CRKVE I MANASTIRI  U

POMORAVLJU

Crkve i manastiri u Pomoravlju

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

 

Manastir Kalenić

U Levču, u podnožiju Gledićkih planina, u živopisnom predelu Kalenićke reke, nalazi se manastir Kalenić. Levač je mikroregija u istočnom delu visoke Šumadije, prema Velikom Pomoravlju, između Gledićkih planina na zapadu i Juhora na istoku, u slivovima Lugomira, Dulenke i Kalenićke reke, pritoke Velike Morave. Manastir Kalenić se nalazi u neposrednoj blizini Kalenićke reke, leve pritoke Velike Morave, dugačke 45 kilometara. Kalenićka reka izvire u Gledićkim planinama (visoka Šumadija), a ušće joj je kod Varvarina. Navedene znamenitosti daju posebnu specificnost geografskom položaju manastiru Kalenić.

Iako pripada moravskoj arhitektonskoj školi, Kalenić predstavlja najrazvijeniji i najoriginalniji lik crkvene građevine u srpskoj arhitekturi svoga doba. Neimar je želeo da stvori lep utisak spoljnim izgledom crkve, tako da su svi delovi zgrade harmonično sklopljeni, podređeni centralnom kubetu kao dominantnom, dok je fasada izvedena naizmeničnim slojevima kamena peščara i tri reda opeke sa četri reda fuga-slojem belog maltera.

U okvitu moravske škole, slikarstvo Kalenića predstavlja izuzetnu turističku vrednost. U neposrednoj blizini manastira Kalenić održava se svake godine smotra kulturnog i folklornog stvaralaštva "Prođoh Levač, prođoh Šumadiju", uz učešće izvođača iz zemlje i inostranstva. Ovaj kulturni događaj predstavlja pravu turističku atrakciju.

Manastir Kalenić sa svojom okolinom pruža uslove za razvoj izletničko rekreativnog turizma.

 

 

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

ISPOVEST

Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko (Mt. 3,2)

---------------------

Ako želite da budete donator ili sponzor  dokumetarnog filma o 600 godina Manastira Kalenić

javite se na telefon   Agencije ''Market Press'' u Jagodini

063/80-51-552