Forum Beograd Jagodina Ćuprija Paraćin

Razne zanimljive teme => Lepota - Zdravlje => Vrste Bolesti i Lečenje => Temu započeo: DEDA-EU 03-07-2009, 00:54:30

Naslov: A/H1N1-Tužba
Poruka od: DEDA-EU 03-07-2009, 00:54:30
  ***

Podignuta optužnica protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i Ujedinjenih Nacija za bioterorizam i namjeru za počinjavanja masovnog ubistva

 Izvor:       http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html (http://naturalnews.com/z026503_pandemic_swine_flu_bioterrorism.html) 

Barbara Minto – Natural News 25. jun 2009

Kako se približava očekivano puštanje u promet Baxter-ove vakcine protiv virusa A/H1N1 svinjske gripe u julu ove godine, jedna austrijska novinarka upozorava svijet da se priprema najveći kriminalni akt u istoriji čovječanstva. Jane Burgermeister je nedavno podnijela tužbu kod FBI protiv Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Ujedinjenih Nacija (UN) i nekoliko visokih zvaničnika nekih vlada i korporacija u vezi sa bioterorizmom i namijerom počinjavanja masovnog ubistva. Ona je takođe pripemila i prijedlog za zabranu prinudne vakcinacije, kojeg je podnijela u Americi. Te aktivnosti su zasnovane na optužnici koju je ona podnijela u aprilu, protiv kompanija Baxter AG i Avir Green Hills Biotechnology iz Austrije, za proizvodnju kontaminirane vakcine protiv ptičje gripe, navodeći kako se tu radilo o jednom namijernom aktu izazivanja epidemije i ostvarivanja profita na osnovu nje.

Sažetak navoda i iz optužnice koja je podnesena kod austrijske ispostave FBI,

10. juna 2009. godine

U svojoj optužnici, Burgermeister prezentira dokaze o aktima bioterorizma koji krše zakone SAD, a koji su počinjeni od strane jedne grupe koja operiše unutar SAD i koja je pod upravom internacionalnih bankara koji kontrolišu američku Centralnu Banku, kao i WHO, UN i NATO. Cilj tog bioterorizma je sprovođenje masovnog genocida nad populacijom SAD, uz pomoć jednog pandemičnog, genetski inženjeriranog virusa gripe, koji bi trebao biti smrtonosan. Ova grupa je pripojila sebi neke od najviših kancelarija u vladi SAD.

Konkretno rečeno, predstavljeni su dokazi da okrivljeni, Barack Obama, Predsjednik SAD, David Nabarro, Koordinator za gripu u UN, Margaret Chan, generalni direktor Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO), Kathleen Sibelius, sekretar Odjeljenja za Zdravlje i ljudske usluge (Department of Health and Human Services), Janet Napolitano, sekretar američke organizacije Homeland Security, David de Rotschild, bankar, David Rockefeller, bankar, George Soros, bankar, Werner Faymann, austrijski kancelar, i Alois Stoger, ministar zdravlja Austrije, između ostalih, su pripadnici ovog internacionalnog, korporacijskog kriminalnog sindikata, koji je razvio, proizveo, nagomilao i upotrijebljavao biloška oružja kako bi eliminisao ljudsku populaciju SAD-a i drugih država s ciljem finansijske i političke dobiti.

U ovoj optužnici se navodi da su se okrivljeni udružili međusobno, kao i sa drugim licima, u smišljanju, finansiranju i učestvovanju u završnoh fazi sprovođenja ovog tajnog internacionalnog programa biološkog oružja u kojeg su uključene farmaceutske kompanije Baxter i Novartis. Oni su to činili bio-inženjeringom i puštanjem u opticaj smrtonosnih bioloških agenasa, posebno virusa "ptičje gripe" i virusa "svinjske gripe," kako bi stvorili povod za sprovođenje programa prinudne masovne  vakcinacije što će biti način za aplikaciju jednog biološkog agensa koji će uzrokovati smrt i druge zdravstvene poremećaje kod ljudi. Ova aktivnost direktno krši Zakonski akt o biološkom oružju i antiterorizmu.

Burgermeister-ina tužba uključuje i dokazni materijal da je Baxter AG, austrijska filijala kompanije Baxter International, namijerno poslala 72 kile živog virusa ptičje gripe, kojeg joj je obezbjedila WHO u zimu 2009. godine, u 16 laboratorija u četiri zemlje. Ona tvrdi da taj dokazni materijal pruža jasnu potvrdu o tome da su farmaceutske kompanije i internacionalne vladine agencije same aktivno angažovane u razvoju, proizvodnji i distribuciji biloških agenasa, koji su klasificirani kao najsmrtonosnija biološka oružja, kao bi izazvali pandemiju i prouzrokovali smrt kod ljudskih masa.

U njenoj aprilskoj tužbi, ona je naglasila da se Baxterova laboratorija u Austriji koja je navodno jedna od najsigurnijih laboratorija u svijetu, nije pridržavala najosnovnijih bezbjedonosnih mjera kod držanja 72 kg patogenog organizma koji je klasifikovan kao biološko oružje, bezbjednim i odvojenim od svih drugih supstanci prema strogim zakonima o bezbjednosti bioloških materija, nego je dopustila da se on pomiješa s običnim virusom ljudske gripe i pošalje iz njihovog postrojenja u Orthu, u Donau.

U februaru, kada je jedan član osoblja laboratorije BioTest u Čehoslovačkoj isprobao na lasicama taj mateterijal koji je trebao poslužiti za proizvodnju vakcina, lasice su uginule. Taj incident nije bio praćen nikakvim istragama od strane  WHO, EU i austrijskih zdravstvenih zvaničnika. Nije bilo ispitivanja sadržaja tog virusnog materijala a nisu bili objavljeni ni podaci o genetskim sekvencama virusa koji je bio pušten u opticaj.

U svom odgovoru na parlamentarno pitanje, 20. maja, Alois Stoger, austrijski ministar zdravlja, naveo je da se taj incident nije smatrao kao propust u osiguravanju bioloskih materijala, nego kao jedan prekršaj veterinarskih pravila. Tako je jedan doktor veterine bio poslat da u laboratoriju kako bi sproveo tamo jednu kratku inspekciju.

Burgermeister-in dosije otkriva da je puštanje virusa u opticaj trebalo da bude jedan osnovni korak za izazivanje pandemije koja će omogućiti WHO da proglasi nivo 6 pandemije. Ona zatim navodi zakone i uredbe koje dozvoljavaju Ujedinjenim nacijama i WHO, preuzmanje uprave nad SAD u slučaju izbijanja pandemije. Nadalje, zakon koji zahtijeva od građana poštovanje obavezne vakcinacije stupiće na snagu u SAD, u uslovima objave pandemije. (Na zalost, cini se da ce i patokratije mnogih drugih drzava aktivno slijediti ove mjere o obaveznoj vakcinaciji gradjana!? prim. prev.)

Ona tvrdi da je cijeli biznis u vezi sa pandemijom "svinjske gripe" zasnovan na jednoj masivnoj laži da se napolju nalazi jedan prirodni virus koji predstavlja prijetnju za ljudsku populaciju. Ona tu prezentira dokaze koji navode na sumnju da su virusi svinjske i pticje gripe u stvari bioinzenjerirani u laboratorijama uz pomoć finansijskih sredstava koja su obezbjeđena od strane WHO, i drugih vladinih agencija, između ostalih. Ova "svinjska gripa" je jedan hibrid sastavljen od jednog dijela svinjske gripe, dijela ljudske gripe i dijela pticje gripe, nešto što može da dođe samo iz laboratorija, kako to tvrde i mnogi eksperti. 

Tvrdnja WHO-a da se "svinjska gripa" širi i da se mora proglasiti pandemija ignoriše njene fundamentalne uzroke. Virusi su pušteni u opticaj uz pomoć WHO, i WHO je na prvom mjestu, najviše odgovorna za tu pandemiju. Nadalje, simptomi navodne "svinjske gripe" se ne mogu razlikovati od onih kod obične gripe i prehlade. "Svinjska gripa" ne uzrokuje smrt kod ljudi ništa više od obične gripe.

Burgermeister primjećuje da su brojke koje se odnose na slučajeve smrti od svinjske gripe nekonzistentne i da nije jasno kako se broj tih "smrtnih slučajeva" dokumentira.

Ne postoji potencijal za pandemiju osim ukoliko se ne sprovede jedna masovna vakcinacija kako bi se ova gripa pretvorila u jedno oružje, pod maskom zaštite populacije. Postoji mnogo razloga za sumnju da će vakcine za vakcinaciju narodnih masa biti namijerno kontaminirane bolestima koje su posebno stvorene da prouzrokuju smrt. 

Tu je ukazano na licenciranu vakcinu protiv ptičje gripe kompanije Novartis koja je ubila 21 beskućnika u Poljskoj u ljeto 2008. godine, a imala je jedan svoj "razmjer izazivanja štetnih posljedica", odakle je zadovoljavala vlastitu definiciju biološkog oružja američke vlade (biološki agens stvoren da izazove razmjerne štetne posljedice, kao npr. smrt ili druga oštećenja) sa sistemom za isporuku (injekcija).

Ona navodi da se isti kompleks internacionalnih farmaceutskih kompanija i internacionalnih vladinih agencija koji je razvio i pustio u promet pandemični materijal, stavio u poziciju profitiranja na izazivanju pandemije ugovorima za obezbjeđenje vakcine. Mediji kontrolisani od strane grupe koja je proizvela "svinjsku gripu" (dakle, većina njih: prim. prev.) šire dezinformacije kako bi naveli ljude da prime opasnu vakcinu.

Ljudi iz SAD će pretrpjeti ozbiljne žrtve i nepopravljive ozljede ukoliko budu prisiljeni da prime ovu nedokazanu vakcinu protiv njihove volje, na osnovu zakona: the Model State Emergency Health Powers Act, National Emergency Act, National Security Presidential Directive/NSPD 51, Homeland Security Presidential Directive/HSPD-20, i the International Partnership on Avian and Pandemic Influenza.

Burgermeister navodi da oni koji su imenovani u njenoj optužnici, od 2008. godine  su u SAD uveli i/ili ubrzali uvođenje zakona i regulativa stvorenih s ciljem otimanja građanima njihovih zakonskih i ustavnih prava na odbijanje injekcija. Ti ljudi su stvorili ili dozvolili da se zadrže zakonske odredbe koje odbijanje vakcinacije protiv pandemičnih virusa definišu kao kriminalno djelo. Oni su uveli i druge prekomijerne i svirepe kazne kao što je zatvaranje u karantine, odnosno, u FEMA/ine koncentracione logore, dok istovremeno brane građanima SAD da traže kompenzaciju u slučaju ozljeda ili smrti od prisilne vakcinacije. To predstavlja gaženje zakona koji regulišu državnu korupciju i zloupotrebu službenog mjesta, kao i Ustav i Povelju Prava. Ovim aktivnostima, imenovani optuženici su položili temelje za počinjavanje jednog masovnog genocida. 

Koristeći "svinjsku gripu" kao povod, optuženi su planirali masovno ubistvo populacije SAD uz pomoć prisilne vakcinacije. Oni su instalirali jednu veoma široku mrežu FEMA koncentracionih logora i označili su mjesta za masovne grobnice, a uključeni su u planiranje i sprovođenjejedne  šeme za prenos uprave nad SAD u ruke njihovog internacionalnog kriminalnog sindikata koji koristi UN i WHO kao čelne organizacije za svoje ilegalne, ucjenjivačke i organizovane kriminalne aktivnosti, kao i kršenje zakona koji regulišu izdaju.

Ona dalje navodi da je kompleks farmaceutskih kompanija koji se sastoji od Baxter-a, Novartis-a i Sanofi Aventis-a, dio jednog inostrano baziranog programa biološkog oružja, koji je ima dvije svrhe a finansiran je od strane ovoga internacionalnog kriminalnog sindikata i dizajniran tako da sprovede jedno masovno ubistvo s ciljem smanjenja svjetske populacije za više od 5 milijardi ljudi, tokom idućih 10 godina. Njihov plan podrazumijeva širenje terora kako bi se ljudi naveli da se odreknu svojih građanskih prava i nametanje jednog masovnog karantina u FEMA-inim koncentracionim logorima. Kuće, firme i farme onih koji budu ubijeni biće preuzimane od strane ovog sindikata.

Eliminacijom populacije Sjeverne Amerike, internacionalna elita će dobiti pristup prirodnim resursima tog regiona kao što su voda i zemljište s nalazištima nafte. A eliminacijom SAD i njenog demokratskog ustava podvodeći ga pod Sjeverno Američku Uniju, ova internacionalna kriminalna grupa će imati totalnu kontrolu nad cijelom Sjevernom Amerikom.

Najznačajniji detalji iz kompletnog dosijea

Cijeli dosije ovog sudskog postupka koji je pokrenut 10. juna je jedan dokumenat od 69 stranica u kome je predstavljen dokazni materijal kojim se potkrepljuju svi navodi optužnice. To uključuje:

Činjeničnu pozadinu koja predstavlja vremenske tačke i podatke koji potvrđuju vjerovatne uzroke, definicije Ujedinjenih nacija i Svjetske Zdravstvene Organizacije (WHO) i njihove uloge, kao i istoriju incidenata sve od izbijanja "svinjske gripe" u aprilu, 2009. godine.

