CRKVE I MANASTIRI  U

POMORAVLJU

Crkve i manastiri u Pomoravlju

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

 Manastir Ravanica

Manastir Ravanica se nalazi oko 10 kilometara istočno od Ćuprije, u podnožiju Kučajskih planina, u živopisnoj klisuri reke Ravanice. Specifičnost geografskog položaja je u tome što se na istoku izdiže planinsku masiv sumovitih Kučajskih palnina, a na zapadu se pruža plodna dolina Velike Morave. Dakle, na istoku su obronci Karpata, a nasuprot ovom planinskom masivu, na zapadu je žitorodno Veliko Pomoravlje.

Pored manastira protiče reka Ravanica. Manastir Ravanica je sa Ćuprijom povezan asfaltnim putem, koji vodi prema Senjskom Rudniku.

Manastir Ravanica sazidan je 1381. godine, kao zadužbina kneza Lazara i kneginje Milice. manastir Ravanica pripada manastirima Moravske škole.

U srednjem veku manastir je poznat pod imenom Ravno. Ni jedna crkva nije toliko opevana u našim narodnim pesmama kao Ravanica.

Manastir čine tvrđava, konak i sama crkva. Tvrđava je podignuta verovatno nešto ranije od crkve, još za života kneza Lazara, što se može pročitati na restauriranoj i visoko uzdignutoj severnoj kuli.

Manastir konak, podignut je tokom XVIII veka, spada u retko sačuvane građevine tog vremena. To je velika jednospratna zgrada smeštena odmah do crkve koja svojom arhitekturom podseća na zdanja manastira u Vojvodini. Danas u manastiru Ravanica počivaju mošti kneza Lazara.

Manastir Ravanica pruža vrlo povoljne uslove za razvoj izletničko-rekreativnog turizma. Ovaj spomenik poseduje prirodne, rekreativne i kulturno istorijske vrednosti.

Crkve i manastiri u Pomoravlju

 

ISPOVEST

Pokajte se, jer se približilo carstvo nebesko (Mt. 3,2)

---------------------

Ako želite da budete donator ili sponzor  dokumetarnog filma o 600 godina Manastira Kalenić

javite se na telefon   Agencije ''Market Press'' u Jagodini

063/80-51-552