CRKVE I MANASTIRI  U

POMORAVLJU

Crkve i manastiri u Pomoravlju

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

Manastir Manasija

Manastir Manasija se nalazi u neposrednoj blizini Despotovca, u podnožiju Beljanice u živopisnoj klisuri Resave, desne pritoke Velike Morave. Dakle, Manastir Manasija se nalazi u planinsko-dolinskoj mikroregiji Resavi. Mikroregija Resave nalazi se u zapadnom delu Srbije, sa površinom od 685 km2 . Manastir Manasija je povezana sa Jagodinom asfaltnim putem, koji vodi prema Despotovcu, a takođe je dolinom Resave povezan sa Svilajncem.

Manastir Manasija, sagrađena je između 1408 i 1418. godine, kao zadužbina despota Stefana Lazarevića.

Pored manastira zaštićenog zidinama, nalaze se i druge zgrade, od kojih se svojom veličinom ističe knjižica poznate resavske prepisivačke škole, restaurirana i sa stalnom izložbenom postavkom.

Manastir je podignut kao jako utvrđenje, opasano zidom na kome dominira 11 kula, i nalazi se iznad same Resave na mestu koje se moglo braniti sa svih strana pred najezdom Turaka. Po svojoj arhitekturi pripada Moravskoj školi, ali se u obradi fasade razlikuje od ostalih građevina ove škole, jer su umesto kamena i opeke primenjeni samo kameni tesanici s plastičnom ornamentikom. Arhitektura Manasije predstavlja originalnu tvorevinu jednostavnosti i neposrednosti oblikovanja u kamenu i prostoru.

Manastir Manasija, kao turistička vrednost sa svojim prirodnim, rekreativnim i kulturno istorijskim specifičnostima, su veoma atraktivne za posetioce, pa se Manasija ističe kao izuzetna turistička vrednost Gornje Resave i šire okoline.

 

Pesma o Manasiji

                   

 

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

ISPOVEST

Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko (Mt. 3,2)

---------------------

Ako želite da budete donator ili sponzor  dokumetarnog filma o 600 godina Manastira Kalenić

javite se na telefon   Agencije ''Market Press'' u Jagodini

063/80-51-552