Dokaz da vakcina "svinjske gripe" potpada pod definiciju biološkog oružja kako je to označeno u vladinim agencijama i propisima koji klasifikuju vakcine i regulišu njihovu upotrebu a navodi se i briga koju su izrazile vlade nekih država da bi se vakcina protiv "svinjske gripe" mogla koristiti za biološki rat. 

Naučni dokazni materijal koji potvrđuje da je virus "svinjske gripe" jedan vještački (genetički) virus.

Dokazi naučnog porijekla da je "svinjska gripa" bio-inženjerirana kako bi bila slična španskog groznici iz 1918. godine, uključujući i navode iz izvještaja doktora A. True Ott-a Ph.D., N.D., Svinjska gripa je Španska groznica iz 1918. godine koja je pretvorena u oružje, kao i izvještaj Dr. Jeffrey Taubenberger-a et.al. koji je bio objavljen u Science Magazine.

Sekvenca genoma "svinjske gripe"

Dokazni materijal o namijernom puštanju "svinjske gripe" u opticaj u Meksiku.

Podaci o učešću predsjednika Obame koji osvjetljavaju njegovo putovanje u Meksiko koje se poklopilo sa izbijanjem "svinjske gripe" u toj zemlji i smrću nekoliko visokih službenika iz njegove delegacije. Tu je takođe naveden argumenat da predsjednik naknadno nije bio podvrgnut ljekarskom pregledu jer je prethodno bio vakcinisan protiv svinjske gripe. 

Dokazni materijal o ulozi Baxter-a i WHO u proizvodnji i puštanju u opticaj pandemičnog virusnog materijala u Austriji, uključujući i izjavu službenika Baxtera u kojoj on tvrdi da su virus koji je greškom bio poslan u Čehoslovačku, dobili iz referentnog centra Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). To uključuje i ukazivanje na dokazne materijale iz Burgermeister-ine optužnice koju je ona podnijela u aprilu, u Austriji, čiji je istražni postupak u toku.

Dokazni materijal koji ukazuje na direktno učešće kompanije Baxter u tajnoj mreži za proizvodnju i distribuciju biološkog oružja.

Dokaze da je Baxter namijerno kontaminirao materijal iz vakcina.

Dokazni materijal da Novartis koristi vakcine kao biološko oružje.

Dokazni materijal o ulozi WHO u programu proizvodnje i distribucije biloškog oružja.

Dokazni materijal o tome kako je WHO manipulisala podatke o bolesti kako bi mogla opravdati proglašavanje nivoa 6, pandemije, te tako preuzeti kontrolu nad USA.

Dokazi o ulozi FDA (Američki zavod za zaštitu zdravlja, prim. prev.) u zataškavanju ovog programa biološkog oružja.

Dokazi o učešću Kanadske nacionalne mikrobiološke laboratorije u programu biološkog oružja.

Dokazni materijal u učešću naučnika koji rade za britanski NIBSC, i CDC u inženjeringu "svinjske gripe".

Dokazni materijal da su vakcinacije izazvale smrtonosnu Špansku groznicu iz 1918. godine, uključujući navode Dr. Jerry Tennanta da je široka upotreba aspirina za vrijeme zime koja je uslijedila nakon Prvog svjetskog rata, uveliko doprinjela izbijanju pandemije, snižavanjem odbrambenog mehanizma i temperature tijela, što je dozvoljavalo virusu gripe da se brže razvija. Tamiflu i Relenza takođe snižavaju temperaturu tijela, te se takođe može očekivati da će oni doprinjeti širenju pandemije. 

Dokazi o manipulaciji zakonskog sistema kako bi se dozvolilo nekažnjeno počinjavanje masovnog ubistva.

Ustavna pitanja: legalnost vs. nelegalnost ugrožavanja života, zdravlja i javnih dobara masovnom vakcinacijom.

Pitanja imuniteta i kompenzacije kao dokaz za namijeru počinjavanja kriminalnog akta.

Dokazi o postojanju jednog internacionalnog, korporativnog, kriminalnog sindikata.

Dokazi o postojanju tajnog društva "Illuminati".

Dokazi o planovima društva Illuminati/Bilderberg za depopulaciju planete i njihovoj ulozi u inženjeringu i distribuciji virusa "svinjske gripe".

Dokazi da se na godišnjem sastanku grupe Bildeberg u Atini, od 14-17 maja, 2009. godine, kao dio njihove genocidne agende, diskutovalo o korištenju virusa "svinjske gripe" kao biološkog oružja. Tu je priložena i lista učesnika sastanka, za koje je davno bivši kanadski predsjednik  Pierre Trudeau, rekao da oni gledaju na sebe kao na jednu genetski superiorniju vrstu od ostatka čovječanstva.

Mediji ne informišu narod o opasnosti koja mu prijeti

ane Burgermeister ima dvojno, irsko-austrijsko državljanstvo i piše za magazine Nature, the British Medical Journal, i American Prospect. Ona je evropski korespodent za vebsajt the Renewable Energy World. Ona je takođe mnogo pisala i na teme u vezi s promjenom klime, biotehnologije i ekologije.

Pored tužbe koju je podnjela u aprilu ove godine protiv kompanija Baxter i Avir Green Hills Biotechnology i za koje je istražni postupak trenutno u toku, ona je takođe tužila WHO i Baxter, između ostalih, u vezi sa onim kontejnerima "svinjske gripe" koji su eksplodirali u vozu u Švajcarskoj, prilikom njihovog transporta. 

Ona smatra da je kontrola medija od strane vladajuće elite omogućila ovom internacionalnom kriminalnom sindikatu da neometano sprovodi svoju agendu dok se istovremeno većina čovječanstva drži u mraku u vezi s onim što se stvarno događa. Ova njena tužba predstavlja jedan pokušaj da se prevaziđe ova medijska kontrola i da se istina iznese na svjetlost dana.

Nju najviše brine to "što bez obzira na činjenicu da je kompanija Baxter uhvaćena na djelu u pokušaju izazivanja pandemije, istoj komapaniji dozvoljeno da nastavi dalje zajedno s njenim saveznicima, u pravcu proizvodnje vakcine protiv pandemije." Baxter se trenutno žuri da pusti vakcinu u opticaj negdje u julu ove godine.
Više informacija:
 www.naturalnews.com/025760.html
http://birdflu666.wordpress.com/200..
http://in.news.yahoo.com/137/200906..
http://timesofindia.indiatimes.com/..
 (http://www.naturalnews.com/025760.html
http://birdflu666.wordpress.com/200..
http://in.news.yahoo.com/137/200906..
http://timesofindia.indiatimes.com/..)

Komentar: s obzirom da ova  patokratija kontroliše NATO, WHO, UN, političare, banke, medije itd., onda bi bilo logično da kontrolišu i FBI, tako da ukoliko stvarno imaju namjeru da počine genocid (a od   patokratije se svašta može očekivati) onda se sprečavanje ovog zločina od strane FBI, naravno, ne može očekivati.

 Dakle, podnošenje tužbe FBI-u je promašaj jer je i ta organizacija kontrolisana što se jasno može vidjeti na osnovu činjenice da je ona imala direktno učešće u zataškavanju istinske pozadine Operacije 911. Međutim, kome podnjeti jednu ovakvu tužbu a da ona dobije publicitet i da ne bude olako odbačena bez jedne dublje istrage?!? Problem s ovom tužbom je u tome što je većina navoda iz nje tačna (ako ne svi?)! S tim u vezi ako se sve to poveže u jedan mozaik, slika koja se na kraju može dobiti nije baš idilična.

 Međutim, činjenica je da postoji i priličan broj zemalja koje neće biti u stanju ili neće htjeti sprovesti prisilnu vakcinaciju cijelog stanovništva. Rusija, Kina, Indija i mnoge zemlje trećeg svijeta?! Prema nekoj logici, depopulacija vakcinom samo zapadnih, odnosno, razvijenih zemalja ne drži vodu. Nadalje, ako u vakcini bude neki agens koji izaziva bolesti ili smrt, onda bi on morao da djeluje “sa zadrškom”, tj. da se posljedice njegovog dejstvovanja ne mogu odmah primjetiti, tj. bar dok se cijeli program vakcinacije ne završi. On bi trebao da bude ‘tempiran’ tako da djeluje tek nakon što se najveći dio naroda vakciniše (nanotehnološke naprave?!).

 Dakle, ako patokratija stvarno namjerava da izvrši depopulaciju planete, onda bi morala ciljati i mnoge druge zemlje. Tu možemo nagađati da postoji i mogućnost da će virus svinjske gripe biti smrtonosniji od ove sadašnje verzije, mada laka prenosivost virusa i njegova virulencija bar do sada nikada nisu išle zajedno.

 Nadalje, ako je Obama bio vakcinisan prije puta u Meksiko, što je prilično vjerovatno, onda je vakcinisan vakcinom koja ne ostavlja štetne posljedice. Prilično vjerovatno je i to da bi u opticaju mogle biti dvije vrste vakcina, jedna za elitu a druga za ljudske mase.

 Činjenica je da je ovaj virus svinjske gripe bar do sada pokazao da je manje opasan od virusa obične gripe od kojeg normalno godišnje umre preko 250 hiljada ljudi u svijetu. Dakle, smrtonosne karakteristike ovom virusu za sada jedino daju mediji u njihovoj (kontrolisanoj) propagandnoj kampanji dok ih u realnosti on sam ne posjeduje u tolikoj mjeri. Bar za sada se dobija utisak da se atmosfera prijetnje od tog virusa vještački podgrijava i održava od strane kontrolisanih medija (dakle, većine medija.) uz pomoć manipulacije podataka, kako bi se narod kondicionirao da prihvati obaveznu vakcinaciju, nakon što vakcina postane dostupna. Na osnovu dosadašnje dinamike razvoja događaja, stvarno se čini da je za patokratiju najbitnije to da vakcinišu sto više ljudi?!

 Međutim, virus u vakcinama će biti najvjerovatnije živ, samo će mu biti smanjena virulencija, što bi značilo da će svi koji budu vakcinisati istovremeno biti i inficirani njime. Sada se postavlja pitanje kako će se taj virus ponašati nakon ‘prolaska’ kroz ljudski organizam, odnosno, da li može postati virulentniji, te tako i opasan po one koji se ne budu vakcinisali?!

 Dakle, postoji tu još mnogo pitanja na koje je za sada teško naći odgovore.

 Ako je gornji scenario tačan, onda će kontrolisani mediji (dakle većina njih) najverovatnije “proslaviti” vijest o pojavi vakcine a onda ubaciti u 5-tu brzinu u njenoj promociji. Istovremeno će se manipulisati broj oboljelih od svinjske gripe kao i broj smrtnih slučajeva, kako bi se u narodu svorio utisak da se radi o jednoj istinskoj i smrtonosnoj pandemiji. Dakle, u prvoj fazi ide - širenje straha od gripe.

 Nakon toga će se vjerovatno ići na nesto u smislu da vakcina neće biti odmah dostupna svima, nego vjerovatno samo određenim starosnim grupama ljudi, tako da se kod ljudi stvori bojazan da im vakcina neće biti dostupna na vrijeme. Tako će mediji razviti dilemu, da li će čovjek dobiti mogućnost da se vakciniše ili ne; i da li će dobiti vakcinu na vrijeme ili ne, a neće se razmatrati pitanje - da li se on uopšte treba vakcinisati ili ne.

 Naravno, u svemu ovome svako od nas treba da preuzme odgovornost na samog sebe za samog sebe u vezi s tim kako će se ponašati po ovom pitanju.

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: DEDA-EU 04-10-2009, 18:44:43
26.9.09
Najveća opasnost NIJE SVINJSKA GRIPA - NEGO CJEPIVO

Autor - David Icke
 http://svjesnost.blogspot.com/ (http://svjesnost.blogspot.com/)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Ivanka 04-10-2009, 20:26:04
Deda, daj neke kraće tekstove. Ovo ti niko ne čita. Ne pali više "Rat i mir" sada se čita kraća literatura.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 21-10-2009, 22:15:28
Pacijentkinja B.Đ. (46) iz okoline Kraljeva, zaražena težim oblikom novog gripa H1N1, preminula je danas u 14.10 časova u Urgentnom centru u Kragujevcu gde se od 5. oktobra lečila od te bolesti, izjavili su dežurni lekari u toj zdravstvenoj ustanovi.

Ona je prva osoba u Srbiji koja je preminula od gripa H1N1, ali i prva koje je bila zaražena težim oblikom tog gripa.
(Blic)


I šta sad?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 21-10-2009, 22:22:18
Deda, daj neke kraće tekstove. Ovo ti niko ne čita. Ne pali više "Rat i mir" sada se čita kraća literatura.

Da...između ostalog  :aq29:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 21-10-2009, 22:35:47
Pa ne, stvarno?
Jel sad treba da nas hvata panika, šta? Jel misli neko malo da nam objasni novonastalu situaciju? Nešto...bilo šta?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 21-10-2009, 23:02:05
Pa znaš šta, dok sam čitala tekst u Blicu, da.
Ali šta sad? Da napravim zalihe hrane do proleća?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 21-10-2009, 23:06:03
Nije to ni prvo ni poslednje sto nam se desava.
A zasto rezerve hrane???
Da se vakcinisem nemam namere,zasto bih placala da mi ubrizgaju virus kad ga mogu dobiti besplatno :aq24:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 27-10-2009, 18:35:25
26. oktobar 2009. | 12:44 | Izvor: Tanjug
Beograd -- U Srbiji je do petka, 23. oktobra registrovano ukupno 134 obolelih od novog virusa gripa A (H1N1), saopštio je Institut za javno zdravlje Batut.

