CRKVE I MANASTIRI  U

POMORAVLJU

Crkve i manastiri u Pomoravlju

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

U neposrednoj blizini Jagodine nalaze se sledeći značajni arhitektonski spomenici Moravske škole: manastiri Ravanica, Manasija, Kalenić, Jošanica i Sisojevac.

U samom gradu sledeći objekti imaju status kulturno i storijskih spomenika: kuća u kojoj je živeo Svetozar Marković, Jocićeva kuća, Zavičajni Muzej, Muzej naivne umetnosti, zgrada Suda, Narodna biblioteka, Crkva Svetog Petra i Pavla.

 

 

Greh je najveće zlo u svetu - kaže sv. Jovan Zlatousta. Nasi neokajani grehovi - to su nove rane koje mi nanosimo Hristu Spasitelju

Pokajanje počinje onda kada čovek shvati da je grešan, da mu grehovi smetaju da živi i truje dušu.

U ispovesti nam se daju od Boga blagodatne snage za borbu sa grehom, porocima i strastima.

Oni koji žive u svetlosti Hristovoj, vide čak i najmanje mrlje greha na duši svojoj i shvataju svoju nedostojnost pred Bogom.

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

ISPOVEST

Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko (Mt. 3,2)

---------------------

Ako želite da budete donator ili sponzor  dokumetarnog filma o 600 godina Manastira Kalenić

javite se na telefon   Agencije ''Market Press'' u Jagodini

063/80-51-552