO : U bilo kom trenutku igre,igrač može spustiti svoje preostale karte,a najmanje ih mora biti 3.Od tog trenutka,njegov partner samo odigrava pasivno,a on sam mora odneti sve do kraja.Posle toga,protivnici takođe otvaraju svoje i nastavlja se otvorena igra.
U slučaju uspeha,pobedničkoj strani se upisuje dodatnih:
3 karte......................6 bodova
4 karte.....................10 bodova
5 karata...................15 bodova
6 karata...................20 bodova
7 karata...................25 bodova
8 karata...................30 bodova
Tokom dalje igre,takođe važi Brejk,pa sa ovim Otvaranjem treba biti jako oprezan. Praktično, partner ne igra,pa je mogućnost Brejka uvek otvorena.
U slučaju pada,strana čiji je igrač otvorio karte ne dobija nikakvu kaznu,ali zato protivnicima pripadaju sve karte od trenutka otvaranja.
Ako je otvorio neko u već započetom potezu,sve karte iz tog poteza takođe odlaze u plen protivnika.
BODOVANJE ; Partija traje do 301 i više,a meč se igra na tri dobijene partije.
Ako je tekući rezultat niži od -200 bodova,vrši se korekcija.Obema stranama se dodaje po onoliko,kako bi pomenuta ekipa imala tačno -200.

Navigacija

[0] Indeks poruka

[#] Sledeća strana

Idi na punu verziju