Od ukupnog broja obolelih, 71 slučaj se dovodi u vezu sa putovanjem, a oboleli su sa teritorije Beograda, Novog Sada, Niša, Sombora, Srbobrana, Nove Pazove, Šapca, Subotice, Kučeva, Kragujevca, Pančeva, Stare Pazove, Sremske Mitrovice, Loznice, Kraljeva, Kikinde, Čačka, Ćuprije, Zrenjanina, Vršca, Prokuplja i Trstenika.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 27-10-2009, 18:46:03
Pa još to nije bilo  :xq010:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 27-10-2009, 19:28:01
Ovde je danas zvanicno pocela vakcinacija a odziv je neocekivano mali.

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 28-10-2009, 00:59:22
dakle,godišnje u svetu umre oko 30.000 ljudi od "običnog" gripa......a "zavere".....toga ima kol`ko  `oćeš :aq08:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-10-2009, 16:53:03
i u Paraćinu jedno dete....
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 30-10-2009, 19:19:41
Blaži oblik novog gripa širi se Srbijom
Epidemija će trajati osam do 12 nedelja
Autor: Sonja Todorović i dopisnici | Foto:N.Raus | 30.10.2009. - 20:00

Uprkos prijavi epidemije novog gripa A H1N1 u petak u Kraljevu i Osnovnoj školi “Milica Pavlović” u Čačku, kao i zabrani poseta pacijentima u bolnici u Kragujevcu, epidemiolozi kažu da nema mesta panici. U Srbiji je trenutno reč o blažem obliku novog gripa. Najveći zdravstveni centri su spremni za prijem i većeg broja obolelih, do sada registrovanih 154, dok opreme i medikamenata ima dovoljno. Takođe, u Srbiji neće biti preventivnog zatvaranja škola.
Samo jednom pacijentu, studentkinji iz Kragujevca, život je ugrožen zbog upale oba plućna krila izazvane virusom H1N1, dok se sedmogodišnjak iz Paraćina, čije stanje je bilo teško, uspešno oporavlja u beogradskom Institutu za majku i dete.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 30-10-2009, 19:30:59
Boze dragi sta sve nece da nas snadje?!
Samo nam je jos i ta neman falila!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 31-10-2009, 13:27:21
Što je najgore, nemaš pojma kako da se od toga zaštitiš niti šta da radiš?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 31-10-2009, 13:47:00
Pogotovu kako zastititi decu (bilo skolsku ili onu u vrticu)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 02-11-2009, 15:06:48
Ne znam šta da vam kažem. Ni meni nije svejedno, jer sam svakodnevno u kontaktu sa raznim ljudima.
Trudim se da ne paničim, perem ruke češće nego inače ( a i inače ih perem često  :aq24:), konzumiram med, propolis i voće...i nadam se najboljem  :xq011:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 02-11-2009, 18:46:41
Nisam pridavala neku vaznost ovom gripu ali sada razmisljam,ne o sebi vec o detetu koje ide uskolu.

Izvinjavam se,moram da se ispravim:
Prosle nedelje je u Nemackoj registrovano 30 000 obolelih!!!
Posto je ovo pocetak talasa ocekuje se do N.godine oko 180 000.
Mozemo samo da se nadamo da ne budemo medju "srecnike"!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 02-11-2009, 19:56:17
Manje više od gripa, ali plašim se da u slučaju nedajbože neće biti odgovarajućeg rešenja. Uopšte nemam poverenja u ove naše "odgovorne"  :xq010:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 04-11-2009, 16:16:53
Nije valjda da tek narucuju vakcinu  :aq16:

Ja necu da se vakcinisem,taj virus mogu dobiti i besplatno,zasto da ga placam jos?! :xq006:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Svilena 04-11-2009, 16:22:27

i ljudi,hocete li se vakcinisati? :aq15:

ne pada mi na pamet   :aq12:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 04-11-2009, 16:39:02
Zašto mislite da je to sa vakcinom, nešto loše?  :aq09:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 04-11-2009, 16:48:48
Licno ne mislim da je lose,naprotiv,samo je meni dosta spricanja i ubrizgavanja.
Ako mi je reseno da odleprsam,odleprsacu i bez toga. :aq29:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: vesna05 04-11-2009, 17:09:39
Citiraj......ja sam pre par minuta videla na ulici decka sa onom epidemioloskom maskom

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 04-11-2009, 17:33:31
Bev, ma meni je jasno kao dan da je cilj svega ovoga da se neko obogati! Tu nemam dilemu, samo se prosto, zabrinem na trenutak za svoje zdravlje! Mislim...šta znam više.... :aq16:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 04-11-2009, 17:48:36
Ne znam šta da ti kažem!
I mene brine. Eto, samo sam htela da vidim šta drugi misle o tome, ni ja nisam sto posto sigurna da bih se vakcinisala  :aq11:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 04-11-2009, 21:41:01
Evo Linka na kome cini mi se,ima najvise informacija:

http://vesti-online.com/aktuelno/32/Grip
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 04-11-2009, 22:30:03
Treća žrtva novog gripa u Srbiji
4. novembar 2009. | 20:10 | Izvor: B92
Beograd -- Žena iz Ćuprije preminula je nakon što je ustanovljeno da je bila inficirana virusom novog gripa, izjavio je epidemiolog dr Predrag Kon.


Ups!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 12:56:26
Koliko ja znam,prioritetne grupe su deca,trudnice i osobe koje su po struci stalno na putu ili u kontaktu sa ljudima(piloti,stjuardese,doktori....),naravno i politicari.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 13:08:15
Pa jel pocela vakcinacija u Srbiji,ili tek narucuju vakcinu?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 13:49:37
Od ponedeljka tek  :xq003: pa onda ko ce od koga vecu proviziju da uzme......dok ljudi umiru  :aq25:
Neodgovorno,dok oni odluce taj talas sa svim sto ga preti ce proci.

Taj grip nije nova stavar,o tome se prica vec dugo,trebalo je da imaju makar neke minimalne kolicine vakcine.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 05-11-2009, 15:24:37
Treća žrtva novog gripa u Srbiji
Doza nove vakcine koštaće pet evra
Autor: Sonja Todorović, Ivan Mišković | Foto:O.Bunić, Beta | 05.11.2009. - 08:00
Treća žrtva svinjskog gripa

ĆUPRIJA -Treća žrtva virusa A H1N1 preminula je juče ujutru u ćuprijskoj bolnici. Radi se o pacijentkinji koja je primljena u toku noći sa slabim srcem i dugogodišnjim kardiovaskularnim problemima. Lekari ćuprijske bolnice pokušali su reanimaciju, a sinoć je stigla potvrda da se radi o ženi koja je pozitivna na virus novog gripa. Trenutno se u ovoj bolnici nalaze tri osobe čiji su rezultati pozitivni na virus A H1N1 od kojih je jedan mladić sa obostranom pneumonijom i majka i trogodišnje dete, koji su za sada stabilno.
A.Đ.


Sada sam slušala lekara infektologa, koji je lečio ovu ženu. Iz onoga što je rekla, ne može nedvosmisleno da se zaključi da je žena umrla od virusa H1N1! Bila je hronični bolesnik i imala je grip, ali nije umrla isključivo zato što je imala grip. U pitanju su bile i tromboze i opšte loše stanje.
Mislim da se preteruje sa fatalnizmom! Što reče neko ovde, kada bi se iznosile statistike koliko ljudi godišnje umre od bolesti srca, verovatno ne bi mogli da zakažemo kod kardiologa. Što niko ne kaže, koliko je ljudi ranijih godina umrlo od običnog gripa?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: groucho 05-11-2009, 15:42:58
Što niko ne kaže, koliko je ljudi ranijih godina umrlo od običnog gripa?

Od 1.000 do 3.000 ljudi godisnje u Srbiji umre od posledica gripa. Ja na zalost,ne mogu da kazem zaista nista o kvalitetu nove vakcine....ali licno je ne bi preporucio trudnicama u prvom tromesecju trudnoce kao i deci do 6 meseci. Naravno,ljudi sa opstim znacima akutne infekcije(temperatura pre svega) ne bi trebalo da se vakcinisu.

Vazna je prevencija,pravilna ishrana i dovoljan odmor(bez iscrpljivanja organizma fizickim naporima i dijetama). Nosenje maske ne moze da odmogne(pogotovo u prostorijama gde u isto vreme boravi vise osoba). Cesto provetravanje prostorija je takodje bitno. I ukoliko dodje do malaksalosti,temperature i slicnih simptoma,ne bi trebalo da se junacite vec da prelezite to u krevetu uz uzimanje puno tecnosti(sto zbog sebe to i zbog drugih).

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 05-11-2009, 16:41:14

Od 1.000 do 3.000 ljudi godisnje u Srbiji umre od posledica gripa. Ja na zalost,ne mogu da kazem zaista nista o kvalitetu nove vakcine....ali licno je ne bi preporucio trudnicama u prvom tromesecju trudnoce kao i deci do 6 meseci. Naravno,ljudi sa opstim znacima akutne infekcije(temperatura pre svega) ne bi trebalo da se vakcinisu.

Vazna je prevencija,pravilna ishrana i dovoljan odmor(bez iscrpljivanja organizma fizickim naporima i dijetama). Nosenje maske ne moze da odmogne(pogotovo u prostorijama gde u isto vreme boravi vise osoba). Cesto provetravanje prostorija je takodje bitno. I ukoliko dodje do malaksalosti,temperature i slicnih simptoma,ne bi trebalo da se junacite vec da prelezite to u krevetu uz uzimanje puno tecnosti(sto zbog sebe to i zbog drugih).


Slažem se! Podigli su malo tenziju u narodu, sa svim tim informacijama, medicinskim izrazima i brojkama.
Ono što jedino možemo da uradimo za sebe (i druge), je upravo ovo što si naveo. Briga o sebi, na prvom mestu!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: autentik 05-11-2009, 18:55:20
Dobro znači preventivno da se ne rukuješ, da ne ideš gde ima mnogo ljudi, da izbegavaš ljubljenje po svadbama, rođendanima, da šetaš 1 sat svaki dan, da se baviš nekom fizičkom aktivnošću bar 30 minuta (recimo neke vežbe u toku večeri), da se zdravo hraniš, piješ limunadu, propulis, med itd..


a sa druge strane šta ako dobiješ taj grip  -  pričamo AKO!

Da li možeš pojačanim imunitetom da ga središ ili to može samo vakcina koja dolazi krajem godine...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: jelena.st 05-11-2009, 19:22:57
Уобичајени симптоми грипа настају као последица веће количине такозваних цитокина, које производе ћелије заражене вирусом. То доводи до упале ткива. И сам вирус грипа изазива оштећење ткива, па симптоми нису само последица запаљења, као што је случај с вирусом који изазива прехладу. Међутим, понекад може да дође до несразмерно снажног одговора одбрамбеног система организма – и до веома опасне „цитокинске олује”. Вирус грипа напада плућно ткиво и велики број леукоцита нагомилава се у плућима. Претерано дејство леукоцита може да изазове уништење плућног ткива, крварење и налет течности у плућа, што може довести до гушења и смрти. Укратко, организам сам себе убија. Зато су људи са снажнијим имуним системом (као што су млади) подложнији овој појави од деце и старијих лица. Недавна истраживања открила су да је управо цитокинска олуја била узрок погубности шпанске грознице, а да су је омогућила три гена присутна у вирусу из 1918.
Izgleda da sad ne valja ni imunitet da bude mnogo jak :aq16:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 05-11-2009, 19:37:57
Dobro znači preventivno da se ne rukuješ, da ne ideš gde ima mnogo ljudi, da izbegavaš ljubljenje po svadbama, rođendanima, da šetaš 1 sat svaki dan, da se baviš nekom fizičkom aktivnošću bar 30 minuta (recimo neke vežbe u toku večeri), da se zdravo hraniš, piješ limunadu, propulis, med itd..


a sa druge strane šta ako dobiješ taj grip  -  pričamo AKO!

Da li možeš pojačanim imunitetom da ga središ ili to može samo vakcina koja dolazi krajem godine...

Ja mislim da ćemo svi, manje ili više, da dobijemo ovaj grip. Nadam se da to neće biti teži oblik.
Ne znam šta da ti kažem na pitanje, šta ako?
Znam samo da ću u slučaju da imam visoku temperaturu, odmah da se obratim lekaru. Mislim da neću da primim vakcinu. Ne znam. Za sada, samo zdrava hrana, vitamini, med, šetnja...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 19:50:12
@ Autentik
Jacanjem imuniteta ces se naravno lakse i uspesnije izboriti protiv bolesti,ako je dobijes!
Svejedno koje. Jak odbrambeni sistem organizma-imunitet je najbolja preventiva.
Inace su simptomi kao kod obicne gripe:glavobolja,bolvi u misicima,groznica,bol u grlu... a Inkubacija traje 1-4 dana. Strucnjaci kazu da nije nista vise opasan od "obicnog" jesenjeg gripa.

