DRUŠTVO ZA POMOĆ OSOBAMA

SA POSEBNIM POTREBAMA

 Drustvo za pomoc osobama sa posebnim potrebama - Jagodina

 
 <> Početna strana
 <> Kontakt
 <> Istorijat
 <> Anketa
 <> Galerija slika
 <> Video klipovi
 <> Aktivnosti
 <> Statistika

Sajt o Jagodini

 


ISTORIJAT DRUŠTVA

Društvo za pomoć osobama sa posebnim potrebama iz Jagodine je dobrovoljna, samostalna, ne stranačka socijalno humanitarna organizacija građana, roditelja i njihove hendikepirane dece, stručnjaka i drugih humanitarnih lica koja svojim radom i aktivnošću podstiču i pomažu unapređenje socijalne i zdravstvene zaštite, rehabilitaciju i zapošljavanje mentalno nedovoljno razvijenih lica (dece, omladine i odraslih).

Mentalna zaostalost je stanje (bolest), gde je primarni problem nerazvijena inteligencija. Sve druge pojave nastaju sekundarno, međutim mentalna zaostalost obuhvata ličnost u celini i to je upravo primarni razlog zbog čega insistiramo da se problem sagleda sveobuhvatno i samim tim pomogne onoliko koliko može.

Društvo u Jagodini je osnovano marta meseca 1993. godine. Svojom aktivnošću je pomoglo otvaranju razvojne grupe pri dečijem vrtiću "Bambi", a zatim otvaranje srednje škole pri prvoj tehnickoj školi, preseljenju odeljenja specijalne škole iz ne adekvatnog prostora u OS " Boško Đuričić" u školu na Strelištu. Društvo je pomoglo rešavanju i mnogih drugih problema ove populacije. Društvo ima 320 korisnika i približno toliko članova. Njih 110 je kontaktirano i imamo njihove JMB građane i ostale važne podatke. Svi oni su zainteresovani za rad Društva i za proširenje aktivnosti. Najviše interesovanje pokazuju roditelji, čija deca nisu obuhvaćena školovanjem i institucionalnim zbrinjavanjem.

Društvo radi po Statutu Društva i smernicama i Statutu Saveza Društva u Republici Srbiji. Društvo ima plaćenog sekretara i uz njega najaktivniji su članovi Upravnog odbora Društva, bibliotekari-roditelji i volonteri stručnjaci.

2002. godine "Save The Children" i "Unicef" su kroz projekat "Biblioteka igračaka" imale za cilj da decu ometenu u razvoju, (decu sa posebnim potrebama), uključe u inkluzivne tokove sa decom bez smetnji u razvoju. Naše društvo je jedno od 20 Društava na nivou Saveza, koje je svojim radom zaslužilo da Jagodina dobije "Biblioteku igračaka".

Biblioteka igračaka je kulturna ustanova. Njena uloga je da obezbedi deci raznovrsne igračke, nemanjene svoj deci naše Opštine, a posebno deci sa teškoćama u razvoju. Kroz "Biblioteku igračaka" se odvija inkluzija, što je glavni cilj Projekta. Vode je roditelji koji su edukovani za ovaj posao. Edukacija je obavljena u šest navrata po fazama, a obuhvaćene su sve strukture koje treba da su u tesnoj vezi sa projektima za ovu populaciju dece. Prostor za biblioteku igračaka, Društvo za pomoć osobama sa posebnim potrebama je dobilo na korišćenje od Opštine Jagodina.

U zadnje tri godine prevashodni zadatak Društva je bio otvaranje Dnevnog centra ili Dnevnog boravka i pošto od mnogih nismo naišli na razumevanje hteli smo da otvorimo Klub dece ometene u razvoju. Ni to nam nije uspelo, pa smo se ograničili na svakodnevno radno osbosobljavanje naših korisnika po dva sata dnevno. Radno osposobljavanje se odvija u prostorijama Društva i to po sekcijama za šivenje, vezenje, izrada makramea i tapiserija, tkanje na razboju i rad na aparatu za kokice. Koristimo priliku da pozovemo sve korisnike i roditelje koji su zainteresovani za ovakav vid druženja da nam se pridruže u našim prostorijama.

Društvo je radilo i po drugim raznim Projektima odobrenim od Ministarstva rada za zapošljavanja i socijalne politike. Kompletan rad društva se finansira preko budžeta Opštine Jagodina, i preko Odbornih projekata od Ministarstva.


Copyright © 2006 Autentik.net © All Rights Reserved. <<< home