U Nemackoj je registrovano 30 000 obolelih,od toga u Berlinu 1000,dok se smatra da je cifra daleko visa.9 osoba je dosad umrlo.
Sada je naisao drugi,jako opasniji talas gripe ali se najveci stepen smrtnosti ocekuje tek  krajem godine.
Nemacki teniser Tommy Haas je takodje oboleo.


Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 19:53:06
Preporucila bih svakom konzumiranje kozjeg mleka jer ono najbolje jaca imunitet organizma.
(pogotovu pozitivno deluje na izlecenje plucnih bolesti)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 05-11-2009, 20:09:59
E, da. Ljudi, kupus ribanac! Kažu da je najbolji. Ne znam da li sam to, negde ovde, već napisala. Kiseli kupus je pun vitamina, ali ribanac još više. Sitno se secka, pa ispuša više soka, brže se ukiseli i pun je "dobrih bakterija" koje jačaju organizam.

Počinjem da verujem, da je ceo problem sa ovim gripom, u tome što nas previše bombarduju informacijama. Kad malo sedneš i razmisliš, vidiš da je to ipak sa određenim razlogom, koji se piše nulama. Verujem da se ovaj grip ne razlikuje od onog koji je vladao prošle godine. Ja nisam imala grip ... pa ne znam. U zadnjih devet godina, mislim da sam bila bolesna dva ili tri puta. Ne računam prehlade, jer imam osetljivo grlo, i prehlade imam i u leto i zimi. Znači, preventiva i relaks. Baš je danas jedan član te grupe za borbu protiv gripa rekao da nema potrebe da se izbegavaju skupovi i druženja, odlasci u kafiće, bioskop (gde bioskopa ima  :aq18:), i slično. Samo treba povesti računa o higijeni, a to je valjda nešto o čemu treba stalno da se brine.

Ja ne mogu drugačije da mislim. Ako se ubacim u trip, oboleću nervno, a to mi je gore od gripa.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 20:14:24
Iz nekog razloga se izaziva i panika kod ljudi.
Pomislimo samo koliko ljudi oboli od Carcinoma,pa se ne pravi buka.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 05-11-2009, 20:17:24
Aktivna je propaganda o preventivi karcinoma.


Aktivna je propaganda i za preventivu Svinjskog gripa, tj. A/H1N1 i sasvim je OK sto se toliko govori o istom.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 20:40:45
Nisam mislila na preventivu za Carcinom,vec na to da toliko ljudi oboleva i umire a da se ne dize ovolika buka zbog toga!
Nigde,ne samo u Srbiji.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 05-11-2009, 20:42:10
Za rak bi i trebalo da se diže. A za praseći grip je preterano.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 05-11-2009, 20:49:31
Iz nekog razloga se izaziva i panika kod ljudi.
Pomislimo samo koliko ljudi oboli od Carcinoma,pa se ne pravi buka.

U pravu si!
Međutim, lako je posejati paniku kod ljudi kada se radi o bolestima koje su zarazne. Karcinom se ne prenosi, pa to nije pogodno za širenje panike, a i ne leči se na konvencionalan način. Da postoji vakcina protiv njega, ooo još kako bi nas bombardovali dan i noć.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 05-11-2009, 20:50:24
Moj licni stav je gutanje vitamina i preventiva ne veca nego kada vlada zutica.

Da me je strah jeste i da brinem - brinem. Pre svega zbog deteta. U skolama imaju i inace minimum higijenskih uslova.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 05-11-2009, 21:47:41
Ja brinem isto o detetu,skola, plivanje....sebi sam manje vazna,valjda sam i oguglala na sve.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Wlaja 06-11-2009, 02:44:43
Ja se nisam tolko cimao u zivotu da bi umreo tako lako ...

Iako sam mlad, cenim svoj trud i poshteno uzima mi se ta vakcina kako ne bi dobio tezi oblik.
Znam za neke takozvane idikacije, ali ostaje mi samo da se nadam da ih necu imati ...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 08-11-2009, 22:14:52
Kako sam večeras čula od zdravstvenog radnika, govori se da će u toku nedelje biti proglašena epidemija u Srbiji.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 09-11-2009, 14:13:21
Srbija od Novartisa kupuje vakcinu?
9. novembar 2009. | 08:12 -> 12:15 | Izvor: B92, Beta, Tanjug
Beograd -- Od tri ponude za nabavku vakcina pristigle u Republički zavod za zdravstveno osiguranje, najpovoljnija je ponuda kompanije "Novartis".

Oni, kako je rečeno u Zavodu, nude cenu od 799 dinara po dozi. Prvu turu od 500.000 vakcina mogli bi da isporuče 25 dana nakon potpisivanja ugovora. Dva i po miliona vakcina isporučili bi u tri ture – u januaru, februaru i martu.


Meni sve ovo toliko smrdi, da je to čudo.

Prvo zašto moram da plaćam tu vakcinu, ako mi se redovno uplaćuje zdravstveno osiguranje....Da bi neko zaradio?  :aq15:
Drugo, zašto ne kažu koje su neželjene posledice te vakcine? Da možemo slobodno da odlučimo, koji nam je rizik veći.
Treće, zašto nisu dozvolili Torlaku da učestvuje na tom tenderu? Čiji je taj Novartis, i zašto je njihova ponuda najpovoljnija i za koga je najpovoljnija?
Dalje, zašto se traži pismena saglasnost tj. lična odgovornost ako se odbije vakcina?

Mislim...mnogo pitam jel da?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: NameNo 09-11-2009, 14:43:57
Pitas,Boba,mnogo pitas,nego sta?!  :aq24:

Meni smeta sto je cela stvar poprimila tolike medijske razmere,i postaje gotovo nemoguce da ljudi ostanu pribrani.
Ne kazem da mi je sve jedno,imam dete.Upravo sam cula da su ucenicima produzili raspust do ponedeljka.

Sto se primanja vakcine tice,sve su lepo izrezirali:
Ne zelis da primis vakcinu - moras to da potpises.
Ako se ipak odlucis da je primis - radis to na sopstvenu odgovornost,i to moras da potpises.

Zapitam se ko je ovde lud?!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MIK 09-11-2009, 15:07:30
lud je onaj ko pustio taj virus, i jos 'oce da primamo inekcije protiv!!, a nije ni sigurno da deluje kako treba.....i dal'deluje uopste!?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: NameNo 09-11-2009, 15:19:44
Da li deluje ili ne?

To cemo saznati nakon eksperimenta ... mhm!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 09-11-2009, 15:50:05
Pitas,Boba,mnogo pitas,nego sta?!  :aq24:

Meni smeta sto je cela stvar poprimila tolike medijske razmere,i postaje gotovo nemoguce da ljudi ostanu pribrani.
Ne kazem da mi je sve jedno,imam dete.Upravo sam cula da su ucenicima produzili raspust do ponedeljka.

Sto se primanja vakcine tice,sve su lepo izrezirali:
Ne zelis da primis vakcinu - moras to da potpises.
Ako se ipak odlucis da je primis - radis to na sopstvenu odgovornost,i to moras da potpises.

Zapitam se ko je ovde lud?!

Hm... :aq15:
To o medijskom "bombardovanju", da ne pominjem! Uopšte više ne slušam taj deo vesti. Ma, marš!
Znam ljude koji su se toliko utripovali, da je to strašno. U fazonu da ne izađu iz kuće  :xq003:

Neću da se vakcinišem dok se jasno ne objasni šta je u suštini taj virus, kakvo je dejstvo vakcine, a koje su nus pojave!
Odgovorno tvrdim da žena koja je umrla u Ćupriji, nije umrla od virusa gripa! Ona mi je daleka rođaka, i pouzdano znam da nije u pitanju virus!
Ni za jednog pacijenta koji je umro, nisu nedvosmisleno rekli da je umro od tog H1N1. Ni za jednog!
Sve me ovo podseća na jednu epizodu "Zone sumraka", sa "lutkama" u kutiji (možda neko zna na šta mislim), ili još gore na Velikog brata.
Ma...šic!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 09-11-2009, 23:14:03
 :xq005:

Kupovina vakcina od "Novartisa"?
9. novembar 2009. | 08:12 -> 18:42 | Izvor: B92
Beograd -- Kompanija "Novartis" jedina je predala kompletnu ponudu za vakcinu protiv novog gripa. Isporuka prvih doza moguća 25 dana od potpisivanja ugovora.
U toku otvaranja ponuda predstavnici "Torlaka" saopštili su da nisu dobili poziv za dostavljanje ponuda, a predstavnik “Jugohemije”, koja zastupa “Novartis”, usprotivio se odluci da se javno pročita Torlakova ponuda.
Vakcina protiv novog gripa u Srbiju će po svemu sudeći stići iz Švajcarske.

Tamošnja kompanija, koju zastupa “Jugohemija” Miroslava Miškovića, jedina je dostavila kompletnu dokumentaciju za nabavku vakcina.


 :xq005:

Da znaju šta je sram, pitala bih: "Kako vas bre nije sramota?".
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 09-11-2009, 23:23:24
Ima u Jagodini decak iz osnovne skole sa novim virusom, a još ko zna koliko bez provere , jer ne šalju sve na proveru nego samo one sa težom kliničlom slikom , tako sam bar ja čuo.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 09-11-2009, 23:31:20
Kao što rekoh, verujem da ćemo svi dobiti taj virus ove zime. Verujem i da će većina virus "preležati" bez posebnog cimanja.
Ovoj bandi što nas truje dan i noć, noć i dan, ne verujem ama baš ništa. Posebno sada kad znam da se iza svega krije čika Miško!
Ma beži bre! (http://yoursmiles.org/tsmile/agressive/t0120.gif) (http://yoursmiles.org/t-agressive.php)

(http://yoursmiles.org/tsmile/agressive/t0102.gif) (http://yoursmiles.org/t-agressive.php)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 10-11-2009, 01:51:56
Da se podsetimo malo kako "posluje" taj Novartis:

Transparensi internešenel“ prvi saznao za potkupljivanje lekara
Tužilac iz Srbije da istraži slučaj „Novartis“
Autor: S. Todorović | 08.10.2009. - 05:00

Državni tužilac Srbije već sada ima dovoljno razloga da se zainteresuje za slučaj farmaceutske kompanije „Novartis“ oko navodnog potkupljivanja lekara i da zatraži dokumentaciju od kolega iz Slovenije, kaže za „Blic“ Nemanja Nenadić, izvršni direktor organizacije „Transparentnost Srbija“.

Ova organizacija je upoznata sa slučajem još krajem septembra kada je dobila dopis od njihovog sekretarijata u Berlinu. Međutim, ni oni nemaju detalje koji se odnose na korupciju među lekarima sa Onkološkog instituta.
Afera je buknula u Sloveniji kada je „Novartis“ optužen da je radi promocije novog leka potkupljivao onkologe u Srbiji, zamenika ministarstva zdravlja u Albaniji, te rodbinu i prijatelje slovenačkih lekara. Navodno postoje dokazi da je „Novartis“ u oktobru 2002. godine potkupio tri lekara sa Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije i platio im po 10.000 evra da bi lek „aredia“ uvrstili u klinički protokol. Osim direktne korupcije, lekari su, navodno, potkupljivani i putovanjima, pa su tako brojni medicinari, ne samo iz Slovenije, o trošku „Novartisa“ zimovali na prestižnim skijalištima, kao što su Davos i Aspen.
Iz „Novartisa“ ni juče nisu hteli da komentarišu ove optužbe, jer kako kažu nisu primili nikakvo zvanično obaveštenje od suda.
Prijavu protiv farmaceutske kompanije „Novartis“ o potkupljivanju lekara u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Albaniji podnela je osoba čiji identitet nije objavljen, a poslata je nadležnim slovenačkim i međunarodnim organima.
Slovenački advokat Zoran Hajtnik, koji zastupa ovu osobu, kaže da postoji utemeljena sumnja da je „Novartis“ potkupljivao lekare na području čitave Evrope od 2002. do 2008. godine, a središte aktivnosti bilo je u matičnoj kući „Novartis AG“ u Švajcarskoj.

Poslovni saradnik
Nemanja Nenadić iz „Transparentnosti Srbija“ rekao je juče za „Blic“ da ima saznanja da je anonimni podnosilac prijave protiv „Novartisa“ osoba koja je sa ovom kompanijom blisko sarađivala. Ona je postupak pokrenula pošto se prethodno obratila „Transparensi internešenelu“ u Berlinu.

http://www.blic.rs/drustvo.php?id=114471

Još kad na sve to dodamo i našeg uvoznog lopova bata Miška... :aq16:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 10-11-2009, 11:23:49
Kao što rekoh, verujem da ćemo svi dobiti taj virus ove zime. Verujem i da će većina virus "preležati" bez posebnog cimanja.

Bobice,divim se tvom optimizmu!!!  :aq24:  :aq28:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 10-11-2009, 11:37:21
Luna,
ja sam tako nekako postavila stvari. Zaista ne mogu da se tripujem, pogotovo što ove naše lopuže svakodnevno hvatam u laži. Ne želim da me ubace u tu mašinu. A ako dođe do vakcinacije moj nepristanak ću da pošaljem lično ministru zdravlja, sa prigodnom porukom.
Evo sad čujem da će prvi talas gripa porći za desetak dana. Ma nemoj? A da nas novi očekuje pred Novu godinu, taman na vreme kad čika Miško uzme svoju proviziju. Kao što već rekoh, no way!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 10-11-2009, 11:49:22
Ma zezam se samo,istog sam misljenja.
Ovde ne trube toliko o tome mada ima vec 40 000 bolesnih.
Sinoc sam na TV slusala poznatog doktora koji svoje pacijente odvraca od vakcine i u svojoj praksi ne vakcinise!!!
Kaze,od "obicne" sezonske gripe je smrtnost ista,pogotovu ako se radi o srcanim ili plucnim bolesnicima.

Tragicno je da se nasi verovatno nece moci da doogovore ko ce vecu proviziju da uzme,kao da je rec o vestackom djubrivu a ne o medikamentu.
Dovoljno su vremena imali pogotovu jer se od leta znalo sta ce se desiti.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 10-11-2009, 12:11:27
Konačna odluka na ministru zdravlja
Nema uslova za proglašenje epidemije
Autor: Blic online, Tanjug, Beta | 10.11.2009. - 12:04 izmena 12:38

Radna grupa za praćenje novog gripa razmatrala je moguće proglašenje epidemije novog gripa u Srbiji i zaključila da se još nisu stekli uslovi za to, preneo je B92.

Mladić (35) iz Ćuprije, koji je prošle nedelje dovezen u Klinički centar u Kragujevcu zbog sumnje da je zaražen virusom, ne boluje od te bolesti.

Evo još jednog dokaza. Poznajem ovu osobu, upitanju je moj školski drug! Znači, čim je prebačen u Kragujevac, odmah su ga ubrojili u obolele od novog gripa. Možete da mislite, kako je bilo njegovoj porodici. Čim je čika Miško dobijo tender, cap... nije H1N1! Šta sad to znači? Jel jeste, ili nije?
I kako to sad odjednom, nema uslova za proglašavanjem epidemije?  :xq007:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: NameNo 10-11-2009, 13:56:07
E,dobro,ja bih sad da pitam:  ko je ovde bezobrazan,beskrupulozan? Ha?
Potcenili su nas,jako...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 10-11-2009, 14:19:52
Mene lično, vređa način na koji rade to što rade. Otvoreno, beskrupulozno, perfidno. Kao da smo svi retardirani  :aq19:. A nismo svi :aq18: Ni pokušaja da prikriju nameru, da zavaraju trag. Strašno!
Vrlo prosto. Ako je društvo u rasulu u kakvom jeste, ako je narod osiromašen kao što jeste, ako preti opasnost po zdravlje istog što je diskutabilno, pa zar u tom slučaju ne bi svi trebalo da se vakcinišemo besplatno? Aman, bre?
Ne da neće biti besplatno, nego će biti prinudno! Ne bih se začudila da u Idei, uz hleb, mleko i viršle, ponude i vakcinaciju!
Sramota!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: NameNo 10-11-2009, 14:29:32
Slažem se sa tobom,samo bih dodala da ne mislim da je njihov modus perfidan-već drzak!

Drago mi je da postoje još uvek ljudi koji su se osetili potcenjenim i uvredjenim,što je svakako bolje nego biti uplašen,zbunjen,ispranog mozga.

Što je mnogo-mnogo je,čak i za nas...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 10-11-2009, 19:10:43
Nije valjda da ce biti obavezno vakcinisanje? I to kad gripa prodje!!! :aq20:

Ako vakcinu naplacuju uz struju i TV onda sledi i meni jedna,pa je evo poklanjam rado!

Ne da su drski,nego vise nego pokvareni i pohlepni,ne biraju nacina i prilike kako da ljude oderu.
Zadnji talog bez trunke morala  :xq010: Cak i najveci kriminalci imaju neke kodekse i granice,ovi nasi bas nista!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: groucho 10-11-2009, 23:41:49
Naravno da nece biti obavezna vakcinacija. To su gluposti. Zna se kalendar obaveznih vakcinacija. Iskreno,ja ne nameravam da je primim...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: DEDA-EU 10-11-2009, 23:45:11
Krdom se lakše upravlja kada je ono u strahu.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 11-11-2009, 00:20:08
Čujem da će ovog vikenda vakcine Novartisa biti na akcijskom sniženju u Maxi-ju. Ko uzme 5 komada, šesta gratis.  :aq24:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 00:23:36
Naravno da nece biti obavezna vakcinacija. To su gluposti. Zna se kalendar obaveznih vakcinacija. Iskreno,ja ne nameravam da je primim...

Nisam mislila bukvalno  :aq11:.
Ali, kako bi ti nazvao nešto, za šta moraš da se potpišeš i ako hoćeš i ako nećeš. Posebno ako nećeš!  :aq20:
Ja se ne bih baš usudila da upotrebim termin "dobrovoljno", ako svoju slobodno volju moram da overim potpisom  :xq007:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 11-11-2009, 08:37:07
ma bre,klasična "vatikansko-kominternovsko-judeo-masonska(i naravno - poštarska)" zavera...da se niste malo "preigrali"?

nije mi logično da neko namerno proizvede i pusti virus od koga se teško zaštititi??(i samog "proizvođača" i "naručioca"!)

konkurs je javan,novartis je JEDINI ispunio uslove(hm,može li se proveriti ovo??)

mishko je zastupnik novartisa,yebi ga,svuda ga ima...da nije on bio bi neko drugi.......

TORLAK,i pored velikih ulaganja,još uvek nije osposobljen za proizvodnju,biće valjda do marta,fali još neka oprema(nema u svetu mnogo ustanova osposobljenih za ovo)

proizvodna vakcine TRAJE,mislim par meseci...

primiti ili ne....Dr.Kon reče da će on primiti,i njegova porodica i da će savetovati sve koje poznaje....(mozda uzeo neku kintu???)

treba pogledati kako su se druge zemlje pripremile za ovo njesra.......
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 08:59:51
Luto prijatelju, ja opet ne kapiram "za koju bandu ti jašeš?"  :aq15:
Mislim, jel misliš da je ovo nameštaljke, ili misliš da nije   :xq006:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 11-11-2009, 10:35:02
Vakcina je nedovoljno testirana,znaci nesigurna,sto izaziva veliku nesigurnost i kod doktora.
Virolozi je preporucuju,dok je jedan ugledni doktor je sinoc govorio da on u svojoj praksi niti daje ,niti preporucuje vakcinu za koju se nezna dali je delotvorna u meri koja se ocekuje.
Vecina,i doktora i gradjana,deli njegovo misljenje,mada je zvanicni broj obolelih u Nemackoj 47 000,pa se sa porastom obolelih ipak  povecava i broj ljudi koji se vakcinisu.

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 15:39:02
 poslednja 24 sata nijedan nov slučaj gripa H1N1
U Srbiji u protekla 24 sata nije registrovan nijedan nov slučaj obolelih od novog virusa gripa A (H1N1), izjavila je jutros dr Nada Malić, epidemiolog Institut za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut", koji sa Ministarstvom zdravlja i radnom grupom prati epidemiološku situaciju u zemlji.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Nevena Karanović precizirala je da su u Srbiji ukupno hospitalizovane 443 osobe čije se zdravstveno stanje dovodi u vezu sa virusom A H1N1, od kojih je novi virus gripa potvrđen kod 261 osobe.
"U zdravstvenim centrima širom Srbije hospitalizovano je 380, a u Beogradu još 63 osobe, ali nije kod svih potvrđeno prisustvo virusa A H1N1", rekla je Karanovićeva.
Poslednje analize Instituta "Torlak" potvrdile da je u Srbiji, za sada, virus pronađen kod 261 osobe, od kojih je 11 na respiratoru.
Kako je istakla Karanović, procenjuje se da je broj obolelih u Srbiji od novog gripa "sto puta veći" od broja potvrđenih slučajeva, jer kod jednog broja ljudi dominira lakša klinička slika. Ona je ranije danas izjavila da je u Srbiji potvrđeno prisustvo virusa novog gripa kod 380 slučajeva, a zapravo je reč o broju lica hospitalizovanih u zdravstvenim centrima širom Srbije, bez Beograda.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 17:31:27
meni nije jasna jedna stvar.Koliko je obolelih ljudi do sad?260?A koliko ljudi za taj isti period oboli od obicnog gripa?I nikad nisu proglasili epidemiju obicnog gripa,niti se toliko pricalo na tv-u,niti se panicilo.Mislim da izvode besne gliste malo. :aq19:

Mislim da jesu. 2000_te ili 2001, nisam sigurna? Škole nisu radile, nije bilo vakcine.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 17:35:19
Ako u protekla 24h nema novih registrovanih koji su oboleli od ovog gripa zasto proglasavaju epidemiju?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 17:59:39
Ako u protekla 24h nema novih registrovanih koji su oboleli od ovog gripa zasto proglasavaju epidemiju?

Zato što proglašavanje epidemije podrazumeva obaveznu vakcinaciju. A svi znamo ko nam "piše", tj. od koga treba da je kupe  :xq010:
Fuj!!!!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 18:01:41
Ali nema epidemije ukoliko u proteklih 24 sata nema registrovanih b olesnika.

 :aq15:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Svilena 11-11-2009, 18:06:38
...ali, grdne pare date za vakcinu, neće valjda da je bace sad!  :aq18:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 18:29:33
Ne znam koliko ste upućeni, ali ovaj novi grip, kao i bilo koje drugo oboljenje, ima dva osnovna pojavna oblika: muški i ženski. Elem, ženski grip, to vam je zaebancija: možete da idete na posao, brinete o deci, kuvate, peglate i slično. Dok je muški varijetet samo za ležanje i izdisanje. Ima izuzetaka, naravno, ali to je otprilike to. Tako da znate - nama neće biti ništa, a oni... valjda će da preteknu

 :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Svilena 11-11-2009, 18:40:43
 :aq04: :aq21: :aq21: :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: groucho 11-11-2009, 18:41:03

Ali, kako bi ti nazvao nešto, za šta moraš da se potpišeš i ako hoćeš i ako nećeš. Posebno ako nećeš!  :aq20:


Ja bih nazvao,a to i jeste,stvar izbora ane prinude. Samo sto Tomica nije odgovoran nizasta.  Jer u oba slucaja se potpisujes. A to nije nikakva prinuda vec to znaci da sve sto radis,radis na sopstvenu odgovornost.  wq50  Ako hoces da primis primi ali mi nismo krivi ako ti se nesto desi a ako neces da primis,nemoj...mi opet nismo krivi ako ti se nesto desi  :aq29:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 19:03:32
Milosavljević proglasio epidemiju gripa u Srbiji
11.11.2009.
grip_pandemija.jpg Određene mere koje omogućavaju vanrednu imunizaciju i vakcinaciju. Proglašavanje epidemije ne znači opšte zatvaranje škola i obdaništa niti zabranu okupljanja, očekuje se da nastava u školama počne 16. novembra, do daljeg zabranjene posete zatvorenicima


Pazi sad: Sve ide redovno osim posete zatvorenicima. Njima do daljnjeg zabranjena poseta.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 19:35:34

Ali, kako bi ti nazvao nešto, za šta moraš da se potpišeš i ako hoćeš i ako nećeš. Posebno ako nećeš!  :aq20:


Ja bih nazvao,a to i jeste,stvar izbora ane prinude. Samo sto Tomica nije odgovoran nizasta.  Jer u oba slucaja se potpisujes. A to nije nikakva prinuda vec to znaci da sve sto radis,radis na sopstvenu odgovornost.  wq50  Ako hoces da primis primi ali mi nismo krivi ako ti se nesto desi a ako neces da primis,nemoj...mi opet nismo krivi ako ti se nesto desi  :aq29:

Hm...!
Sve što radim, radim na svoju odgovornost, jer mi Tomica ništa nije rekao ni da li treba, ni da li mora, ni šta primam ako se vakcinišem....
Neće nas terati puškom u Domove zdravlja, to ne sigurno. Dovoljno je što ne prestaju sa svim ti informacijama. Tako da ja još ne bih isključivala elemente prinude...No, mene to više ne zanima, ovaj slučaj je ad akta, što se mene tiče  :aq28:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 11-11-2009, 20:10:02
Luto prijatelju, ja opet ne kapiram "za koju bandu ti jašeš?"  :aq15:
Mislim, jel misliš da je ovo nameštaljke, ili misliš da nije   :xq006:

ne mislim da je nameštaljka,suviše komplikovano za izvesti...a nije ni logično,preveliki rizik za "izvođače",uz moguće katastrofalne posledice.....međutim,znam ono što pročitam(teško proverljivo),pa sam zato u nedoumici....verovatno neko nešto "mulja" ali na sitno....
dakle,mislim da preterujete sa ovakvim zaključcima a rekao sam i zašto("citiraću sebe" hehehe)

da,još nešto...valjda nam nude istu vakcinu kao i "normalnim" zemljama?....ili vi znate nešto što ja ne znam? :aq08:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 20:29:30
ne mislim da je nameštaljka,suviše komplikovano za izvesti...a nije ni logično,preveliki rizik za "izvođače",uz moguće katastrofalne posledice.....međutim,znam ono što pročitam(teško proverljivo),pa sam zato u nedoumici....verovatno neko nešto "mulja" ali na sitno....
dakle,mislim da preterujete sa ovakvim zaključcima a rekao sam i zašto("citiraću sebe" hehehe)

da,još nešto...valjda nam nude istu vakcinu kao i "normalnim" zemljama?....ili vi znate nešto što ja ne znam? :aq08:

Ja za razliku od tebe, nisam toliki optimista.
Daj Bože da grešim!
Ja jednostavno ne verujem u to što mi večiti govore. Šta ja znam, nije me ubedio...ne verujem mu...otkud znam....
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 11-11-2009, 20:46:23
ka` što rekoh:nije logično,teško izvodljivo,jaaako rizično..........

a tomy je jedan od najboljih ministara(nisu mi bliski ovi "eksperti",više sam za čedine "talibane" ali pošto nemaju "kritičnu masu",držim se main-stream-a:plavo žuto preduzeće)

setite se kako je zdravstvo bilo razvaljeno....sad ipak imamo po nešto.....


još jednom,ovo je suviše veeeliko,ooozbiljno,riiizično....da bi se neko zezao!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 20:57:33
ka` što rekoh:nije logično,teško izvodljivo,jaaako rizično..........

Nažalost...moguće, izvodljivo...

a tomy je jedan od najboljih ministara

Aaaaaa! Po čemu??? Ne...nikako!

(nisu mi bliski ovi "eksperti",više sam za čedine "talibane" ali pošto nemaju "kritičnu masu",držim se main-stream-a:plavo žuto preduzeće)

Kakav je to kompromis, molim te?
Zato i nemaju "kritičnu masu"!  :xq007: Ne...nikako!!!


setite se kako je zdravstvo bilo razvaljeno....sad ipak imamo po nešto.....

Iskreno...ne vidim razliku! Hvala bogu da je ne vidim.

još jednom,ovo je suviše veeeliko,ooozbiljno,riiizično....da bi se neko zezao!

O, kako bih volela da mogu da se složim sa tobom  :aq29:. Naravno da se zezaju, i to nedvosmisleno  :xq010: :xq010:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 11-11-2009, 20:57:47
ka` što rekoh:nije logično,teško izvodljivo,jaaako rizično..........

a tomy je jedan od najboljih ministara(nisu mi bliski ovi "eksperti",više sam za čedine "talibane" ali pošto nemaju "kritičnu masu",držim se main-stream-a:plavo žuto preduzeće)

setite se kako je zdravstvo bilo razvaljeno....sad ipak imamo po nešto.....


još jednom,ovo je suviše veeeliko,ooozbiljno,riiizično....da bi se neko zezao!

luta, ajd' priznaj koliko ti Tomica platio da ga braniš  :xq005:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 11-11-2009, 21:25:27
Firma koja treba Nemackoj da isporuci vakcinu,samo od Nemacke bi zaradila 3,8 milijardi €!
Na stranu to da vakcina nije jos dovoljno istestirana jer nije bilo dovoljno vremena,i da se za njen osnov uzimaju sastojci vakcine "kokosjeg gripa" i da se dodaje neki pojacivac.
Ja necu da se vakcinisem,prezivela sam i gore stvari,a ovo dogadjanje mi je sasvim kontroverzno. :xq006:

@luta
steta da nemam sad moj Laptop da ti pokazemslike  kako je razvijeno zdravstvo u PA odakle je i sam ministar,slikala sam letos!!!
Onda bi okrenuo plocu!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 11-11-2009, 22:00:38
Dal će moći te Miškove vakcine da se bodu i na odloženo plaćanje ?  :xq005:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 11-11-2009, 22:04:14
Placanje  uz racun za struju,svejedno hoces ili neces...kao i TV! :aq01:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 11-11-2009, 22:06:39
Može, ja i onako ne plaćam pretplatu...stim u vezi...šic bre!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 11-11-2009, 22:11:20
ako i meni dodje uz struju,poklanjam svoju vakcinu nekom,nisam tamo!
ili pravim licitaciju!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 11-11-2009, 22:12:26
Luto, vidi se da si simpatizer Čedinih talJibana, ti bi sam' da se bodeš, a vakcina, a belo-tebi sejedno.  :aq24:

Nego, bilo bi dobro kad bi te vakcine mogle da se kupe u Maxi-ju karticom ili na čekove. A svakog vikenda ima vikend akcija-popust 20%, na veću količinu trijes. MILINA !  :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 11-11-2009, 22:45:35
ima da bude vakcina za istočnoevropsko tržište
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 11-11-2009, 23:06:03
Jeste,ko i deterdzenti i samponi starnih marki!!! :aq21: Made In Ungarn,Bulgarien...
Teretna!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 11-11-2009, 23:35:25
Dal će da špricaju tim Miškovim vakcinama i one svinje u Teheranu ?  :aq01:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Fanta 12-11-2009, 01:53:20
More, Miskovicu treba nabiti troduplu dozu  :aq01:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 12-11-2009, 02:05:37
I to u ono mesto gde Sunce ne sija.  :aq01:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 12-11-2009, 07:44:14
ko se to meni prepao od prasećeg gripa? :xq005: .....svašta ste utripovali,bre!

ajde,ajde,nije to ništa,sve će to tomy & mishko da srede,opušteno! :aq08:

mislite da stvarno neko rizikuje španski grip = 20 000 000 mrtvih.....e pa onda je ova diskusija bezpredmetna!

što se tiče belog.....imam sreću da je u moje vreme PIVO bilo najgori porok......onda te 3 dana boli glava pa ne možeš stalno da se pijaniš....a da sam odrastao u VAŠE vreme,ko zna kakav bi krasan džanki bio??a sad u 50-toj ni alkohol mi nije fora :aq25:

i da ne zaboravim,tomica rulez!zaboravili ste da nisu imali ni posteljine ni hranu u bolnicama a kamo li nešto ozbiljnije....doduše bilo je "vrhunskih" lekova iz kine,vidim da vam nedostaju ta vremena :aq08: .....kako beše,zejtin 3 DIN,a gde ono beše ima......aha,na RTS-u,da,da......

i politička opredeljenost....u CG ne glasam,mislim da nemam ja prava da im odlučujem o sudbini(ionako su je lepo sredili - forewer!)

u srbiji,takođe mislim da nije lepo da ja odlučujem a živim negde drugde

nešto slično(a ipak različito :aq24: ) reče pre desetak godina znameniti srbin,čika-srba četnik:kad ovi što rade za 3 marke izađu na ulice,ja ću ispred njih.....a do tada,meni je sigurno malo bolje nego njima!

@boba:u pravu si,ako niko ne glasa za "talibane",nikada neće ni imati kritičnu masu!

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 12-11-2009, 10:15:34
Luto prijatelju, ajde zdravo!  :aq28:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 12-11-2009, 12:24:59
Luto, opet si zalutao. :)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 12-11-2009, 13:05:59
Luta luta  :aq21:

Luto kad si ti lezao kd nas na odelenju pa znas da je sada dobro?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 12-11-2009, 20:31:58
Bevanče  će da dobije mačkeći grip    :aq21: :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 13-11-2009, 00:40:16
Luto, ne znam na kom odeljenju si ti ležao ali na psihijatriji ni dan danas nije bolja situacija nego što je ranije bilo, veruj mi na reč.  :aq24:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Ivanka 13-11-2009, 08:06:54
Veruj Maseru, jedva je pobego odande!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 13-11-2009, 08:32:29
 :xq005:

Mardž, kill me....
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: autentik 13-11-2009, 09:08:24
Prvi slučaj meksičkog gripa u Jagodini

U jagodini je potvrđen prvi slučaj prisustva virusa  A  X1H1 kod maloletnog deteta

Postoji sumnja da je broj obolelih za koje se sumnja da su zaraženi meksičkim gripom u Jagodini daleko veći, ali se očekuje izveštaj Zavoda za Javno zdravlje.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: luta 13-11-2009, 10:23:40
dakle,ovo pravilo nikako da shvatim:VAŠA pitanja(stavovi) NIKADA nisu OFF......moji odgovori su to UVEK! :xq004:

@maser....da ipak dijagnoze prepustimo stručnjacima,a?i menu su neke dijagnoze ovde POTPUNO jasne,pa se uzdržavam.......


da se vratim na temu...ne videh nijedan ARGUMENT....sve nešto :xq003:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: DEDA-EU 13-11-2009, 15:18:55
12.11.2009.

Lekare u Velikoj Britaniji tamošnje zdravstvene vlasti bukvalno podmićuju ne bi li se što više ljudi vakcinisalo protiv svinjskog gripa, prenosi internet sajt Prison Planet. Na ovaj radikalan potez britanske vlasti su se odlučile pošto je veliki broj Britanaca odbio svaku pomisao na primanje vakcine, zbog mnogih nejasnoća u vezi s tim koliko je ona sigurna i koje sve posledice može imati. Britanska vlada je u početku planirala da vakciniše sve građane u državi, ali polovina građana je jasno stavila do znanja da se nikako neće vakcinisati.


Takođe, u medijima su se pojavila i istraživanja po kojima čak polovina britanskih lekara iskazuje ozbiljne nedoumice u vezi sa sigurnošću vakcine.

Po magazinu „Nursing tajms“, 30 odsto svih medicinskih sestara najavilo je da će odbiti imunizaciju, dok je 33 odsto reklo da „nisu sigurni“ kad je reč o vakcini. U drugom istraživanju, 50 odsto trudnica u Britaniji odbilo je svaku pomisao na vakcinaciju protiv svinjskog gripa.
Ovakav, može se slobodno tako nazvati, otpor vakcinaciji, naterao je zdravstvene vlasti da pribegnu klasičnom - mitu. Naime, za svaku vakcinu koju daju pacijentima doktorima je u vidu bonusa na kraju godine obećana primamljiva novčana nadoknada, uz onu od pet funti koju već dobijaju za svaku datu vakcinu. Tako će, na primer, oni koji vakcinišu više od 90 odsto od kvote koju su dobili, dobiti osam, umesto pet funti, a svi koji pređu 40 odsto dobiće bonuse uvećane za 10 odsto.

Kritičari ovakvog pristupa vlade su ovaj potez nazvali „ucenjivačkim“ i smatraju da su lekari ovim pretvoreni u „iznuđivače“ koji odrađuju posao za vladu.

- Postoji veliko pitanje oko integriteta odluke o vakcinisanju ukoliko lekare novčano stimulišu da ih daju - rekla je Džeki Flečer iz jednog britanskog pokreta za ljudska prava. - Sve vakcine sa sobom nose određeni rizik. Možemo li biti sigurni da će lekari pacijentima reći sve o ovim rizicima ako ih plaćaju? Umesto da isplaćuju bonuse, ministarstvo bi trebalo da istražuje moguće neželjene posledice vakcina. 

Glas javnosti
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 13-11-2009, 19:31:58
 sa neta

"Ako znamo koliko se luk (i beli i crni) koristio u narodnoj medicini zbog svojih lekovitih svojstava, onda mi je ovo blisko pameti. Ne može da škodi, možda pomogne - a ne košta ništa. Ja bih samo dodala jos jedno: beli luk je prirodni antibiotik, dakle jedite ga svaki dan. On ne mora čak ni da se žvaće, može da se proguta ceo čen, kao što gutamo pilule.      

Bolje spreciti                nego leciti      .

Ideja je toliko je prosta i realizacija jeftina, da ne vidim razloga zašto ne bi probali. Ovako ide priča:

Dok je vladao veliki grip 1919. koji je ubio 40 miliona ljudi, bilo je porodica čiji nijedan član nije oboleo. Neki doktor je zapisao da su te kuće imale jedan zajednički faktor: u svim sobama gde su se ljudi okupljali su imali korpe u kojima su držali po nekoliko glavica neoljuštenog crnog luka. Neko je otkrio ovaj zapis i kasnije testirao tokom neke velike epidemije. Pošto je uspešno delovalo, odneli su jednu glavicu korišćenog luka na laboratorijsku analizu. Unutra su otkrili niz različitih bakterija i virusa. Zaključeno je da je crni luk služio kao prečišćivač vazduha, mamac za mikroorganizme, tako da je prosto usisao sve njih u sebe i tako zaštitio ljude.

Pominje se vlasnica frizerske radnje, čije radnice nikada nisu obolele od nikakve zarazne bolesti, a mnogo puta su služile bolesne klijente. U uglu salona je uvek imala ukrasnu korpicu sa nekoliko glavica luka.

Pretpostavljam da ga ponekad treba promeniti i pri tome koristiti rukavice, odneti ga direktno do kontejnera izvan kuće.

Ne treba se nadati da će o ovome ikada pisati u novinama, da će biti preporučeno od lekara, a još manje od apotekara. Suviše je jeftino i nikome ne donosi pare. "

Neki ljudi više vole vakcine, ali ja sam već postavila novu dekoraciju na tri mesta. Ne može da smeta.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 13-11-2009, 20:46:02
 :aq09: odsad kad izlazim umesto parfema rasecem glavicu luka i dobro se natrljam!!!
Em korisno,em zenstveno.....
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 13-11-2009, 21:36:28
em nece ljudi na ulici da te gnjave na ulici :)
draga moja,mene vise ne gnjave i bez luka :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 13-11-2009, 21:53:16
em nece ljudi na ulici da te gnjave na ulici :)

Kad bi još izmislili neku internet varijantu...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 14-11-2009, 06:41:44
ni vampiri neće da te grizu !
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 24-11-2009, 18:22:28
Jel znate da je u Hrvatskoj vakcinisanje besplatnio?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 24-11-2009, 23:05:30
Kod nas ima nekih slucajeva gde je vakcina propracena alergijom,negde i gusenjima.
Pharmakonzern GlaxoSmithKline  iz Kanade je povukao celu produkciju sa trzista jer je utvrdjeno da vakcina sadrzi sastojak koji izaziva alergiju.
Koliko li tek firmi proizvodi vakcinu sa po nekim drugim negativnim sastojkom?
Sumnjivo mi je sve,jer u Nemackoj ima vise desetina hiljada obolelih i 6 smrtnih slucajeva do sada,a u Srbiji daleko manje obolelih i vise smrtnih slucajeva?!
Ko bi znao ko laze i sa kojim ciljem. :aq25:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 26-11-2009, 22:17:33
Pipi i Gudi
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Ivanka 27-11-2009, 08:13:33
Juče umrla jedna žena od vakcine. Dali joj vakcinu i njoj se zaustavilo srce. Sada će da proveravaju celu pošiljku.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: groucho 27-11-2009, 19:11:14
Juče umrla jedna žena od vakcine. Dali joj vakcinu i njoj se zaustavilo srce. Sada će da proveravaju celu pošiljku.

Kako ovo ne znam!? U Srbiji?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: MASIRAM GASTARBAJTERKE 27-11-2009, 19:47:58
Ma verovatno u Sloveniji.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 27-11-2009, 22:38:17
 :aq13: Ne tripujete molim vas!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Ivanka 28-11-2009, 07:21:26
U Sloveniji. Ženska imala slabo srce.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: autentik 28-11-2009, 10:56:17
KAKO SE ZASTITITI OD SVINJSKOG GRIPA?
 

Dragi Prijatelji,
  Dr Raussell Blaylock, neurohirurg, predavac I pisac, jedan od najuticajnijih ljudi u svetu medicine izjavio je:
 "Niko ne bi smeo da primi vakcinu protiv svinjskog gripa, to je jedna od najopasnijih vakcina ikada proizvedenih. Sadrzi Squalene (MF 59), za koji se pokazalo da izaziva autoimmune bolesti poput Multiple skleroze, Reumatoidnog artritisa I Lupusa. Squalene je jako povezan sa Sindromom Zalivskog Rata od cega je umrlo preko 10 000 vojnika I uzrokovalo 200% povecanje u broju obolelih od fatalne bolesti Lou Gehreg. Virus H1N1 izaziva citokinsku oluju sto znaci da izaziva preteranu reakciju imunog sistema I to je razlog zašto je opasniji za mlađe ljude a manje pogađa starije (koji imaju slabiji imunitet).
Ova vakcina je vrlo snažan imuno stimulator I vrlo je moguce da ce znatno povecati  smrtonosnost ovog virusa.
Jedna od najboljih zaštita je vitamin D3. Trebalo bi uzeti 5000 IU dnevno a kada bolest pocne da se siri treba povećati dozu na 15.000 IU dnevno.  Vitamin D3 modulira imunološku reakciju smanjujuci mogućnost preterane reakcije imunog sistema I stimulirajuci organizam da stvara antimikrobne peptide koji su moćni uništivači  virusa u koje nije uključen imunitet. Sve je ovo povezano sa dozom Vit D3, sto znaci sto veca doza, veca zastita.
Riblje ulje  (ulje ribe severnih mora) takodje smanjuje preteranu reakciju imunog sistema. Jedna kafena kasicica dnevno je dovoljna. Za izrazene simptome 2 kasicice dnevno.   Antoksidansi takodje pomažu: curcumin, quercetin, ekstrakt semenki od grozdja, vit C prirodni vitamin E.
Dobar multivitamin I multimineral takodje su od pomoci."
 
Slucajevi obolelih I umrlih od svinjskog gripa koji se plasiraju na televiziji nisu detaljno objasnjeni. Da li su mozda oni predhodno primili vakcinu protiv obicnog gripa, da li su bolovali od neke bolesti, da li su uzimali neke lekove.?
 
Ono sto bih ja dodala je I Dr Frederick Kleener terapija. Naime, u prolece 1949 god u Americi je harala decja paraliza. Doktor Kleener je svojom vitamin C terapijom izlecio 60 pacijenta u roku  od 5 dana, cak I one koji su vec bili zahvaceni grcevima. Naravno, terapija se nije proslavila jer je bila neprofitabilna za farmaceutske kompanije.
 
Dr Frederick Klenner vitamin C terapija: 
 1.Prva 24 sata uzimati na svaka 2 sata po 2 grama cistog vitamina C (ascorbic acid).
Ukoliko se pojavi proliv, produziti na svaka 4 sata. Proliv je znak da ste dostigli dozu koja je maksimalna za vas I telo vise ne resorbuje vitamin C vec ga izbacuje. Proliv je bezbolan.
2. Narednih 48 sati uzimati po 2 grama vitamina C na 6 sati.
3. Narednih 48 sati uzimati po 2 grama vitamina C na 12 sati.
 
*Kod dece starije od 4 god. doza je duplo manja.
*Deca do 4 godine ne mogu uzimati vece kolicine vitamina C oralno. Kod njih se vitamin    C aplikuje intramuskularno. (injekcijama)
*Vitamin C ne sme biti Calcium Ascorbat jer moze izazvati  bubrezni kamenac.
*Vitamin C moze biti u obliku Sodium Ascorbata ali je najbolji cisti ascorbic acid bez dodataka.
* U vodu sa kojom pijete vitamin, dodajte malo prirodnog soka od limuna ili pomorandze da bi ste pospesili absorpciju vestackog vitamina C.
 
Uz sve ovo savetovala bih da:
* Provodite sto vise vremena napolju na svezem vazduhu, disite duboko I koristite svaki suncev zrak.
* Pijete vodu iz bunara I izvora, ne sa cesme. Proverite da li u flasiranoj  vodi koju pijete ima fluorida koji je izuzetno toksican.
* Posebno izbegavajte svu fabricki obradjenu hranu (hrana u kutajama I kesama). Svi upakovani sokovi.
* Jedite sto vise svezeg I susenog voca , povrca I semenki.
*Izbegavajte zivotinjske produkte.
* Izbegavajet gledanje televizije (vesti, filmovi), zbog lucenja negativnih hormona koji zakiseljuju krv I na taj nacin stvaraju podlogu za razvoj mikroba.
* Koristite svaku priliku da stanete bosi na zemlju petnaestak minuta da se ispraznite od elektriciteta nakupljenog od kompjutera, telefona, televizora.
* Spavajte izmedju 10 uvece I 2 ujutru u potpuno mracnoj prostoriju da bi vase telo lucilo melatonin, hormon koji je veoma vazan u zastiti organizma od bolesti.
 
*Posaljite ovu poruku svima koje znate I neznate jer cete im mozda spasiti zivot.
*Informisite sve clanove vase porodice jer vi zivite zajedno kao jedan organizam.
*Isprintajte ovu poruku I dajte ljudima koji nemaju kompjuter da I oni imaju mogucnosti da se zastite.
*Ovo je vreme kada mi sami moramo da se borimo za buducnost nase dece, nasih unuka I buducnost nase planete. Kada udruzimo snage, mogucnosti su ogromne.
* Pisite mi ako imate neka pitanja I sugestije kako bi zajedno stali zlu na put.
 
Pozdrav,
Dr Sladjana Velkov


Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Svilena 28-11-2009, 11:04:02
I ko bi drugi, nego Press dobio dokument sa navedenim svim retkim i nepredviđenim nuspojavama?

Prvi kontingent vakcina protiv novog gripa u Srbiju stiže u nedelju.

Prvih 140.000 doza vakcine protiv svinjskog gripa stiže sutra u Srbiju, a vakcinacija stanovništva počeće između 10. i 15. decembra, rekao je juče za Press član Radne grupe za pandemiju dr Branislav Tiodorović.

Kompanija „Jugohemija" preuzela je juče prvu količinu vakcina protiv virusa A (H1N1) iz „Novartisove" fabrike u Sijeni u Italiji. U našu zemlju, odnosno do Instituta za virusologiju „Torlak", vakcine će biti dopremljene specijalnim kamionima hladnjačama. Kako nam je objašnjeno u „Jugohemiji", tokom transporta biće preduzete sve rigorozne mere kontrole, a elektronskim monitoringom pratiće se kretanje vakcine od momenta pakovanja u fabrici sve do trenutka isporuke „Torlaku".

Građani Srbije će protiv novog virusa gripa A (H1N1) biti vakcinisani vakcinom tipa „fosetrija". Press je došao do dokumentacije o ovoj vakcini, u kojem su opisani njen sadržaj, kvalitet, način primene i moguće loše reakcije pacijenata. Navodi se da je kliničko ispitivanje vakcine sprovedeno na 134 odrasle i 123 starije osobe. Najveći broj je imao blage, kratkotrajne reakcije, a zabeležen je kvalitetan imuni odgovor, sličan sezonskoj vakcini protiv gripa.

VEOMA UČESTALE - bol, crvenilo, glavobolja, umor
NEUOBIČAJENE - kožne reakcije kao što su:
- Pruritus - neprijatan osećaj koji izaziva želju za češanjem. Može biti praćen ozbiljnim unutrašnjim oboljenjima
- Urtikarija - pojava bledog ili svetlo crvenog otoka kože sa jakim svrabom. Traje do 6 dana, a ova kožna bolest mnogo češće se javlja kod osoba sa bolestima jetre ili creva
RETKE - alergijske reakcije koje u veoma retkim slučajevima mogu dovesti do šoka:
- Neuralgija - bol u području koje pokriva jedan ili više živaca. Bolesnici imaju jake, uporne i gotovo neizdržive bolove u području slepoočnica, jedne polovine lica...
- Parestezija - trnjenje, bockanje, žarenje u rukama i nogama. Može biti posledica oštećenja živaca
- Konvulzije - nisu bolest, već propratna pojava nekog oboljenja. Manifestuju se nenamernim, naglim skupljanjem mišića
- Tranzitorna trombocitopenija - smanjen broj trombocita u krvi
VEOMA RETKE - neurološka oboljenja:
- Vaskulitis - skup retkih bolesti kojima je glavna osobina upala krvnih žila (Kavasakijeva bolest - zapaljenje u zidu krvnih sudova)
- Encefalomijelitis - blaga upala mozga praćena glavoboljom, povišenom temperaturom, gubitkom energije, slabljenjem imuniteta
- Neuritis - bolest nervnog sistema najčešće sedmog moždanog živca
- Giljen-Bareov sindrom - odlikuju ga mlitavost mišića, otežana pokretljivost i paraliza
 
Izvor  (http://pressonline.rs/sr/vesti/u_fokusu/story/89199/Svinjski+grip+-+Sve+mogu%C4%87e+komplikacije+od+vakcine!.html)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: SunđerBoba 28-11-2009, 16:24:10
Jel ćete da primite vakcinu?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 28-11-2009, 16:43:35
Kakva bre vakcina,taj drugi talas je vec i prosao valjda....tu gripu mogu i besplatno da dobijem a ne jos i da placam. :xq006:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Ivanka 28-11-2009, 18:50:12
Ni slučajno.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Svilena 28-11-2009, 19:31:04
Ja i dalje ne menjam: NE!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: sonja 29-11-2009, 10:14:45
Ja  kazem da svako  treba da  odluci za sebe,moja porodica i ja smo  odlucili da ne  primimo  ovu  vakcinu ,a jedan  od  ovih  razloga je  da  ce tek  krajem januara da se znaju   koje  posledice ima  ova vakcina...,evo kod mene su troje bolesni ,i bili kod doktora i on kaze da je 50 - 50 sansa da je ili jedann ili drugi grip,ovo je bio jedan tezi  oblik  gripa ,ali su se svi  oporavili ,dobro  pranje ruku ,sladoled,vitiamincici...supice ,heheheheh kuvano vino sa  puno bibera, a  ja bih da vas  pitam  koliko ljudi  umire  od  obicnog  gri[pa  i niko  o tome  ne informise??
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: groucho 29-11-2009, 18:37:18
a  ja bih da vas  pitam  koliko ljudi  umire  od  obicnog  gri[pa  i niko  o tome  ne informise??

Napisao sam koliki je godisnji prosek. Uz samo jednu korekciju,od gripa ne umire niko vec od njegovih komplikacija  wq50
Naslov: Da li ćete da se vakcinišete ovom novom vakcinom protivu novog gripa?
Poruka od: Black 29-11-2009, 22:53:40
Ajd sad da vidimo , da li će , ko će i koliko nas odavde će se vakcinisati ovom novom vakcinom protiv N1H1 gripa? Ja se verovatno neću vakcinisati , niti ću dozvoliti da se neko od mojih vakciniše sve dok se ja lično ne uverim da je ta vakcina bezbedna , u šta iskreno sumnjam. Pored svega što sam čuo , merodavna je i informacija moje ćerke koja studira farmaciju na čijim su se pradavanjima povele diskusije o ovoj dilemi. NI jedan njen profesor se nije izjasnio za vakcinu. Da razjasnim do kraja , ovo je DOBRA  vakcina za tu vrstu gripa , ali ona u sebi sadrži neke elemente koji , u najmanju ruku nisu dovoljno ispitani u pogledu posledica koje mogu da izazovu u ljudskom organizmu. Znači , ipak je rizik uzeti tu vakcinu. Možda će se na kraju ispostaviti da je vakcina OK i bezbedna , ali za sada se to pouzdano ne zna , zbog brzine kojom je vakcina razvijena.
Naslov: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Black 29-11-2009, 22:57:32
Vakcinacija DA ili NE?
Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:03:41
Ja se ,verovatno  neću pelcovati , niti ću dozvoliti da se neko moj pelcuje. Ima puno priča o vakcini a meni je najmerodavnija priča moje ćerke sa faksa ( studira farmaciju) gde se ni jedan njen profesor nije izjasnio u prilog vakcinaciji.
Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Mod1 29-11-2009, 23:06:08
I MOd glasao  :xq006:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:06:51
Sta ce tebi vakcina kad si ti grobar?!

Kako neko (npr. muz) moze da odluci u moje ime dali cu se vakcinisati ili ne?
Jel ti to Black ozbiljno ...kuuukuuuuu...dole Turci!!!! :aq24:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:10:12
Sta ce tebi vakcina kad si ti grobar?!

Kako neko (npr. muz) moze da odluci u moje ime dali cu se vakcinisati ili ne?
Jel ti to Black ozbiljno ...kuuukuuuuu...dole Turci!!!! :aq24:
Ukoliko ne neko privremeno sprečen da racionalno razmišlja ( npr. npr usled psihičke boli posle poraza od PARTIZANA) , onaj razumni ( čitaj : navijač PARTIZANA) ima pravo odlučiti umesto prvonavedenog , koji očito ima samodestruktivne namere....
Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Svilena 29-11-2009, 23:10:14
glasala   :xq006:
Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Fanta 29-11-2009, 23:11:12
naravno da ne  :aq12:
Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:11:59
....Ja se ,verovatno  neću pelcovati , niti ću dozvoliti da se neko moj pelcuje.
Meni je muz naredio da ne smem da primim vakcinu :aq21: mene ko pita! :aq21:

Naslov: Одг: Vakcinacija DA ili NE?
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:12:55
....Ja se ,verovatno  neću pelcovati , niti ću dozvoliti da se neko moj pelcuje.
Meni je muz naredio da ne smem da primim vakcinu :aq21: mene ko pita! :aq21:


CCCCC...a 21. vek....užas... :aq16:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:14:29
Hahahaaaa,ja sam stabilna licnost,ne ponese me nikad ni radost ni pad......uvek umereno!!!
Za razliku..... :aq18:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:16:14
Hahahaaaa,ja sam stabilna licnost,ne ponese me nikad ni radost ni pad......uvek umereno!!!
Za razliku..... :aq18:
:xq001: :xq001: :xq001: :xq001: :xq001:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:17:22
Ne ljubi me  :aq25:
 :aq28:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:17:55
Imaš grip?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:20:05
Imaš grip?
Imam,nije mi muz dozvolio da se vakcinisem! :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:29:35
Sta ce tebi vakcina kad si ti grobar?!

Kako neko (npr. muz) moze da odluci u moje ime dali cu se vakcinisati ili ne?
Jel ti to Black ozbiljno ...kuuukuuuuu...dole Turci!!!! :aq24:
Ukoliko ne neko privremeno sprečen da racionalno razmišlja ( npr. npr usled psihičke boli posle poraza od PARTIZANA) , onaj razumni ( čitaj : navijač PARTIZANA) ima pravo odlučiti umesto prvonavedenog , koji očito ima samodestruktivne namere....
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 29-11-2009, 23:30:10
Muž ti , očito , navija za Partizan...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 29-11-2009, 23:38:33
Muž ti , očito , navija za Partizan...
Za Zvezdu, i nije se vakcinisao protiv gripa!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: government 02-12-2009, 23:48:09
Ja sam rešio da se ne kupam dok ne prodje svinjski grip, da ne slabim imunitet jer svi znaju da se čestim pranjem skida zaštitni sloj tj omotač . Što deblji to bolje čuiva zdravlje . Šalji dalje !
Danas mi stigla poruka na mob od nepoznatog da u vakcinama ima sakrivenih mikročipoova za kontrolu i praćenje vakcinisanih .     :aq19:   svašta imavala baš !
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: DEDA-EU 17-12-2009, 00:38:38
(http://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=83665a6595&view=att&th=1259945a9da4a4e5&attid=0.1&disp=inline&realattid=0.1&zw)

IZVINJENJE GODINE
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 17-12-2009, 00:46:49
DEDA kome se ti sad izvinjavas? :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 18:46:30
E , pa , ja danas uzeh madam pod jednu a  ostarjelog roditelja pod drugu ruku i polagano se odšetah do bolnice gde primih vakcinu protivu A-H1N1 gripa....deca će po školama...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 19:00:46
Pa , neko mora da bude prvi , zar ne? :aq21: To je prvo , a drugo , neću da se zezam oko tih stvari , još ne čuh da je nekom falilo nešto od vakcine a slušah za one druge( sa gripom) a treće , ako se kompletan FK Partizan vakciniso , a što ja ne bi...? :aq08:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 19:03:53
pa ne fali sad,ali kasnije.......
a ti iz fk-a su mogli da prime i neke vitamincice zar ne?

Pa da , mogli su , a da li ljudi STVARNO bili na Mesecu...? Možda su bili u nekom studiju , koji liči na Mesec... :aq21: Aj da sumnjičimo SVE I SVAŠTA... :xq001:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 19:05:12
A šta kasnije , ne razumem...?
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 19:15:21
To si lepo rekla , svako ima prava na svoj izbor , naravno...Ali , ja neću da donosim svoj izbor na osnovu priča tipa: moj komšija ima tetku koja zna čoveka čiji sin studira sa sinom jednog koji sigurno zna da vakcina ne valja....veruj mi , imam decu i izvagao sam vrlo razumno sve aspekte i , nigde ne nađoh , zvanično , da je ova vakcina opasna. Svi mi znamo po nekog lekara , koji ima svoje mišljenje ali , što reče jedan na tv ,taj  lekar može biti vrstan hirurg ili ortoped ili sl ali on nije epidemiolig pa da donosi neki stručan zaključak . Elem , za sada , u stručnoj javnosti nije potvrđen ni jedan slučaj reakcije na ovu vakcinu ( pusti ti čaršijske priče) a potvrđeno je 60 i kusur smrti od gripa . Elem , ovo je bila moja odluka , i videćemo kako će proći sve to...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 21-01-2010, 19:28:49
... nigde ne nađoh , zvanično , da je ova vakcina opasna.
A nigde ni da nije!

.... ako se kompletan FK Partizan vakciniso , a što ja ne bi...? :aq08:
Jaoooooo,pa to on zbog Partizana,i to kad je vec najgore proslo! :aq21:

Black dragi, bolje da si upelcovao neku polnu bolest pa da odleprsas kao ljubavnik, nego kao zrtva lose vakcine !  :aq01:
(ne zelim ti to,znas valjda )
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 19:52:25
Ne :xq001:mam vremena sad da pričam , odo da klopam štrudlu sa makom , suvim grožđem i džemom , što mi umesi gospođa...vidimo se kasnije...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 20:20:22
pa znas kako,za mene kao jedinku je sasvim sve jedno da li je neko stvarno bio na mesecu,ili je sniman u studiju.ali mi je jako bitno,da li kroz 5-10 godina necu mozda da rodim dete bez ruke ili noge (ako se sad vakcinisem).a mislim da nijedna zdrava osoba jos nije umrla od gripa,svi su bili hronicni bolesnici.
mada,svako ima pravo na izbor,postujem.

E , tako , ubacih jedno par hiljada kalorija putem štrudle u sebe....E , Bev , znam na koji slučaj misliš , ono kada su , sredinom '60-ih ( ili krajem?) ,u Nemačkoj  trudnice pile neki lek pa su ( pu,pu , daleko bilo i sačuvaj i zakloni nas , Bože) rađale decu bez udova...bio je skoro film o tome ...Strašno je to što se tada desilo , ali koliko znam , ni sada nije preporučeno  da trudnice primaju vakcinu ( trudnice su uvek rizična grupa za SVE lekove). Bolje gledaj ovo sa vedrije strane , DA BI RODILA DECU  za 5 - 10 godina , vakcinisaču se....a i ne slažem se da su do sada preminuli samo hronični bolesnici , većina je bila takva ali kod trećine preminulih su komplikacije nastupile tek pošto je virus zahvatio organizam...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 20:22:09


Black dragi, bolje da si upelcovao neku polnu bolest pa da odleprsas kao ljubavnik, nego kao zrtva lose vakcine !  :aq01:

[/quote]
Prvo moram da se podsetim KAKO  se polna bolest dobija  :xq005: :xq005: :xq008:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 21-01-2010, 21:12:39
Pa dobro,ne moras da ides toliko daleko, moze i jednostavnije,da ti se virus bolesti ubrizga.
Sta ko zna kako si ga dobio,vazan je rezultat,tj KRAJ ?!  :aq24:
(pu,pu... daleko bilo)
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 21-01-2010, 21:30:43
Ma ja sam staromodan čovek , volem po starinski sve , pa i to.... :xq005:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 21-01-2010, 21:35:47
Ma ja sam staromodan čovek , volem po starinski sve , pa i to.... :xq005:
:aq21: uh ala se vadis!
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Kengurinjo 31-01-2010, 22:22:02
http://www.blic.rs/Vesti/Tema-Dana/174610/Podvala--AH1N1-nije-novi-virus-
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 31-01-2010, 22:31:08
Dal je il ni je , narod umire...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 31-01-2010, 22:40:05
Grip nije jaci od "obicnog" gripa,ekose tako!
Pandemija je lazirana, a proglasena je tek posle kupovine vakcine za 12 miliona dolara!
Neko je uzeo debele procente od farmaceuta, a kad se ispita i nadje ko je,sto se sigurno i zna, on nece vise biti na funkciji,nece biti dovoljno dokaza....osudice ga uslovno...
Sta li ce biti sa nasim neupotrebljenim vakcinama u Srbiji?

Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 31-01-2010, 22:48:13
Mislim da je kinta mnoooogo veća od 12 milja , za tu siću se ne bi niko potezo za pandemiju...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Luna 31-01-2010, 22:57:51
Izvini,mislila sam samo za Nemacku. :aq29:

Ti ne brini,ti si oduzio svoj dug zdravstvu, smanjio si stetu od neiskoriscenih vakcina :aq21:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Black 31-01-2010, 23:05:16
Izvini,mislila sam samo za Nemacku. :aq29:

Ti ne brini,ti si oduzio svoj dug zdravstvu, smanjio si stetu od neiskoriscenih vakcina :aq21:
UVEK na liniji socijalizma i Kompartije.... :xq005:
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Kengurinjo 01-02-2010, 00:31:48
Па више умру од обичног, сезонског грипа него од овог...
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: Amigo 01-02-2010, 02:05:09
Na rubu znanosti Jane Burgermeister, tragom svinjske gripe 1/5 (http://www.youtube.com/watch?v=Yepxg_MG_08)

Pogledajte i ostale delove
Pozz
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: ignja 10-08-2010, 23:31:57
Svet

SZO: KRAJ PANDEMIJE GRIPA
Izvor:Beta

Ženeva -- Svetska zdravstvena organizacija danas je zvanično proglasila kraj pandemije novog gripa.

Direktorka SZO Margaret Čan izjavila je da je mišljenje Odbora za grip te organizacije da je pandemija "uglavnom prošla" i da svet više nije u šestoj fazi najviše uzbune od gripa.

Ona je dodala da je virus H1N1 ušao u "postpandemijsku" fazu, što znači da se njegova aktivnost u svetu vratila na nivo koji se obično sreće kod sezonskog gripa.

Direktorka SZO upozorila je da zemlje treba da obrate pažnju na neuobičajene tokove infekcije virusom H1N1 i mutacije koje bi postojeće vakcine i lekove učinile nedelotvornim, iako je broj onih na bolničkom lečenju i smrtnih slučajeva znatno opao.

"Virus će verovatno nastaviti da izaziva ozbiljne infekcije kod mladih osoba i dece", rekla je Margaret Čan.

Ona je apelovala da visokorizične grupe, kao što su trudnice, treba da nastave da se vakcinišu.

Novi grip izaziva teže infekcije kod mlađih osoba, dok se veruje da su stariji od 65 godina donekle otporni na taj virus.

SZO je saopštila da je 18.449 ljudi u svetu umrlo od izbijanja epidemije u aprilu 2009. godine, iako se smatra da je stvarni broj žrtava daleko veći.

Ovo sa proglašenjem pandemije je ispala tolika farsa , da sad kad se setim šta su pričali, i kako su plašili narod, osećam se vrlo glupo, jer i ja sam bio jedan od onih koji su poverovali........
Pričali su u avgustu 2009. da će udarni talas biti u februaru, martu 2010 kada se očekuje i preko milionipo obolelih.
Očigledno da su i pojedini naši ministri bili korumpirani, a da je to bio projekat šire zdravstvene zavere, igraju se sa nama i troše naše poverenje.
Naslov: Одг: A/H1N1-Tužba
Poruka od: ignja 11-08-2010, 23:56:30
http://dailynewsmn.wordpress.com/2009/11/11/6-72/